1119/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1119/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában áll a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. (cégjegyzékszáma: 08-10-001825, székhelye: 9024 Győr, Orgona u. 10., a továbbiakban: Zrt.).

A Zrt. meghatározó jelentőségű tevékenységei mellett beruházási tevékenységet is végez, többek között tovább folytatódik Győr-Újváros területének rehabilitációja, új parkolóhelyek kialakítása. A Zrt. beruházásaihoz a saját forrás mellett jelentős összegű beruházási és fejlesztési hitelre van szükség, aminek 2016. szeptember 30-ai állománya 2.387 millió forint. A hitelek jelentős kamatterhet okoznak a társaságnak, ezért mindenképpen indokolt csökkentésük.

A 2015. évben megítélt tagi hitel is e célt szolgálta, a tárgyévi hitelállomány 406 millió forinttal csökkent.

A Zrt. tagi hitelét az ingatlanértékesítések bevételéből kívánta visszafizetni, amit viszont a 2017. évben megrendezésre kerülő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál területigénye miatt teljes egészében nem tudott realizálni. Folyószámla hitelét az említett kamatterhek miatt nem indokolt emelni, ezért a Zrt. a tagi hitel visszafizetés átütemezésének kérelmével fordult a tulajdonos Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához.

A Bizottság a Tisztelt Közgyűlésnek a 250.000.000,- Ft tagi hitel visszafizetési határidejét 2017. december 31-ig javasolja meghosszabbítani a Zrt. részére.

A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott 250.000.000,- Ft (azaz kettőszázötven millió forint) kamatmentes tagi kölcsönnek a 135/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2017. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2016. december 12.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.