Előterjesztések

0109/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Wuhan, Győr testvérvárosának támogatására a Koronavírus elleni küzdelemben
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0108/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat környezetvédelmi szempontból indokolt döntések meghozatalára
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0107/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a marcalvárosi Kiserdővel kapcsolatban környezetvédelmi szempontból indokolt döntés meghozatalára
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0105/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat személyi kérdésekben való döntés meghozatalára
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0103/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0101/2020. (I. 31.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) rendelet módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1118/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1117/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1116/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2020. I. félévi munkatervére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1115/2019. (XII. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2020. évi ellenőrzési tervére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |