Határozatok

225/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A közgyűlés 2018. XII. 20-i közmeghallgatásának napirendje
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

224/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Kulturális intézmények igazgatóhelyetteseinek megbízásához egyetértési jog gyakorlása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

223/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

222/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

221/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkaterve
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

220/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési terve
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

219/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

218/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

217/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A győri 8706/1 hrsz.-ú ingatlan bérbeadása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

216/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 7391 hrsz.)
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |