19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

19/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet

Változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításáig változtatási tilalom áll fenn a 02133, 02323, 02312, 04155, 02060, 02059, 02206, 02205, 02207 és 02208 sz. építési övezetekre az új rendezési terv hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály/Városfejlesztési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.