1123/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1123/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat alapítvány támogatására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat alapítvány támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2016. évi költségvetésben szereplő „Polgármesteri keret” költségvetési kiadási előirányzat terhére Fodor Roland képviselő úr javaslatára a „Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért” (9025 Győr, Czinka Panna u. 2. adószám: 18529966-1-08) 88.000 Ft-tal kerül támogatásra, sporteszközök beszerzése céljából.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítvány részére a javasolt támogatás a megjelölt forrásból átadásra kerüljön.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2016. évi előirányzata terhére 88.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Győri Bercsényi Miklós Közlekedési Szakközépiskola és Gimnázium Alapítványa a Tanulóifjúságért” (9025 Győr, Czinka Panna u. 2. adószám: 18529966-1-08) részére, sporteszközök beszerzése céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2016. december 30.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2016. december 12

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.