1125/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

1125/2016. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

7/19/09/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25 alpontja, valamint a településrendezési szerződések-megkötésének szabályairól, és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 3. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontjában és b) pont ba) alpontjában foglaltak alapján a polgármester hozzájárult, hogy Győr, Halász Ödön utcában felvett, 25614/249 hrsz.-ú ingatlanon megépített 15 lakásos lakóépületre a használatbavételi engedély kiadásra kerüljön.

6/26/09/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező győri 11929 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű belterületi ingatlanon felállított 1 db óriás reklámtábla által elfoglalt területrész bérbeadásához, versenyeztetési eljárás lefolytatása nélkül, a tárgyi reklámtábla üzemeltetése céljából határozatlan időre, az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított 20.000,- Ft + ÁFA/hó bérleti díjon.

3/06/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri ETO Kézilabda Club utánpótlás képzés-nevelés támogatása céljából, az Audi Aréna Győr multifunkcionális rendezvénycsarnok létesítmény használatára 10.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegységének terhére.

7/06/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. R. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a polgármester az építtető részére a Győr, Meder utcában található 13292/2 helyrajzi számú ingatlanon lakóépület építéséhez kapcsolódóan, a rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott, mert az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, továbbá a műszaki infrastruktúra alkalmas arra, hogy biztosítsa az ingatlanon megépíteni tervezett lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

8/06/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. R. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján a polgármester a kérelmező részére a Győr, Szellő utcában található 25614/196 helyrajzi számú ingatlanon, többlakásos lakóépület építéséhez kapcsolódóan, a rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól felmentést adott, mert az ingatlanfejlesztés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósul meg, továbbá a műszaki infrastruktúra alkalmas arra, hogy biztosítsa az ingatlanon megépíteni tervezett lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

3/13/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 24. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat térítésmentesen – út kialakítása miatti közérdekű célra, per, teher- és igénymentesen – a tulajdonába vegye a győri 8448 és 8449 hrsz.-ú ingatlanokból a győri 8467 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlanba beolvadó, 78 m² nagyságú területrészt, azzal a feltétellel, hogy az átadó a területrész – ingatlanforgalmi értékbecslő szakvéleményében meghatározott – értéke alapján számított áfa összeget, 189.540,- Ft-ot az Önkormányzatnak megtéríti.

1/17/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a Siketek- és Nagyothallók Országos Szövetsége 100.000,- Ft támogatásban részesült a 2016. évi polgármesteri keret terhére, a Szövetség Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete által 2016. november 12-én megrendezett tekeversenyhez, valamint porszívó vásárláshoz és egyéb működési költségekhez való hozzájárulásként.

4/19/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a „Győr, Távközlési hálózat építése I-II. ütem” megnevezésű optikai hálózat létesítésére Győr város Nádorváros, Adyváros, Belváros, Újváros, Révfalu és Szabadhegy nevű városrészeinek területén, a tervdokumentációban nevesített 61 db önkormányzati tulajdonú, közterület besorolású ingatlanon.

5/19/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester pályázat kiírásához járult hozzá Győr város területén működő sportszervezetek egyéni eredményes versenyzőinek támogatására a Győr Megyei Jogú Város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározásáról és a pályázati kiírás elfogadásáról szóló 177/2016. (X. 19.) Kgy. határozat I. c) pontjában foglalt támogatási összeggel.

6/19/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester pályázat kiírásához járult hozzá az „Egyéb sporttámogatás” csoportba tartozó fogyatékos sportolókkal foglalkozó sportszervezetek és intézmények támogatására, a Győr Megyei Jogú Város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározásáról és a pályázati kiírás elfogadásáról szóló 177/2016. (X. 19.) Kgy. határozat II. a) pontjában foglalt támogatási összeggel.

7/19/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester pályázat kiírásához járult hozzá Győr város területén működő sportszervezetek sportrendezvényeinek támogatására, Győr Megyei Jogú Város 2017. évi élősport támogatási rendszerének meghatározásáról és a pályázati kiírás elfogadásáról szóló 177/2016. (X. 19.) Kgy. határozat I. d) pontjában foglalt támogatási összeggel.

3/20/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Diós utca KTV csatlakozók építése” megnevezésű engedélyezési terve alapján a Diós utcában folyó telekosztások kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri, 9917/84 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú, közterület besorolású ingatlanon.

5/20/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az alábbi előirányzat átcsoportosításhoz járult hozzá:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – Népjólét” jogcímről – 3.820.371,- Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése javára

KIADÁS + 3.820.371,- Ft

felújításra 2.988.258,- Ft

beruházás 832.113,- Ft

BEVÉTEL

központi, irányító szervi támogatás + 3.820.371,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az intézmény Répce utcai telephelyén a vizesblokkok felújításáról, illetve raktár kialakításáról készített tervezői árajánlat indokolja a fedezet biztosítását.

9/20/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Népjólét” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

(dologi 1.707.000 Ft) – 1.707.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

mosoda kialakítása (dologi) + 1.707.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.707.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény mosodájának kialakítási munkálataira fedezet biztosítása.

10/20/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 100.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Győr 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére a működési kiadások támogatása.

1/21/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester nyilatkozott arról, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az abdai 0143/5, 0143/12, 0143/13, 0143/14, 0143/24 és 0143/25 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítását (telekcsoport újraosztását) engedélyező, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatala által kiadott határozattal szemben fennálló fellebbezési jogával nem kíván élni, fellebbezési jogáról a jelen nyilatkozattal lemond.

2/21/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában, valamint a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva és az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester a Győri Úszó Sportegyesület kettő sportolójának felkészülésének támogatását hagyta jóvá 2.553.152,- Ft összegben, az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a „Sporttámogatás” tervezési alapegység terhére.

1/24/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárulást adott – a Győr, Szikes út útszélesítése érdekében – a győri 41225 hrsz.-ú ingatlanból, a győri 41225/2 hrsz. alatt kialakuló, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 351 m2 nagyságú ingatlan – kisajátítást helyettesítő – adásvétel útján történő megszerzéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított 4.400.000,- Ft vételárért.

9/25/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, valamint a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról és a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

G. M. étkeztetés 600,- Ft

Ö. Oné étkeztetés 8.505,- Ft

P. Gné étkeztetés és hszg 20.450,- Ft

S. L. étkeztetés 22.795,- Ft

Z. B. M. étkeztetés 18.465,- Ft

T. E. étkeztetés 6.270,- Ft

H. B. házi-segítségnyújtás 5.525,- Ft

H. Sné étkeztetés és hszg 30.948,- Ft

Indokolás: A fent felsoroltak a fizetési kötelezettségüknek csak részben tettek eleget, mert a számlák befizetését megelőzően elhunytak. A követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

12/25/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győr, Baross Gábor út 4. szám alatti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, a műemléki védettségű, 7370 hrsz.-ú, műemléki jelentőségű területen található Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér épületében található „gyógyszertár” bérlemény belső felújításához az engedélyes saját költségén.

1/26/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a Szent Anna Lelkészség 30.000,- Ft támogatásban részesült a 2016. évi polgármesteri keret terhére a Lelkészség dologi kiadásainak fedezetéhez való hozzájárulásként.

2/26/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Az elmúlt időszakról áthúzódó feladatok (kiállítások, felújítás) fedezete” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 293.000 Ft

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 293.000 Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 293.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: „Győr az olimpiákon” sporttörténeti kiállításra 14 db olimpiai érem másolatának elkészítéséhez fedezet biztosítása.

3/26/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jogok és terhek jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 0649/9, 0747/10 és 0747/14 hrsz.-ú ingatlanoknak a Győr, keleti elkerülő (813. sz. főút) III. ütemével összefüggő igénybevételéhez, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanokra a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala jogosult javára bejegyzett szennyvízvezetési és kerékpárút elhelyezését biztosító szolgalmi jog, valamint a levegővédelmi övezet kialakítása miatti építési korlátozás változatlan formában az ingatlan-nyilvántartásba, a kialakuló új helyrajzi számokra visszajegyzésre kerüljön.

4/26/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2016. évi polgármesteri keret terhére a Kismegyerért Baráti Kör 68.000,- Ft támogatásban részesült a kismegyeri gyerekek számára rendezendő Mikulás Ünnepség költségeihez való hozzájárulásként.

1/27/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győrszentiváni Sport Egyesület az utánpótlás korú sportolók képzés-nevelésére 2.000.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi önkormányzati költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegysége terhére.

1/28/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a 7452/2 hrsz.-ú, természetben Győr, Apor Vilmos püspök tér 2. szám alatti ingatlan udvarán található 1 db hegyi juhar vegetációs időszakon kívüli kivágatásához.

Tárgyi fa kivágatása műszakilag indokolt, mivel a szomszédos épülethez túl közel nőtt, lombkoronája a vendégház tetejét, és a szomszédos épület falazatát rongálja, azok állagát veszélyezteti, illetve lombhulláskor dugulást okoz a csatornarendszerben.

A kivágott fát a fenti ingatlan alkalmas helyén engedélyesnek legkésőbb 2017. november 30-ig pótolni kell.

2/28/10/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 5.190.978,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 712.176,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 177.118,- Ft

dologi kiadások + 3.804.065,- Ft

beruházások + 497.619,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 5.190.978,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: „85 éves a magyar hangosfilm” című időszaki plakátkiállítás megrendezésének költségeire fedezet biztosítása.

1/02/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. november 2. napon nyilvántartott követelései közül az alábbi követelések 2016. november 2. nappal kivezetésre kerüljenek:

 Ssz.  Határozat száma  Jogcím  Követelés összege
 1.  20155/2004.  építésügyi bírság  78.300 Ft
 2.  24114-3/2003.  építésügyi bírság  1.500 Ft
 3.  11967-5/2002.  építésügyi bírság  51.600 Ft
 4.  3555-2/2002.  építésügyi bírság  4.800 Ft
 5.  3900-2/2002.  építésügyi bírság  130.950 Ft
 6.  55041-6/2001.  építésügyi bírság  11.250 Ft
 7.  27872-7/2001.  építésügyi bírság  3.750 Ft
 8.  18223-2/2004.  építésügyi bírság  11.400 Ft
 9.  3990-2/2003.  építésügyi bírság  3.600 Ft
 10.  26362-4/2001.  építésügyi bírság  3.600 Ft
 11.  73361-6/2002.  építésügyi bírság  100.650 Ft
 12.  35964-3/2002.  építésügyi bírság  157.200 Ft
 13.  464-4/2003.  építésügyi bírság  9.150 Ft
 14.  22641-1/2003.  építésügyi bírság  42.600 Ft
 15.  17758-3/2003.  építésügyi bírság  900 Ft
 16.  19021-9/2002.  építésügyi bírság  18.300 Ft
 17.  92669-3/2002.  építésügyi bírság  1.800 Ft
 18.  48160-8/2003.  építésügyi bírság  2.100 Ft
 19.  4691-19/1999.  építésügyi bírság  6.300 Ft
 20.  70668-3/2002.  építésügyi bírság  2.250 Ft
 21.  42322-7/2003.  építésügyi bírság  4.500 Ft
 22.  5770-5/2002.  építésügyi bírság  10.950 Ft
 23.  39755-9/2002.  építésügyi bírság  36.750 Ft
 24.  12479-2/2002.  építésügyi bírság  28.800 Ft
 25.  12813-2/2005.  építésügyi bírság  226.020 Ft
 26.  30370/2007.  építésügyi bírság  132.300 Ft
 27.  55504-14/2003.  építésügyi bírság  121.500 Ft
 28.  19412-7/2005.  építésügyi bírság  120.000 Ft
 29.  61511-2/1998.  építésügyi bírság  33.000 Ft
 30.  6706/2002.  építésügyi bírság  32.700 Ft
 31.  45099-6/2002.  építésügyi bírság  86.400 Ft
 32.  69043-3/2003.  építésügyi bírság  60.450 Ft
 33.  49442-9/2003.  építésügyi bírság  29.250 Ft
 34.  60069-3/1999.  építésügyi bírság  23.100 Ft
 35.  19599-2/2009.  építésügyi bírság  324.000 Ft
 36.  15298-7/2002.  építésügyi bírság  278 Ft
 37.  50869-5/2003.  építésügyi bírság  4.500 Ft
 38.  101024-4/2003.  építésügyi bírság  355.800 Ft
 39.  11914-4/1999.  építésügyi bírság  145.800 Ft
 40.  459-5/2003.  építésügyi bírság  105.900 Ft
 41.  11316-2/2003.  építésügyi bírság  36.000 Ft
 42.  50706-4/2000.  építésügyi bírság  405.000 Ft
 43.  50427-8/2000.  építésügyi bírság  11.400 Ft
 44.  21248-31/2006.  építésügyi bírság  96.900 Ft
 45.  48590-3/1998.  építésügyi bírság  4.050 Ft
 46.  1791-25/2001.  építésügyi bírság  112.350 Ft
 47.  21913-3/2006.  építésügyi bírság  1 Ft
 48.  3791-5/2009.  építésügyi bírság  19.520 Ft
 49.  58176-3/2000.  építésügyi bírság  17.400 Ft
 50.  4691-19/1999.  építésügyi bírság  96.600 Ft
 51.  80735-1/2003.  építésügyi bírság  10.050 Ft
 52.  8326-6/1999.  építésügyi bírság  194.400 Ft
 53.  87506-6/2003.  építésügyi bírság  60.450 Ft
 54.  47214-2/2000.  építésügyi bírság  86.400 Ft
 55.  87759-8/2003.  építésügyi bírság  7.200 Ft
 56.  87561-3/2006.  építésügyi bírság  6.300 Ft
 57.  14196-4/2001.  építésügyi bírság  22.500 Ft

Indokolás: A követelések a 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének e) és f) pontja alapján behajthatatlannak minősülnek, mivel a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (2) bekezdése szerint, az NFGM-mel folytatott egyeztetés során a fenti összegek nem kerültek az Önkormányzat részére továbbutalásra, valamint a fenti követelések az ügyfelek felé nem érvényesíthetőek, mert elévültek. Az építésügyi bírságokat közvetlenül a bírság kiszabásának időpontjában érvényes jogszabályban meghatározott minisztérium részére kellett megfizetni. A befizetésekből a minisztérium a befizetés napján érvényes jogszabály alapján osztotta vissza az Önkormányzatot megillető hányadot. A fenti rendelet alapján a beazonosításra nem került tételek a továbbiakban az építésügyi célelőirányzat részét képezik.

Az 1.-24. sorszám között azon követelések szerepelnek, amelyek az NFGM-nek a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendeletben foglaltak szerint a Győr Megyek Jogú Város Önkormányzatának igénybejelentése határidőben benyújtásra került. Többszöri egyeztetés során a Győr-Moson-Sopron-Megyei Kormányhivatal GYB-09/4570-2/2013. iktatószámú levelében arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy ezeket az összegeket a minisztérium a Kormányhivatal jogelődjének utalta át. A jogelőd hivatal iratmegőrzési határideje lejárt, az egyeztetés nem lehetséges, emiatt a követeléseket már nem lehet érvényesíteni.

A 25.-47. sorszám között azon követelések szerepelnek, amelyek esetében a befizetés megtörténtéről nem volt információja az Önkormányzatnak, mivel azt közvetlenül a bírság kiszabásának időpontjában érvényes jogszabályban meghatározott minisztérium felé kellett teljesítenie az ügyfeleknek. Emiatt az igénybejelentés során nem lehetett szerepeltetni ezen összegeket. Az ügyfelektől az elévülés miatt a követelés már nem érvényesíthető.

A 48.-57. sorszám alatt azon követelések szerepelnek, amelyek esetében az Önkormányzat rendelkezésére álló információi alapján az ügyfelek bírság befizetései megtörténtek, az igénybejelentés határidőben megtörtént az NFGM felé, azonban az NFGM-mel való többszöri egyeztetés nem járt eredménnyel, nem utalták át ezen összegeket, emiatt a követeléseket a 10/2009. (IV. 14.) NFGM rendelet 16. § (3) bekezdése alapján már nem lehet érvényesíteni.

1/03/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Gyermektábor, természetben Győrújbarát, Arany J. u. 145. szám alatti ingatlanon található 5 db nyárfa, 3 db akácfa és 1 db ezüstfenyő vegetációs időszakon kívüli kivágatásához.

A fák kivágatásának indoka, hogy nyárfák gyökérzete a kerítés műszaki állagát veszélyeztetik, az akácfa pedig sínylődő egészségi állapotú, az ezüstfenyő satnyán, ferdén nőtt a többi fa árnyékában.

A kivágott fákat a fenti ingatlan alkalmas helyén, legkésőbb 2017. november 30-ig engedélyes pótolni köteles.

2/03/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban N. Jné nevén térítési díj tartozás és kamatai jogcímen szereplő 157.000,- Ft követelés kivezetésre kerüljön.

Indokolás: A fent jelzett költség megtérítésére nincs lehetőség, mert az adós elhunyt. Kötelezhető hozzátartozó hiányában a követelést bíróság előtt érvényesíteni nem lehetséges.

3/03/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában meghatározott átruházott hatáskörében, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a polgármester hozzájárult a kérelmező tulajdonában álló Győr belterület 5518/4 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlannak a Győr belterület 5513/2 hrsz.-ú kivett, önkormányzati közút megnevezésű ingatlanba (Dohány utca) beolvadó 107 m2 nagyságú területrésze megvásárlásához nettó 369.150,- Ft + áfa vételárért az „Ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási jogcím terhére.

1/07/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt jogkörében eljárva – a Győr, Szikes út útszélesítése érdekében – a polgármester hozzájárult a győri 41212 hrsz.-ú ingatlanból a győri 41212/2 hrsz. alatt kialakuló, kivett önkormányzati közút megnevezésű, 232 m2 nagyságú ingatlan – kisajátítást helyettesítő – adásvétel útján történő megszerzéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított 1.900.000,- Ft vételárért.

1/08/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Művészeti és Fesztiválközpont az előirányzatai között az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.000,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.200.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.075.000,- Ft

Dologi kiadások + 23.140.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.485.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegyeladásból, esküvőszervezésből, bérleti díjakból, illetve a munkaidőn kívüli esküvőkkel kapcsolatos többletszolgáltatásokért fizetendő díjakból keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő személyi és dologi kiadásokra.

2/08/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 4.000.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

beruházások + 4.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 4.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Rómer Ház épületébe telepítendő gyengeáramú elektronikus tűzjelző rendszer kiépítéséhez, üzembe helyezéséhez fedezet biztosítása.

3/08/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 12. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban 0 Ft nettó értéken nyilvántartott MMT-566 forgalmi rendszámú gépjármű a selejtezést követően értékesítésre kerülhessen.

Indokolás: Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kezelésében lévő, 24 éves gépjármű az intézmény minősítése szerint az intézményi alapfeladatok szolgálatára nem alkalmas, üzemben tartása nem gazdaságos. Indokolt a gépjármű intézményi hatáskörben történő selejtezése, majd ezt követően a lehetőségek szerinti hasznosítása (értékesítése).

4/08/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr-Újváros Nagy tó, a Győr-Újváros Cigány tó és a Győr-Újváros Négyszög tó – mint haszonbérleti egység – halgazdálkodási jogának nyílt, szükség esetén kétfordulós pályázat útján történő haszonbérbe adásához 2017. január 1. napjától határozott, 15 éves időtartamra 54.000.- Ft/év + áfa minimális haszonbérleti díj vállalása ellenében.

1/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

2016. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 150.000,- Ft

A Vaskakas Bábszínház 2016. évi költségvetése javára

Kiadás:

dologi kiadások + 150.000,- Ft

Bevétel:

irányító szervtől kapott támogatás + 150.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Támogatás nyújtása a 2017. január 14-i rendezvény költségeihez.

2/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül az alábbiak kivezetésre kerüljenek.

P. N. étkeztetés 3.720,- Ft

P. R. étkeztetés 1.325,- Ft

Sz. Tné étkeztetés 25.620,- Ft

K. R. étkeztetés 1.275,- Ft

K. N. M. étkeztetés 1.410,- Ft

S. B. étkeztetés 2.610,- Ft

T. L. étkeztetés 650,- Ft

K. D. étkeztetés 775,- Ft

K. Iné étkeztetés 775,- Ft

V. Lné étkeztetés 775,- Ft

K. Gy. étkeztetés 15.125,- Ft

L. M. étkeztetés 13.050,- Ft

K. K. étkeztetés 1.035,- Ft

B. Sz. étkeztetés 11.745,- Ft

O. Jné étkeztetés 3.050,- Ft

Sz. M. étkezetés 600,- Ft

S. B. étkeztetés és klub 38.520,- Ft

P. Iné étkeztetés 1675,- Ft

T. Kné étkeztetés 780,- Ft

K. Iné étkeztetés és hszg 20.070,- Ft

Mné B. B. étkeztetés 480,- Ft

M. G. étkeztetés és hszg 6.220,- Ft

M. G. Ané étkeztetés és hszg 1.530,- Ft

Kné P. M. étkeztetés 7.820,- Ft

K. L. étkeztetés 7.820,- Ft

H. Sné étkeztetés 6.360,- Ft

B. I. étkeztetés 16.975,- Ft

B. J. étkeztetés 15.050,- Ft

N. P. Gné étkeztetés 3.050,- Ft

Sz. J. étkeztetés 4.800,- Ft

R. Ené étkeztetés 2.425,- Ft

Á. V. étkeztetés 10.080,- Ft

G. Iné étkeztetés és hszg 13.120,- Ft

K. Kné házi-segítségnyújtás 1.725,- Ft

Sz. S. étkeztetés 1.920,- Ft

M. I. Afné étkeztetés 13.260,- Ft

V. T. Gy. étkeztetés 1.830,- Ft

Sz. J. étkeztetés 1.025,- Ft

K. M. étkeztetés 4.920,- Ft

Cz. G. étkeztetés 575,- Ft

T. Jné étkeztetés 11.550,- Ft

F. I. étkeztetés 775,- Ft

S. L. étkeztetés 860,- Ft

H. A. étkeztetés 2.160,- Ft

Indokolás: A fenti követelések behajtására nincs lehetőség, mert olyan kisösszegű követelések, amelyeknél a fizetéses meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.

3/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.28. alpontjában foglalt jogkörében, valamint a Győr Város jelképeiről: a címer, a zászló, a pecsét és a polgármesteri lánc használatának rendjéről szóló 6/1998. (III. 1.) Ök. rendelet alapján, a polgármester az Ady Endre Közhasznú Egyesület által benyújtott kérelemnek helyt adott és engedélyezte, hogy a Rába Koncert Fúvószenekar megalakulásának 75. évfordulója alkalmából megjelenő nyomtatott kiadványban Győr Város címerét feltüntesse.

4/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 30/20/11/2015. PM. határozat módosításra kerüljön az alábbiak szerint:

A határozat szövegében a

„Kosárlabda 2010 Közhasznú Sportegyesület (sz.c.: 9026 Győr, Egyetem tér 1.; képviseli: Gálos László elnök, a továbbiakban: Sportegyesület)”, valamint „jelen határozat csak a fenti cél megvalósításához és egy éven belüli felhasználásra adtam ki” szövegrészek helyébe

„Széchenyi Kosárlabda Akadémia Sportegyesület (székhelycím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.; képviseli: Gálos László elnök; a továbbiakban: Sportegyesület)”, valamint „Jelen határozatot a fenti cél megvalósításához adtam ki, amely 2017. június 30-ig hatályos” szövegrész lép.

A határozat módosításának indoka: Az engedélyes neve időközben megváltozott, továbbá az engedélyes a kivitelezést Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési Főosztályával történt egyeztetés alapján 2017. év tavaszán fogja megkezdeni.

5/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében az alábbi előirányzat átcsoportosításhoz járult hozzá:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére

Intézményi létesítmények állagmegóvása,

eszközbeszerzés – Oktatás jogcímről – 12.100 E Ft

Gyermekszegénység elleni program keretében

nyári étkeztetés biztosítása jogcímről – 3.271 E Ft

Nagybácsai Óvoda 2016. évi költségvetése javára

KIADÁS – dologi kiadás + 3.144 E Ft

BEVÉTEL – központi, irányító szervi támogatás + 3.144 E Ft

I. Számú Gazdasági Működtető Központ 2016. évi költségvetése javára

KIADÁS – dologi kiadás + 9.227 E Ft

BEVÉTEL – központi, irányító szervi támogatás + 9.227 E Ft

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2016. évi költségvetése javára

KIADÁS – beruházás + 3.000 E Ft

BEVÉTEL – központi, irányító szervi támogatás + 3.000 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka, célja: Az intézmények működéséhez szükséges eszközök (öltözőszekrények, konyhai eszközök, röntgengép), valamint szolgáltatások (költöztetés) fedezetének biztosítása.

6/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

2016. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 600 E Ft

Az Újvárosi Művelődési Ház 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 600 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 600 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Újvárosi Művelődési Ház karácsonyi ünnepségének megrendezéséhez és falinaptárok készítésének költségeihez való hozzájárulás.

7/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján a 2016. évi polgármesteri keret terhére az Újvárosi Lokálpatrióták Egyesülete 200.000,- Ft támogatásban részesült a karácsonyi ünnepségük megrendezésének anyagi támogatásaként.

8/09/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglalt jogkörében eljárva a polgármester kijelentette, hogy az Önkormányzat – mint tulajdonostárs – a győri 2672/126/C hrsz.-ú 187 m2 nagyságú földhasználati jog alapján létesült épület, üzlet és egyéb helyiségek megnevezésű, természetben Győr, Marcalvárosi aluljáróban található belterületi ingatlan 410/3435 tulajdoni hányada vonatkozásában 5.100.000,- Ft vételáron létrejövő adásvételi szerződés tekintetében az elővásárlási jogával nem kíván élni.

1/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az 1. számú melléklet I. pontjában szereplő, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum használatában lévő, a Vasilescu gyűjtemény részét képező műtárgyak a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galériája részére az „Árny a kövön – Ország Lili művészete” időszaki kiállításhoz (2016. dec. 15. – 2017. márc. 26.) a kiállítás időtartamára, beleértve az oda- és visszaszállítást is, 2016. nov. 14. – 2017. április 15.-ig ingyenesen hasznosításra kerüljenek.

Továbbá hozzájárult ahhoz, hogy az 1. számú melléklet II. pontjában megjelölt műtárgyakról a kiállítás alatt a Szépművészeti Múzeum ajándéktárgyakat értékesítsen a kölcsönkapott festmények reprodukciójával.

(A határozat melléklete az előterjesztés végén 1/10/11/2016. számmal megjelölve található)

2/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.32. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése alapján a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum használatában lévő, a Vasilescu gyűjtemény részét képező Kondor Béla: Bosch után I. (Pokol I.) 1963 c. műtárgy a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány részére a Kondor Béla gyűjteményes kiállításhoz (2016. november 27. – 2017. február 12.) a kiállítás időtartamára, beleértve az oda- és visszaszállítást is, 2016. november 14. – 2017. február 20. között ingyenesen hasznosításra kerüljön.

3/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„ 2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 480 E Ft

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 480 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 480 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ klubjainak működési és rendezvényei költségeinek fedezésére.

4/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„ 2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40 E Ft

Győr-Szentiváni Óvoda 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győr-Szentiváni Óvoda részére foglalkoztatási eszközök és játékok beszerzésére.

5/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„ 2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40 E Ft

EESZI 2. számú Idősek Klubja 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az EESZI 2. számú Idősek Klubja számára karácsonyi ünnepség szervezési és lebonyolítási költségeihez hozzájárulás.

6/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„ 2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 40 E Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat Győr-Szentiváni Bölcsőde 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 40 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 40 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A bölcsődei csoportok számára játék és foglalkoztatási eszköz vásárlásának költségére.

10/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

2016. évi polgármesteri keret c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 50 E Ft

EESZI által fenntartott Kálóczy téri Idősek Otthona 2016. évi költségvetése javára

KIADÁS

dologi kiadások + 50 E Ft

BEVÉTEL

irányító szervtől kapott támogatás + 50 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Támogatás nyújtása az Idősek Otthona részére eszközbeszerzéshez.

11/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban K. E. nevén szereplő 103.105,- Ft étkeztetés térítési díj követelés kivezetésre kerüljön.

Indokolás: A fent jelzett költség megtérítésére nincs lehetőség, mert az adóst eltűntnek nyilvánították, így a követelést bíróság előtt – kötelezhető hozzátartozó – hiányában érvényesíteni nem lehetséges.

12/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Nyárnyitó koncert” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 20 000 E Ft

Győr MJV Útkezelő Szervezete 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 20 000 E Ft

BEVÉTELEK irányító szervtől kapott támogatás + 20 000 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr város adventi időszakban történő díszkivilágításával kapcsolatban felmerülő költségek előirányzatára fedezet biztosítása.

13/10/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja 2.31. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének, Szita Károlynak a felhívására a polgármester az alábbi csatlakozási nyilatkozatot tette Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében.

„A magyar emberek, Európában elsőként, népszavazáson nyilváníthatták ki véleményüket az Európai Bizottság kötelező betelepítési kvótára vonatkozó terveiről.

Nekünk, demokratikusan választott települési vezetőknek, kötelességünk tiszteletben tartani választóink akaratát. A népszavazás alkalmával a magyar emberek egyértelműen és világosan állást foglaltak. 98%-ot meghaladó arányban utasították el a kötelező betelepítésről szóló brüsszeli terveket.

Ezúton csatlakozom Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetség elnökének felhívásához. Együtt kérjük az Európai Bizottságot, hogy hallja meg a magyar és európai polgárok hangját! Vonja vissza a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket, és tegyen meg mindent a schengeni határok és az európai polgárok védelme érdekében.”

1/11/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Vaskakas Bábszínház az előirányzatai között az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 11.541.704,- Ft

KIADÁSOK

Beruházások + 9.810.448,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.731.256,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, bérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevételből fedezet biztosítása a beruházási kiadásokra.

2/11/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Győri Balett az előirányzatai között az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 5.187.363,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 4.409.259,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 778.104,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegyértékesítésből, tájelőadások költségtérítéséből keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra.

3/11/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 200 E Ft

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Munkaügyi Osztály szervezésében minden évben megrendezésre kerülő hivatali nyugdíjasok találkozója, valamint a szintén minden évben megrendezésre kerülő Mikulásnap költségeire fedezet biztosítása.

4/11/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Felújítások – 29.999.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások + 29.999.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 29.999.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város köz- és díszvilágítási feladatait az Útkezelő Szervezet látja el, ezért a Zsinagóga épület díszvilágításának kiépítéséhez a fedezet a fenti kiadási előirányzat lebontással biztosítható.

1/14/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Úszó Sportegyesület két sportolója felkészülésének támogatására 1.275.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegységének terhére.

2/14/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 22. §-ában foglaltak alapján, továbbá Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat 2016. szeptember 01-től – 2016. október 31-ig keletkezett 3.950.000,- Ft többletbevétele dologi kiadásokra előirányzatosításra kerüljön az alábbiak szerint:

Dologi kiadásokra

- K 31 Készletbeszerzés 200.000,- Ft

- K 33 Szolgáltatás 2.595.000,- Ft

- K 35 Áfa 1.155.000,- Ft

Az előirányzat módosítás (többletbevétel engedélyezés) indoka a kerékbilincselés és egyéb bevételek terhére teljesítendő kiadások fedezetének megteremtése.

3/14/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 42135/4 hrsz.-ú, természetben Győr, Kör tér 18. szám alatti körzeti orvosi rendelő megnevezésű ingatlanon található 1 db ezüst fenyőfa, és 1 db hársfa vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, melyek az orvosi rendelő tervezett átalakítását és bővítését akadályozzák. A kivágott fákat a fenti ingatlan alkalmas helyén, legkésőbb 2017. november 30-ig engedélyes pótolni köteles.

4/14/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdésének a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Széchenyi István Egyetem Sportegyesülete, új térelválasztó függöny kialakítása céljából 2.075.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegysége terhére.

1/15/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában, továbbá a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. R. 5. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester engedélyezte, hogy a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ számviteli nyilvántartásaiban 2016. november 11. napon nyilvántartott követelései közül a Diamond Medical Kft. 12.000,- Ft-os bérleti díj követelés 2016. november 30. nappal kivezetésre kerüljön:

Indokolás: A Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ azzal a kéréssel fordult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatához, hogy a könyveiben szereplő fenti követelés leírásához – annak behajthatatlansága miatt – az intézmény fenntartójaként járuljon hozzá.

2/15/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a győri 6830/A/4 hrsz.-ú, természetben Győr, Apáca utca 3. szám alatti, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található műemléki társasház földszinti üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, hogy az 54,00 m² területnagyságú, kiskereskedelmi használati módú üzlethelyiséget a továbbiakban az üzlethelyiség mindenkori jogszerű bérlője/albérlője, a vendéglátó tevékenység körébe tartozó üzletként használja.

Jelen hozzájárulás nem vonatkozik az üzlethelyiség belső átalakítására, az épület külső homlokzatán cégér, cégfelirat, reklámberendezés, napellenző stb. kihelyezésére.

3/15/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog jogosultjának képviseletében – eljárva, a polgármester hozzájárult a győri 0619 hrsz.-ú ingatlan megosztásához azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog, változatlan formában, a győri 0619/2 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

4/15/11/2016. PM. h.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az alábbi előirányzat átcsoportosításokhoz járult hozzá:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése terhére

Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások előirányzat jogcímről – 400 E Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK:

dologi kiadások + 400 E Ft

BEVÉTELEK:

irányító szervi működési c. támogatás + 400 E Ft

Az előirányzat átcsoportosítás indoklása: A lebontásra kerülő összeg a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásainak egy részét fedezi. Az ünnepség 2016. december 18-án a Széchenyi István Egyetem Hangversenytermében került megrendezésre, a Győri Művészeti és Fesztiválközpont szervezésében.

5/15/11/2015. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„2016. évi polgármesteri keret” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 200 E Ft

Szivárvány Óvoda 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 200 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 200 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Szivárvány Óvoda részére dologi kiadások költségeinek finanszírozására.

6/15/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Erfurti út 29-33. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 4/11/04/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

63.716.227,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

57.674.329,- Ft”

3. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

26.492.227,- Ft”

7/15/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Nádor utca 7. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 9/12/04/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

44.010.636,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

38.722.519,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

9.680.630,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

19.361.259,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

14.968.747,- Ft”

8/15/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Répce utca 11-13. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 9/04/05/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

39.145.911,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

34.361.005,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

8.590.251,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

17.180.503,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

13.375.157,- Ft”

9/15/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 28.000.000,- Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 28.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Nádorvárosi Köztemetőben „Kapu” üveg térplasztika megvalósítására 3 millió Ft, Bisinger sétányon lévő „Faun és nimfák” köztéri alkotás felújítására 25 millió Ft forrás biztosítása. A fenti feladatok a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartoznak, forrásuk viszont a kiadási jogcím 2016. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása vált szükségessé.

10/15/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Központi szervi elszámolásokkal ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi – 29.712.175,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások (közvilágítás) + 29.712.175,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 29.712.175,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város közvilágítási feladatait az Útkezelő Szervezet látja el, ezért a Régi Pápai úti hálózat bővítés kapcsán 0,4 KV-os földkábel kiépítés költsége fenti kiadási előirányzat lebontással biztosítható a Szervezet részére.

1/16/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.31. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség által meghirdetetett Országos Tornaterem Felújítási Programja felhívására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be a tulajdonában álló Egyetemi Sportcsarnok padlóburkolat cseréjére.

A pályázat beadási határideje: 2016. november 25.

Az igényelt támogatás összege: 100.000.000,- Ft.

Az önkormányzat általi hozzájárulás mértéke: a támogatás 30%-a.

A megvalósítás tervezett idője: 2017. első félév.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy a pályázat részvételéhez szükséges pályázati biztosítékot befizeti a Magyar Kézilabda Szövetség számlájára és a 2017. évi költségvetésében biztosítja az Önkormányzat által fizetendő hozzájárulást.

2/16/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása – közérdekű kötelezettség vállalása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú átvett pénzeszközök – 6 421 E Ft

„Nyárzáró koncert” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 6 421 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: 2016. augusztus 18. napján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és GYŐR-SZOL Zrt., mint Adományozó között Megállapodás jött létre közérdekű kötelezettségvállalás tárgyában. Az előirányzat változtatás – Megállapodás értelmében – Négy Évszak Fesztivál keretében megrendezett Nyárzáró koncert rendezvénnyel kapcsolatban vállalt kötelezettségvállalások előirányzatainak adomány terhére történő elszámolását szolgálja.

3/16/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Tandem Kulturális és Sport Egyesület Mikulás-napi sportrendezvényének támogatására 150.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegységének terhére.

1/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés – Népjólét” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi – 1.492.156,- Ft

Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi + 1.492.156,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.492.156,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény Közösségi Kávézó telephelyének felújítására előirányzat biztosítása.

2/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Borostyán sétány telekosztások I-II. Ütem KTV ellátása” megnevezésű engedélyezési terve alapján a Borostyán sétányon – Ciklámen utca északi oldalától jobbra és balra – közelmúltban történt új telekosztások kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri, 11719 hrsz.-ú, kivett önkormányzati közúton, valamint a győri, 11773 hrsz.-ú, kivett közterület besorolású ingatlanon.

3/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Vonal út továbbépítése II. építési szakasz” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 17.000.341,- Ft

„Kiemelt projektekhez kapcsolódó közterület rendezés ” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások +17.000.341,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Ráth Mátyás tér Rába „kiság” bal parti sétány átépítésére vonatkozó nyílt közbeszerzési eljárás eredményes lezárásához szükséges hiányzó forrás biztosítása.

4/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.500 E Ft

„EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatás + 2.000 E Ft

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó + 500 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: EYOF-2017 előkészítésével kapcsolatos megbízási díjak, reprezentációs kiadások és a fizetendő járulékok fedezetének biztosítása.

5/17/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Nádor utca 23. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 12/12/04/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

43.592.329,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

39.164.678,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

9.323.104,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

19.582.339,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

14.686.886,- Ft”

6/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ az előirányzatai között az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 4.432.599,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 3.767.709,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 664.890,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél az általános forgalmi adó visszatérítésből, valamint közvetített szolgáltatások ellenértékéből keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra.

8/17/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 15. § (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr 10984/1 hrsz.-ú kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan 36 m2 nagyságú területrésznek versenyeztetési eljárás mellőzésével történő, határozott, 5 éves időtartamra – de legfeljebb az ingatlan más célú hasznosításáról történő, városrendezési célú tulajdonosi döntés meghozataláig – szóló bérbeadásához havi 13.503,- Ft + áfa bérleti díj ellenében a területrészen található idegen tulajdonú felépítmény tulajdonosa részére.

1/18/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező győri 1876/4 hrsz.-ú, az ingatlan-nyilvántartás szerint jelenleg kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű – természetben beépítetlen terület – összesen 62 m2 területű ingatlan a győri 1875 hrsz.-ú kivett lakóház megnevezésű ingatlan tulajdonosainak telek kiegészítésként (adásvétel útján) értékesítésre kerüljön az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított 155.000,- Ft vételáron.

2/18/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.18. alpontjában és a Sportról szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva, valamint az Államháztartáson kívüli forrás átvételéről, átadásáról, valamint önkormányzati forrás átadásáról szóló 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont af) alpontjának értelmében a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győri Ovifoci Klub óvodás korú gyermekek sportolási lehetőségeinek biztosítására 500.000,- Ft támogatásban részesüljön a 2016. évi költségvetés „Sporttámogatás” tervezési alapegysége terhére.

3/18/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Ady Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Ifjúság körút 99-101. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 15/04/05/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

30.329.278,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

25.804.407,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

6.230.516,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

12.902.203,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

11.196.559,- Ft”

2/21/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Nyárzáró koncert” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 7 500 E Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7 500 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 7 500 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győrben rendezvénnyel kapcsolatban felmerülő kiadásokra fedezet biztosítása.

3/21/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Nemzetközi sportesemények sportszakmai feladataival kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 16.900 E Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 16.900 E Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 16.900 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Advent Győrben fesztivál lebonyolításával, a Dunakapu téren kialakított jégpálya működésével kapcsolatban felmerülő kiadások részbeni fedezetének biztosítása.

4/21/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Radnóti utcai sporttelep fenntartását,üzemeltetését biztosító kiadás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 7.334 E Ft

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások + 7.334 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Sportrendezvények szervezésére, a sport népszerűsítését szolgáló események lebonyolítására szolgáló kiadások fedezetének biztosítása.

1/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

BEVÉTELEK

Közhatalmi bevételek + 1.638.000,- Ft

KIADÁSOK

„Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcím

Egyéb működési célú kiadások + 1.638.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A szabálysértők által a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat számlájára befizetett, majd az intézmény által az Önkormányzat számlájára továbbított közigazgatási bírság bevétel terhére fedezet biztosítása intézményi felhasználásra.

2/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„ Az önkormányzat és intézményei közötti elszámolások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 1.638.000 Ft

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.638.000 Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 1.638.000 Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A szabálysértők által a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat számlájára befizetett, majd az intézmény által az Önkormányzat számlájára továbbított közigazgatási bírság bevétel felhasználásának engedélyezése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat részére személyi juttatások járulékaira.

3/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján Győr Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 250.000,- Ft támogatásban részesült a 2016. évi polgármesteri keret terhére a Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett Mikulás napi műsor megvalósításának, valamint az ajándékok beszerzésének költségeihez való hozzájárulásként.

4/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett szolgalmi jog és építési korlátozás jogosultjának képviseletében – eljárva a polgármester hozzájárult a győri 0649/9 hrsz.-ú ingatlan megosztásához azzal a feltétellel, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára bejegyzett szennyvízvezetési szolgalmi jog, valamint a levegővédelmi övezet kialakítása miatti építési korlátozás, változatlan formában, a győri 0649/11 hrsz. alatt kialakuló ingatlanra átjegyzésre kerüljön.

6/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 223.797,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 81.730,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 22.067,- Ft

dologi kiadások + 120.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 223.797,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Dankó Klub Győrben elnevezésű rendezvény lebonyolításához kapcsolódó költségekre fedezet biztosítása.

7/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér, az előirányzatai között, az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 21.153.570,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 12.980.934,- Ft

Beruházások + 4.999.600,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 3.173.036,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél az általános forgalmi adó visszatérítésből, bérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra, tárgyi eszközök beszerzésére.

8/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Generációk Háza, az előirányzatai között, az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 3.508.281,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 2.000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 982.039,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 526.242,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjából, helyiségek bérleti díjából, általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő személyi juttatásokra és járulékaira.

9/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 25.200.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 700.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 271.000,- Ft

dologi kiadások + 24.229.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 25.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győrben kiemelt rendezvénysorozat kültéri és beltéri programjainak költségeire fedezet biztosítása.

10/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 100.000,- Ft

Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 100.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 100.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Adventi Jótékonysági Faház megnyitóján a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat részére támogatás nyújtása.

11/22/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 7.000.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 7.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 7.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Advent Győrben rendezvényhez kapcsolódó kültéri munkálatokra fedezet biztosítása.

1/23/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Központi szervi elszámolásokkal, ellenőrzésekkel összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi – 22.105.000,- Ft

„Közterület rendezés (parkfelújítás, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

beruházások – 7.395.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások (közvilágítás) + 29.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 29.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A város közvilágítási feladatait az Útkezelő Szervezet látja el, ezért az új közvilágítási oszlopok és lámpafejek elhelyezésének költsége a fenti kiadási előirányzat lebontással biztosítható a Szervezet részére.

2/23/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Lakásgazdálkodás előző évben képződött maradványa” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK – 5 000 E Ft

„Pénzátadás GYŐR-SZOL ZRT.- nek bérlők által felhalmozott hátralékokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK + 5 000 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Önkormányzati tulajdonban álló GYŐR-SZOL ZRT. kezelésében lévő fogyasztási helyeken a volt bérlők által felhalmozott közüzemi tartozások finanszírozására fedezet biztosítása.

5/24/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Nyárnyitó koncert” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatás – 700 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 350 E Ft

dologi kiadások – 3 550 E Ft

„Nyárzáró koncert” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

személyi juttatás – 156 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok – 78 E Ft

dologi kiadások – 7 866 E Ft

„EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatás + 10 000 E Ft

munkaadókat terhelőjárulékok + 2 700 E Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat változtatás „EYOF 2017 népszerűsítését szolgáló kiadásokra” tervezési alapegység terhére várható kötelezettségvállalások előirányzatát biztosítja.

6/24/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott „Győri Ovifoci Klub” Egyesület részére, hogy az Egyesület székhely címeként a győri 591/4 hrsz.-ú, természetben Győr, Tárogató utca 19. szám kerüljön bejegyzésre a Győri Törvényszéken mindaddig, amíg az Egyesület az alapszabályában meghatározott célok megvalósítása érdekében és szerint működik.

5/25/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 50.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 50.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 50.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény szervezésében megvalósuló adventi rendezvényekhez támogatás nyújtása.

6/25/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 5.000.000,- Ft

Ménfőcsanak-Gyirmóti Művelődési Központ 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 5.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Önkormányzat 2016. évi kulturális, közművelődési célú önkormányzati tulajdonú létesítmények felújítási, karbantartási, eszközpótlási keretéből a Gyirmóti Művelődési Ház vizesblokkjának felújítási munkálataira fedezet biztosítása.

7/25/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ az előirányzatai között az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

KIADÁSOK

személyi juttatások – 484.720,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 484.720,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény 2016. évi költségvetésének tervezésekor a járulékterhek pontos összege nem volt kiszámítható, a várható teljesítési adatokkal való egyezőség megteremtése miatt szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

9/25/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő Győr Megyei Jogú Város Levéltára előirányzatai között az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.060.000,- Ft

személyi juttatások + 850.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 210.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény a 2016. évi költségvetésében a Győri Tanulmányok megjelentetési költségeihez kapott egyszeri jelleggel támogatást. A támogatás tényleges felhasználása alapján szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

10/25/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ előirányzatai között alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.500.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézmény 2016. évi költségvetésének tervezésekor a járulékterhek pontos összege nem volt kiszámítható, a várható teljesítési adatokkal való egyezőség megteremtése miatt szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

1/28/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján az EESZI – Apáca úti Idősek Otthona a 2016. évi polgármesteri keret terhére 100.000,- Ft támogatásban részesült az intézet dologi kiadásaihoz való hozzájárulásként.

7/28/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése terhére

„Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülő kiadásokra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 151.420,- Ft

Vaskakas Bábszínház 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 151.420,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 151.420,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2016. december 7-i Mikulás műsor költségeire fedezet biztosítása.

8/28/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér 2016. évi költségvetése terhére

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás – 2.200.000,- Ft

Győri Nemzeti Színház 2016. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.200.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az önkormányzati fenntartású intézmények helyiségeinek egymás közötti használatba adása – vétele során a megtérítendő költségek a használatba adó intézménynél jóváírásra, míg a használatban vevő intézménynél terhelésre kerülnek.

9/28/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében szereplő Győri Balett, az előirányzatai között, az alábbi módosításokat elvégezze:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 18.803.000,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 9.000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 982.550,- Ft

Dologi kiadások + 6.000.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.820.450,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegyértékesítésből, tájelőadások költségtérítéséből, valamint a bérleteladás elszámolásából keletkezett bevételből fedezet biztosítása a feladatellátással összefüggő személyi és dologi kiadásokra.

1/29/11/2016. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében

„Adyvárosi parkolólemez tervezése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 18.250.000,- Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 18.250.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr, Ifjúság krt. 87-97 sz. épület mögötti közterületen lévő magas kerítéses sportpálya felújítására forrás biztosítása. Fenti feladat a Győr-Szol Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2016. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása vált szükségessé.

2/29/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Cuha út 34. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 7/11/04/2016 sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

42.560.663,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

37.548.481,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

8.938.370,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

18.774.240,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

14.848.053,- Ft”

3/29/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Cuha u. 17-21. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 6/11/04/2016 sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

59.383.499,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

53.509.368,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

13.377.342,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

26.754.684,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

19.251.473,- Ft”

4/29/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a XXX. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Cuha út 40. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 8/04/05/2016. sz. határozat a beruházási költségek változása miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. A tervezett felújítás pályázat szerinti teljes költsége:

40.416.422,- Ft”

2. A határozat 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége:

35.712.801,- Ft”

3. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

8.928.200,- Ft”

4. A határozat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. Az állami támogatás számszerű összege:

17.856.400,- Ft”

5. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

13.631.822,- Ft”

2/30/11/2016. PM. h.

Az Otthon Melege Programhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás biztosításáról szóló 36/2015. (II. 27.) Kgy. határozat 4. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Ady Lakásfenntartó Szövetkezet Győr, Tihanyi Á. út 65. sz. alatti épületének energiatakarékos felújítási munkái költségeinek támogatására a 10/10/05/2016. sz. határozat a közműszolgáltatók felé történt tartozás kiegyenlítés miatt alábbiak szerint került módosításra:

1. A határozat 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. Az önkormányzati támogatás számszerű összege:

14.194.193,- Ft”

2. A határozat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő:

22.026.769,- Ft”

*******

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2016. december 13.

Borkai Zsolt

polgármester

1. sz. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról

7/19/09/2016. PM. h.

6/26/09/2016. PM. h.

3/06/10/2016. PM. h.

7/06/10/2016. PM. h.

8/06/10/2016. PM. h.

3/13/10/2016. PM. h.

1/17/10/2016. PM. h.

4/19/10/2016. PM. h.

5/19/10/2016. PM. h.

6/19/10/2016. PM. h.

7/19/10/2016. PM. h.

3/20/10/2016. PM. h.

5/20/10/2016. PM. h.

9/20/10/2016. PM. h.

10/20/10/2016. PM. h.

1/21/10/2016. PM. h.

2/21/10/2016. PM. h.

1/24/10/2016. PM. h.

9/25/10/2016. PM. h.

12/25/10/2016. PM. h.

1/26/10/2016. PM. h.

2/26/10/2016. PM. h.

3/26/10/2016. PM. h.

4/26/10/2016. PM. h.

1/27/10/2016. PM. h.

1/28/10/2016. PM. h.

2/28/10/2016. PM. h.

1/02/11/2016. PM. h.

1/03/11/2016. PM. h.

2/03/11/2016. PM. h.

3/03/11/2016. PM. h.

1/07/11/2016. PM. h.

1/08/11/2016. PM. h.

2/08/11/2016. PM. h.

3/08/11/2016. PM. h.

4/08/11/2016. PM. h.

1/09/11/2016. PM. h.

2/09/11/2016. PM. h.

3/09/11/2016. PM. h.

4/09/11/2016. PM. h.

5/09/11/2016. PM. h.

6/09/11/2016. PM. h.

7/09/11/2016. PM. h.

8/09/11/2016. PM. h.

1/10/11/2016. PM. h.

2/10/11/2016. PM. h.

3/10/11/2016. PM. h.

4/10/11/2016. PM. h.

5/10/11/2016. PM. h.

6/10/11/2016. PM. h.

10/10/11/2016. PM. h.

11/10/11/2016. PM. h.

12/10/11/2016. PM. h.

13/10/11/2016. PM. h.

1/11/11/2016. PM. h.

2/11/11/2016. PM. h.

3/11/11/2016. PM. h.

4/11/11/2016. PM. h.

1/14/11/2016. PM. h.

2/14/11/2016. PM. h.

3/14/11/2016. PM. h.

4/14/11/2016. PM. h.

1/15/11/2016. PM. h.

2/15/11/2016. PM. h.

3/15/11/2016. PM. h.

4/15/11/2016. PM. h.

5/15/11/2015. PM. h.

6/15/11/2016. PM. h.

7/15/11/2016. PM. h.

8/15/11/2016. PM. h.

9/15/11/2016. PM. h.

10/15/11/2016. PM. h.

1/16/11/2016. PM. h.

2/16/11/2016. PM. h.

3/16/11/2016. PM. h.

1/17/11/2016. PM. h.

2/17/11/2016. PM. h.

3/17/11/2016. PM. h.

4/17/11/2016. PM. h.

5/17/11/2016. PM. h.

6/17/11/2016. PM. h.

8/17/11/2016. PM. h.

1/18/11/2016. PM. h.

2/18/11/2016. PM. h.

3/18/11/2016. PM. h.

2/21/11/2016. PM. h.

3/21/11/2016. PM. h.

4/21/11/2016. PM. h.

1/22/11/2016. PM. h.

2/22/11/2016. PM. h.

3/22/11/2016. PM. h.

4/22/11/2016. PM. h.

6/22/11/2016. PM. h.

7/22/11/2016. PM. h.

8/22/11/2016. PM. h.

9/22/11/2016. PM. h.

10/22/11/2016. PM. h.

11/22/11/2016. PM. h.

1/23/11/2016. PM. h.

2/23/11/2016. PM. h.

5/24/11/2016. PM. h.

6/24/11/2016. PM. h.

5/25/11/2016. PM. h.

6/25/11/2016. PM. h.

7/25/11/2016. PM. h.

9/25/11/2016. PM. h.

10/25/11/2016. PM. h.

1/28/11/2016. PM. h.

7/28/11/2016. PM. h.

8/28/11/2016. PM. h.

9/28/11/2016. PM. h.

1/29/11/2016. PM. h.

2/29/11/2016. PM. h.

3/29/11/2016. PM. h.

4/29/11/2016. PM. h.

2/30/11/2016. PM. h.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.