Előterjesztések

0310/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr, Honvéd u. 9/B. szám alatti, 3299/3/A/11 hrsz-ú raktár ingatlan értékesítésére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0309/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győr, Kisfaludy u. 1. szám alatti, 7335/A/8 hrsz-ú raktár ingatlan értékesítésére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0308/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek (felügyelőbizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0307/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat "Az ETO JÖVŐJÉÉRT" Alapítvány támogatására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0306/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0305/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói beosztásának betöltésére
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0304/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0303/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0301/2018. (III. 23.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |

0219/2018. (II. 23.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól
Joganyag megtekintése..

Joganyag típus: Előterjesztések |