Előterjesztések

1126/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1125/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1124/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2019. I. félévi munkatervére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1123/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési tervére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1122/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a 153/2018. (IX. 21.) Kgy. határozat 2. és 3. pontjának visszavonására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1121/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1120/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 8706/1 hrsz-ú ingatlan bérbeadására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1119/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 7391 hrsz.)
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1118/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4778/65/A/19 hrsz.)
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

1117/2018. (XII. 20.) Kgy. előterjesztés

Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/98/A/135; 7233/A/10 hrsz.)
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |