26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.I.1. – 2018.I.1.

Időállapot váltás:
2018.I.1. – 2018.I.1.
2018.I.2. -

26/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2010. (XI. 26.) GYMJVÖ rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 1,6%-a.”

2. §

Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Gazdálkodási Főosztály/Adóügyi Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.