Előterjesztések

0607/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Család- és Gyermekjóléti Központ Győr, valamint az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr alapító okiratának módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0606/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Alapítvány támogatására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0605/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Gönyű Község Önkormányzatával kötött megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0603/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzat működésével kapcsolatos egyes rendeletek módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0602/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Változtatási tilalom elrendeléséről az SZTM 2020-016 számú rendezési tervmódosításra tekintettel 12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0601/2020. (X. 27.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0521/2020. (IX. 29.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0520/2020. (IX. 29.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0519/2020. (IX. 29.) Kgy. előterjesztés

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0518/2020. (IX. 29.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Alapítvány támogatására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |