Határozatok

69/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

68/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

67/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A 2018. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

66/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A GINOP-1.3.4-17 számú, a Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett a "Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása" című pályázaton való részvétel utólagos jóváhagyása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

65/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Sün Balázs Óvoda átszervezése, alapító okiratának módosítása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

64/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr éjjeli menedékhelyén az időszakos férőhely további működtetése
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

63/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr és a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr szakmai munkájának felülvizsgálatáról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

62/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Győri társasházi lakás értékesítése (4778/35/A/53 hrsz.)
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

61/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

Adásvétellel vegyes ingatlancserét tartalmazó szerződés megkötése
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |

60/2019. (IV. 26.) Kgy határozat

A GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztása és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyása
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Határozatok |