1124/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1124/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi munkatervére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. I. félévi munkatervére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében az előre látható feladatok jobb előkészítése és ütemezése érdekében félévre szóló munkatervet fogad el.

A munkaterv összeállításának előkészítése során javaslat bekérésére került sor az SZMSZ előírásainak megfelelően – többek között – a Közgyűlés bizottságaitól, az Önkormányzat intézménye és többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vezetőjétől, a Polgármesteri Hivatal főosztályaitól és osztályaitól, valamint az Önkormányzat közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó, nem az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoktól.

A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek megvitatásának szükségessége az előkészítés során felmerült. A munkaterv tartalmazza az egyes ülésen megtárgyalásra tervezett, jelentősebb súlyú rendelettervezeteket, határozati javaslatokat és beszámolókat, tájékoztatókat. Feltüntetésre kerül benne a napirendi pont előterjesztője, az elkészítésben résztvevő, valamint az előterjesztést véleményező személy vagy szervezet megnevezése és az előterjesztések leadásának határideje. A munkaterv a későbbiekben még aktuálissá váló egyéb kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan tovább bővül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2017. I. félévére vonatkozó közgyűlési munkatervet fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2017. június 30-ig

G y ő r, 2016. december 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Melléklet:

A Közgyűlés időpontja:

2017. január 27.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. január 19.

1. Javaslat a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: GYŐR-SZOL Zrt.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület GYMS Megyei Szervezet

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2017. február 24.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. február 16.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2016. évi beszámolójának és 2017. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális és Sport Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

2. Javaslat a közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális és Sport Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

3. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendeletnek a 2016. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

könyvvizsgáló

5. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2016. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Humánpolitikai Főosztály

Idősügyi Tanács

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

6. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Humánpolitikai Főosztály

WHO Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottság

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

7. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

8. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

9. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés 2017. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

11. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

2017. március 15.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „PRO URBE GYŐR” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2017. március 31.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. március 23.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Beszámoló a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2016. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

4. Javaslat a Győrben működő, korábban az Önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2017. április 21.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. április 13.

1. Beszámoló a Győri Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Győri Rendőrkapitányság

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2. Ellenőrzési jelentés a 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Ellenőrzési Osztály

Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,

az Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezik: könyvvizsgáló

valamennyi bizottság

4. Beszámoló az Önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztálya

A Közgyűlés időpontja:

2017. május 26.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. május 18.

1. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnok 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Jogi és Önkormányzati Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Önkormányzat bizottságai

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2017/2018. nevelési évben indítható csoportjainak számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat a helyi egyedi védelem alatt álló épületek, a belvárosi és a gyárvárosi műemléki jelentőségű területen lévő épületek felújításának támogatásához adható 2017. évi „városképi támogatások” engedélyezésére

Előterjesztő: Városstratégiai Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

6. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendeletnek a 2017. I. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2017. június 27.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Szent László-érem” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2017. június 30.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. június 22.

1. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és

a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

3. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2016. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztálya

4. Javaslat a Közgyűlés 2017. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.