Előterjesztések

0506/2018. (V. 25.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az ETO Futball & Futsal Kft. támogatására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0505/2018. (V. 25.) Kgy. előterjesztés

Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0503/2018. (V. 25.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a "Helyi klímastratégia kidolgozása és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás megvalósítása Győr városában" című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0502/2018. (V. 25.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet felülvizsgálatára tekintettel változtatási tilalom elrendeléséről
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0501/2018. (V. 25.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0418/2018. (V. 04.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0417/2018. (V. 04.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0416/2018. (V. 04.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a "Kassák utcai Bölcsőde (9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.; Hrsz.: 4778/54) fűtéskorszerűsítése" című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0415/2018. (V. 04.) Kgy. előterjesztés

Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0414/2018. (V. 04.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |