111/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

111/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

Győr városban működő civil szervezetek támogatását szolgáló pályázati keret felosztása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. június 30-án tartott rendkívüli Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

20. NAPIRENDI PONT

Győr városban működő civil szervezetek támogatását szolgáló pályázati keret felosztása

111/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi költségvetésben biztosított „Civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” költségvetési előirányzat terhére – a megjelölt összeggel és felhasználási céllal – az 1. sz. mellékletben felsorolt szervezeteknek forrást biztosít, összesen 25.000.000,- Ft összegben.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pénzeszköz átadási megállapodások előkészítésére és aláírására, valamint az elszámolással kapcsolatos feladatok ellátására, melynek keretében felhatalmazza a pénzügyi megállapodásban szereplő célok és elszámolási határidők módosítására.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének
kezdeményezése: 2017. július 31-ig

pályázók elszámolási határideje: a megkötendő megállapodásban

meghatározottak szerint

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Melléklet:

 A Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret felosztása 2017. év
 Ssz.  Pályázó szervezet neve  Akta Ssz.  Cél  Igényelt összeg  Javasolt összeg  Megjegyzés
 1  Kismegyerért Baráti Kör  25419  Kismegyeri Családi Nap szervezési költségeire  229 600 Ft  50 000 Ft  
 2  Kismegyeri Napóleon Hagyományőrző Egyesület  25616  Juniális Hétvége rendezvény szervezési költségeire  212 000 Ft  50 000 Ft  
 3  Import Impró Egyesület  25421  Győri Eleven Diákszínjátszó Tábor megszervezése  400 000 Ft  50 000 Ft  
 4  Csillagfény a Hátrányos Helyzetű Gyermekek Életét Segítő Közhasznú Alapítvány  25420  Fejlesztő játékok vásárlására  600 000 Ft  300 000 Ft  
 5  Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület  26303  Cukorbeteg torna, főzőtanfolyam, szűrővizsgálatok, világnapi rendezvényhez kapcsolódó költségek (terembérlet, gyógytornász, tréner díja, szállítási- és eszközköltség) internet költség  600 000 Ft  350 000 Ft  
 6  Mozgáskorlátozottak Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete  26302  Adventi Kulturális Fesztivál és Kiállítás 2017 megszervezése  600 000 Ft  600 000 Ft  
 7  Mala Kulturális és Szociális Egyesület  26595  Kihangosító eszköz (keverő) vásárlás  100 000 Ft  0 Ft  
 8  Győri Kórházért Alapítvány  26947  információs anyagok (plakát, kiadvány, hírlevél, folyóirat, belső használatú telefonkönyv) kiadása, honlap készítés és karbantartás  600 000 Ft  200 000 Ft  
 9  Egyetemi Zenei Alapítvány  27144  zongoraszékek beszerzésére  330 000 Ft  300 000 Ft  
 11  A győri Szivárvány Óvodáért Alapítvány  27879  udvari mozgásfejlesztő játékeszköz vásárlás (kishajó, egyensúlyozó lépegető, vonat két kocsival)  480 000 Ft  480 000 Ft  
 12  Ménfőcsanaki Óvodáért Alapítvány  27887  udvaron lévő 2 üléses hinta és a háromszög mászóka alatti éleshomok kicserélése ütéscsillapító gumitéglára (57 m2)  600 000 Ft  600 000 Ft  
 13  KOSSUTH ISKOLA GYŐR- A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT  27928  KOSSUTH KUPA fodrász tanulóverseny lebonyolításának segítése (babafejek, állvány, hajvasaló vásárlás)  597 000 Ft  100 000 Ft  
 14  "Az értelmi fogyatékosok fejlesztéséért" Közhasznú Alapítvány  27923  hangszeres, interaktív előadás (Európai Koncert Szalon Együttes: Brémai muzsikusok )  97 500 Ft  97 500 Ft  
 16  Méhecske Közhasznú Alapítvány  27921  pótvizsga program keretében ötödik-hatodikos tanulók pótvizsgára történő felkészítésének költségeire  600 000 Ft  600 000 Ft  
 17  Mayer Alapítvány  27917  iskolai közösségi tér fejlesztése kapcsán rakásolható konferencia székek beszerzése  600 000 Ft  100 000 Ft  
 18  Kisalföldi Népművészek Egyesülete  27896  2017. augusztus 20-i Mesterségek Ünnepe c. rendezvényen való részvétel szállítási költségeire és a résztvevők munkakötényének költségeire  195 200 Ft  100 000 Ft  
 19  Tehetségfejlesztésért Alapítvány  27883  az egészséges életmódra neveléshez és a gyógytestneveléshez szükséges új sporteszközök és padok beszerzése  326 400 Ft  100 000 Ft  
 20  Német és Európai Kulturális Egyesület  27930  az Egyesület Rozmaring kórusának kórustalálkozókon való részvételével kapcsolatos autóbusz költségekre  464 000 Ft  50 000 Ft  
 21  Gyárvárosiak Baráti Köre Egyesület  27855  Gyárvárosi családi délután c. rendezvény költségeire  575 000 Ft  150 000 Ft  
 22  Bedy Vince Alapítvány  27851  könyv nyomdaköltségeinek támogatása (Mayrhofer József Győr első fényképésze c. kötet)  200 000 Ft  100 000 Ft  
 23  Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubja Győr  27846  fotóállvány vásárlása (technikai eszköz bővítés)  20 000 Ft  20 000 Ft  
 24  GYMSM Pannon Nyugdíjas Egyesület  27859  Nyugdíjas Dalosok és Nótakedvelők Országos Találkozójának megszervezéséhez  245 000 Ft  80 000 Ft  
 25  Kisalföldi Őszidő Alapítvány  27868  2017. november 24-i rendezvény szervezési költségei ( bérleti díj, fénymásolópapír, tintapatron,oklevél beszerzés, ajándékutalvány, gépkocsi költségtérítés)  566 270 Ft  100 000 Ft  
 26  Alternatív Közlekedést Fejlesztő Hallgatói Közhasznú Egyesület  27873  Korszerű technológiás karbon kompozit szövet vásárlás  300 000 Ft  250 000 Ft  
 27  FÓKUSZ Egészségvédők Egyesülete  28182  2017. évi továbbképzésen való részvételi díjak költségeire  180 000 Ft  50 000 Ft  
 28  PEJKÓ Civitan Rehabilitációs Lovas Klub  28189  eszközfejlesztés (4 db zárható szekrény vásárlása)  466 000 Ft  200 000 Ft  
 29  Kard Rendje Lovagi Kör és Vívóiskola  28192  Sátrak vásárlása (hagyományőrzés, korhű hely megteremtése)  600 000 Ft  100 000 Ft  
 30  Győrszentiváni Óvodáért Közhasznú Egyesület  28203  meglévő udvari játék alá ütésálló gumiburkolat kiépítésére  426 212 Ft  420 000 Ft  
 31  Pattantyús Alapítvány  28205  hangtechnikai eszköz vásárlására (hangfal, végfok)  480 000 Ft  300 000 Ft  
 32  Gyermek Intenzív Terápiáért Alapítvány  28206  hordozható számítógép beszerzése  600 000 Ft  250 000 Ft  
 34  Kialföld Kulturájáért Alapítvány  28209  Az Egyesület ez évi két hagyományos rendezvényének megszervezése, lebonyolítása  180 000 Ft  160 000 Ft  
 35  ÉFOÉSZ Értelmileg Sérültek és Segítőik Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete  28211  Hagyományos Gyereknap szervezése a Xantus János Állatkert területén  201 405 Ft  201 405 Ft  
 36  Rába Természetjáró Egyesület  28198  2 napos Észak-Magyarországi túra megvalósítás  150 000 Ft  50 000 Ft  
 37  Gyepű Farkasai Hagyományőrző és Íjász Egyesület  28201  korhű formaruha és felszerelés vásárlása  140 000 Ft  120 000 Ft  
 39  Győri Polgári Nyugdíjaskör Egyesület  28194  három tavaszi-nyári és kettő őszi kirándulás lebonyolítása  555 000 Ft  550 000 Ft  
 40  Pro Schola Alapítvány  28191  Színházi előadás és azzal kapcsolatos utazási költségekre  144 000 Ft  50 000 Ft  
 41  Őszirózsa Alapítvány  28572  Programok szervezési költségeire (előadói díjak, hangszerek beszerzése, foglalkozásokhoz alapanyagok beszerzése, buszköltség, belépők, képzési díjka)  500 000 Ft  400 000 Ft  
 42  Kópék Gyermekalapítvány  28576  Év közbeni kirándulások költségeire, valamint saját versenyekhez anyagok, eszközök biztosítására, díjazásokra  500 000 Ft  200 000 Ft  
 43  Tárogató úti Fehér Óvoda Alapítványa  28579  Játékeszköz beszerzése (Körforgó Maxi)  400 000 Ft  350 000 Ft  
 44  Alkotó Rajztanárok Társasága ART 9000  28582  Honlap fenntartására és az egyesület által szerkesztett katalógus szerekesztésére és nyomtatására  110 000 Ft  110 000 Ft  
 45  Bakonyi Kalandorok turista Egyesület  28585  Informatikai eszközök beszerzésére  412 525 Ft  0 Ft  
 46  Erzsébet Ligeti Óvodáért Alapítvány  28588  óvodai fejlesztő eszközök, játékok beszerzésére  250 000 Ft  250 000 Ft  
 47  Hild Alapítvány  28568  Hangosítás korszerűsítéséhez eszközök beszerzésére  355 000 Ft  200 000 Ft  
 48  Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egyesülete  28571  Életmódtábor költségeihez hozzájárulásként (szállásköltség, előadók díjai stb.)  550 000 Ft  400 000 Ft  
 49  Rába Dal- és Társaskör  28574  A szeptemberi Zenei Világnapi koncert és a novemberi emlékkoncert szervezési költségeire  476 000 Ft  200 000 Ft  
 50  "Tehetséggondozásért Alapítvány"  28578  A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium diákjainak 2017. december 19-20-i jótékonysági előadásával kapcsolatos költségekre (terembérlet, jelmezek készítése, vásárlása, műsorfüzet nyomdai költségei, személyi jellegű költségek megbízási szerződéssel, stb.)  600 000 Ft  600 000 Ft  
 52  "Tárogató" Alapítvány  28583  Kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközök beszerzésére (égető kemence és ehhez szükséges eszközök)  417 176 Ft  200 000 Ft  
 53  RÁBA Fúvószenekari Egyesület  28584  A zenekar felkészítését és irányítását végző karnagy költségeire számla ellenében. A vidéki fellépések finanszírozására, hangszerjavítás, busszal történő utazás költségeire, valamint személygépkocsi használatra kiküldetési rendelvény ellenében. Fénymásolásra és irodai kellékanyagok vásárlására.  240 000 Ft  100 000 Ft  
 54  Emelj fel Emléki Alapítvány  28586  "Jeles pedagógusok" gyűjteményes kötet-együttes nyolcadik kötetének kiadása.  300 000 Ft  50 000 Ft  
 56  Tandem-Szem Látássérültek Kerékpározását Segítő Egyesület  29038  Kerékpáros kirándulás megszervezésével felmerülő költségek finanszírozására ( szállás, utasbiztosítás, kerékpár bérlés és szervízdíj)  319 000 Ft  100 000 Ft  
 58  Az ETO Jövőjéért Alapítvány  29036  Projektor vásárlás, kollégiumba mosógép, ping-pong asztal.  260 000 Ft  50 000 Ft  
 59  Győri Ovifoci Klub  29035  Tanévzáró Ovifoci Fesztivál költségeire (zászlók, megkülönböztető mezek, feliratos pólók)  400 000 Ft  50 000 Ft  
 62  Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért  29032  Számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök, orvostechnikai eszközök beszerzése illetve alapítványi logóval ellátott munkaruha beszerzése.  600 000 Ft  250 000 Ft  
 63  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete  29026  Tehetséggondozó tanulmányi verseny költségei, fotókiállítás, tudományos konferencia, szabadegyetem, szellemi vetélkedő, ismeretterjesztő előadások és szakmai és nyelvi felnőttképzések megszervezése. Programok szervezési díja, nyomtatvány, irodaszer költségei, bérelti díjak, tárgyjutalom, oklevél, számítástechnikai eszközök, megbízási díj a szervezésre, internetelőfizetés, karbantartás.  500 000 Ft  50 000 Ft  
 64  Összefogás a Börtönügyért Egyesület  29024  Tárgyalószékek vásárlása, irodatechnikai eszközök, fényképezőgép beszerzése.  460 000 Ft  100 000 Ft  
 65  Gézengúz Alapítvány  29023  Nyílászárók szigetelése, klimatizálás, fényzáró roló beszerelése.  600 000 Ft  500 000 Ft  
 66  Győri Speciális Mentők Közhasznú Egyesülete  29021  Drón beszerzése.  383 920 Ft  100 000 Ft  
 67  Sent Juan Lovas Sportegyesület  29019  Íjászati eszközök (ruházat, kiegészítők) beszerzése, lovak versenyre felkészítése, nevezési díjak és tagdíjak  600 000 Ft  600 000 Ft  
 70  Art World Hungary Egyesület  29068  Katalógus elkészítése (nyomdaköltség, tervezés, nyomdai előkészítés, reprodukciós fotók készítése, szöveg fordítások, stancforma nyomdai munkálatokhoz)  600 000 Ft  600 000 Ft  
 71  Baross Gábor Középiskolai Alapítvány  29069  Filharmónia Ifjúsági Bérlet vásárlása  520 000 Ft  350 000 Ft  
 72  Győri Fotóklub Egyesület  29070  Jubileumi könyv nyomdai költsége  398 500 Ft  200 000 Ft  
 74  Győr-Moson-Sopron Megyei Nóta Egyesület  29072  2017-ben Győrben rendezendő négy nótaműsor szervezési és lebonyolítási költségeire  170 000 Ft  150 000 Ft  
 75  Magyar Nemzetőrség "Török István" Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége  29073  Könyvadomány szállítási költségeire  193 000 Ft  80 000 Ft  
 76  Legyen a zene mindenkié Alapítvány  29074  2017. évi lengyel zenei fesztivál és a Lengyel Függetlenség Napja rendezvényekkel összfüggő költségekre  288 000 Ft  50 000 Ft  
 77  Kisbácsai Horgász Egyesület  29076  Halfogó versenyek rendezésével kapcsolatos költségekre (haltelepítés, helyezések díjai stb.)  300 000 Ft  200 000 Ft  
 78  Győr Arrabona Lions Club  29077  "Kattogók" hangjelző készülékek közlekedési lámpák mellé – felállítására és felszerelésére  480 000 Ft  200 000 Ft  
 79  Jobbkéz Alapítvány  29079  2017. évi nyári napközis tábor Győr-Bácsán program költségeire  320 000 Ft  200 000 Ft  
 83  Új Akropolisz Filózófiai Iskola Kulturális Közhasznú Egyesület  29087  Flipchart táblák, kottaállványok, mp4 és fényképezőgépek beszerzésére  204 000 Ft  0 Ft  
 84  Kovács Margit Óvoda Gyermekeiért Alapítvány  29397  Futópálya kialakítására  600 000 Ft  400 000 Ft  
 86  Arrabona Horgászegyesület  29401  Fényképezőgép vásárlására  239 920 Ft  80 000 Ft  
 87  Újvárosi Lokápatrióták Egyesülete  29404  2017. évi újvárosi Nyárbúcsúztató rendezvény szervezés és lebonyolítási költségeire  600 000 Ft  500 000 Ft  
 88  Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány  29406  Dísztermi székek beszerzésére  600 000 Ft  500 000 Ft  
 89  Ifjúságért Alapítvány  29408  Technikai eszközök (projektor, prezentőr vitrin, vetítővászon, képkeret) beszerzésére  371 200 Ft  370 000 Ft  
 90  Arrabona Sárkányhajó Club  29410  Sárkányhajó Magyar Bajnokságon és a Szegedi Európa Bajnokságon való részvétel költségeire (mezek, melegítők beszerzése, csónakház bérleti díja  589 000 Ft  50 000 Ft  
 91  AKTÍV SC Szabadidő- és Extrémsport Sportegyesület  29413  Edzések terembérleti díjaira és Mollten kosárlabda beszerzésére  598 200 Ft  0 Ft  
 93  Dimenzió Tánc Sport Egyesület  29417  Terembérleti díjra  450 000 Ft  30 000 Ft  
 95  Hét Krajcár Közhasznú Alapítvány  29420  Ingolstadti testvériskola diákjainak fogadására  323 550 Ft  300 000 Ft  
 96  Mónus Illés úti Óvoda Közhasznú Alapítvány  29422  Udvari hinta és mászóka alatti terület esésvédő gumiburkolatának beszerzésére  501 032 Ft  400 000 Ft  
 97  Győri Jóga Egyesület  29423  Hangfal, hangszóró, erősítők beszerzésére  231 600 Ft  30 000 Ft  
 98  Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület  29424  Jubileumi rendezvény költségeire (művészek tiszteletdíja, alapító jutalmazása  350 000 Ft  150 000 Ft  
 99  LURKÓ Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány  29426  Játszótér kialakítására  600 000 Ft  500 000 Ft  
 100  Győr-Moson-Sopron Megyei Polgári Védelmi Szövetség  29427  Polgári védelmi- rendvédelmi tábor szervezésére, lebonyolítására (szállás és programok költségeire)  496 425 Ft  200 000 Ft  
 102  Arany Szöcskék Alapítvány  29432  Formamelegítő és egyen- fellépő szettek valamint trambulin, gimnasztikai labda, ugrókötél, nyomatató stb. vásárlásra  591 492 Ft  50 000 Ft  
 103  Móra Alapítvány a Jövőért  29355  Sötétítő függöny, karnis beszerzése és felrakása  580 000 Ft  580 000 Ft  
 104  Veres Péter "Jó Tanulókért" Tanulmányi Alapítvány  29356  Jutalomkönyvek vásárlására  80 000 Ft  20 000 Ft  
 105  Győri Szent Margit Alapítvány  29358  2017. évi autóbuszos kiránduláshoz (autóbusz költéségére) mozgásfejlesztő eszközök vásárlására  200 000 Ft  200 000 Ft  
 106  Kereskedők a Jövőért KERI Alapítvány  29359  2017. évi adventi hangverseny előadóinak fellépési díjának finanszírozására  240 000 Ft  50 000 Ft  
 108  Győri Népművészeti Egyesület  29363  2017. évi nemzetközi néptánc fesztiválon való részvételhez – különjáratú autóbusz költségéire  325 000 Ft  50 000 Ft  
 109  RÁBA Néptáncegyüttes Egyesület  29366  Székelyföldi női- és férfiviselet beszerzéséhez  600 000 Ft  100 000 Ft  
 110  Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület  29367  környezetvédelmi-egészségügyi akció program lebonyolítására (hírlevél szerkesztés, sokszorosítás, projektet lebonyolítók személyi jellegű kiadásaira)  236 000 Ft  50 000 Ft  
 112  Bonsai Aikidó Egyesület  29370  árnyékoló eszközök, térelválasztó, fejlesztő sporteszközök beszerzésére  400 000 Ft  100 000 Ft  
 113  Szentivániak Szentivánért Alapítvány  29342  Kincsesház működtetési költségeire (közüzemi díjak, vagyonbiztosítási díjak, foglalkozatottak díjazása stb.) tájékoztató anyagok készítésére, látogatók fogadására  346 800 Ft  330 000 Ft  
 114  Győri Lendület Sportkör  29375  teniszpálya és tartozékainak felújítása és cseréje (acélsodrony pad, hálótartó oszlop, vonalfeszítő, háttérháló, teniszháló, pályavonal)  200 000 Ft  200 000 Ft  
 115  Magyarországi Németek Győr és Környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete  29376  2017. évi adventi hangverseny szervezési költségeihez (terembérlet, vendégművészek fellépési díja, dekoráció)  240 000 Ft  70 000 Ft  
 116  Nyugat Kapuja Egyesület  29378  infrastrukturális fejlesztés, a működéshez szükséges eszközök beszerzésére (SMR hengerek, irodaszerek, toner, forgószék, lamináló, irattartó komód stb.)  600 000 Ft  150 000 Ft  
 117  Vidám Kölykök Közhasznú Egyesület  29380  Mozgásfejlesztő tornaszoba kialakítására (bontási munka, építési munka, fűtőtest szerelés, sportpadló, beépített bútorok elhelyezése)  500 000 Ft  200 000 Ft  
 119  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége  29328  2017. évi rendezvények finanszírozására (belépők, utazási költség, terembérlet)  224 000 Ft  200 000 Ft  
 120  Egymás Terhét Hordozzátok Alapítvány  29330  Könyvkiadás támogatására és a "reformáció 500" programjaihoz kapcsolódó kiadásokra  210 000 Ft  100 000 Ft  
 121  HUNGARO-DALTON Pedagógiai Innovációs Egyesület  29337  Hatszögletű többfunkciós mászóka és ütéscsillapító beszerzésére  547 100 Ft  50 000 Ft  
 123  Teleház, Sport, Szabadidő és Ifjúsági Egyesület  29341  2017. évi ismeretterjesztő és szabadős programok költségeire (súlyzógép, sporteszközök, kreatív foglalkozások, toner, nyomtató papír)  600 000 Ft  300 000 Ft  
 124  STAFÉTA SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY  29342  Őrségi őszi kirándulás utazási, szálláshely, progamok költségeire  504 620 Ft  504 620 Ft  
 125  Alapítvány az Emésztőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért  29349  Informatikai berendezések (számítógép, monitor, muntifunkciós készülék, nyomtató, szkenner, fénymásoló, verejték analizátor, mérőszonda készülék) vásálására, valamint lisztérzékeny életmódtáborban használt eszközök vásárlásához (főzőlap, edények, tálak, konyhai eszközök ill. sporteszközök)  310 400 Ft  150 000 Ft  
 126  Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége  29353  projektor, motoros vetítővászon illetve ehhez tartozó konzol, kábelek szerelési anyagok, munkadíj és a helyiség falfelütének helyreállítása  456 000 Ft  300 000 Ft  
 127  ISTER Egyesület  29354  Gitár tábor szervezéséhez (szállásköltség)  300 000 Ft  50 000 Ft  
 128  Szentlélek Templom és Otthonfenntartó Alapítvány  29532  irodai bútorok beszerzése  600 000 Ft  200 000 Ft  
 129  A Győri Krúdys Diákok Kulturális és Gasztronómiai Egyesülete  29434  Vitrines szekrények vásárlásához  400 000 Ft  366 475 Ft  
 131  Arrabona Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesülete  29436  Solymász bemutatóval kapcsolatos kölségek (nyereménytárgyak, könyvek, trófeák rajzpályázatra, trófeák online kiállat szépségversenyre, anyag gyermekprogramokhoz, trófeák madarászok versenyére, hirdetés költségére)  225 600 Ft  50 000 Ft  
 132  708. sz. Rómer Flóris Cserkészcsapatért Alapítvány  29437  Négyszemélyes túrakenu, kenu evező és mentőmellény vásárlására  599 000 Ft  100 000 Ft  
 133  Bencés Diákok Győri Egyesülete  29438  Közös érettségi találkozó költségeire (előadók részére ajándék utalvány, utazási költség előadóknak, előadók vendégek ajándékai, előadások technikai biztosítása, programok szervezési költségeire)  350 000 Ft  350 000 Ft  
 135  Bruszkvik Teréz Német Nyelvi és Nemzetiségi Óvodai Alapítvány  29516  Gumidomb udvari eszköz vásárlására  600 000 Ft  400 000 Ft  
 136  Mentálisan Sérült Betegek Hozzátartozóinak KÁLVÁRIA Közhasznú Egyesülete  29522  Kirándulások szervezése (busz bérlése, parkolási díja, belépő díjak, előadók díjazása, terembérleti díj)  600 000 Ft  300 000 Ft  
 138  TERASZ Csoport Egyesület  29535  Eszköztár fejlesztésére – merevlemez, gérvágó, vastagoló gyalu vásárlására  464 423 Ft  350 000 Ft  
 139  Süss fel Nap! Alapítvány  29594  Csapatépítő tréning a trénigvezetés költségére (szállás, terembérlet, lovasprogram, étkezés)  488 000 Ft  200 000 Ft  
 140  Győri Egyetemért Közhasznú Egyesület  29595  Rendezvénysorozatok kapcsán felmerülő költségek (Egyetemi Sportnap, Szakmai Egészségnap, Egyetemi Sport Nemzetközi Napja, véradás)  600 000 Ft  500 000 Ft  
 141  Segítőház Alapítvány  29599  Életmódtábor szervezésére (segédeszközök a szemléltetéshez szükséges anyagok vásárlása, díjak a vetélkedőre, szállásköltség  170 000 Ft  100 000 Ft  
 142  Deák Ferenc Közgadasági Szakközépiskoláért Alapítvány  29601  Iskolai vetélkedő megszervezése (anyagköltség, utazási költség, szállásköltség, regisztrációs díj)  500 000 Ft  100 000 Ft  
 143  Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete  29605  Prezentáció, segédanyagok készítése c. tanfolyam szervezésére (tanfolyam, terembérlet költségeire)  447 040 Ft  200 000 Ft  
 145  Muszáj Természetvédelmi Koordinációs Egyesület  29609  Természetvédő napközis tábor (5-14 éves gyerekek részére) szervezésére (buszbérlés, belépőjegy, meghívott előadó díjazása, írószer, kézműves eszközök, USB-s mikroszkóp kamera, főzőlap beszerzésére)  128 500 Ft  50 000 Ft  
 146  Familia Nagycsaládosok Egyesülete  29699  Nagycsaládos Országos Találkozón (Szarvas) történő részvételhez (különbusz 42 főre, szállásköltség, kedvezményes belépők, jegyek vásárlása)  500 000 Ft  250 000 Ft  
 10  Cifra Műhely Közhasznú Kulturalis Egyesület  27145  Kézműves foglalkozások kellékeinek vásárlása, web, marketing szolgáltatás, zenei és technikai szolgáltatás  300 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati adatlap kitöltése hiányos -nincs jelölve a székhely, 4. számú melléklet kitöltése hiányos- nincs jelölve székhely a formanyomtatvány szerint
 15  Pálmai Lajos Evangélikus Egyházi Alapítvány  27850  Ápolási ágyak vásárlása  480 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz nem az előírt hatályos alapszabály került becsatolásra
 33  Radnóti Alapítvány a Gyermekekért és az Iskoláért  28208  Projektor vásárlás  113 600 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati cél nincs összhangban a pályázat költségvetésével, nincs mellékelve a hatályos alapító okirat.
 38  Alapítvány a Légzőszervi Megbetegedésben Szenvedő Gyermekekért  28197  Verejték ellenőrző szondakészlet, babyhaler, turbohaler, gyógytorna eszköz, allergia teszt vásárlás  450 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati adatlaphoz kötelezendően csatolandó 2. sz. melléklet nincs teljeskörűen kitöltve
 51  Rába Győri Nyugdíjas Egyesület  28581  Autóbusz bérlés, múzeumi belépőjegy vásárlás  112 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz nem az előírt hatályos alapszabály került becsatolásra
 55  Voke Arany János Művelődési Ház  29039  Projektor vásárlás, szekrény készíttetés  480 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz nem az előírt hatályos alapszabály került becsatolásra, adatlap hiányos
 57  Táncoló Gurgulya Ifjú Mívesek Egyesülete  29037  Notebook vásárlás  110 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati adatlap kitöltése hiányos-székhely és postacím hiányzik
 60  Lippentő Kulturális Egyesület  29034  Utazási költség, szállásköltség, belépő jegy vásárlás  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz nem az előírt hatályos alapszabály került becsatolásra, adatlap rossz kitöltésű- székhely nem jó
 61  Tipegő Együtt a Beteg Csecsemők és Kisdedek Gyógyulásáért  29033  Számítógép és multifunkciós eszköz, etetőszék, vérnyomásmérő, gyerekmandzsetta, nyomtató vásárlás  300 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Az 1. számú melléklet nyilatkozat köztartozás hiányáról hiányzik.
 68  Győr-Moson-Sopron Megyei Anima Mentálhigiénés Egyesület  29017  Kiégéspreventív, készségfejlesztő tréning szervezéséhez kapcsolódó költségek  395 750 Ft  0 Ft  érvénytelen: A 4. számú melléklet kitöltése hibás.
 69  Nádorvárosi Népművészeti Egyesület  29067  Magyarbődi női népviselet vásárlás  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A 2. számú melléklet kitöltése hiányos
 73  Szigethy Attila Társaság  29071  Koszorúk és virágcsokrok, laptop vásárlás  185 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Az előírt egy helyett több pályázati kategóriát jelölt meg
 80  Adyvárosért Egyesület  29080  zenekar bérlési díj, aggregátor vásárlás, sörpad garnitúra vásárlás  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázat költségvetése nincs összghangban a pályázati céllal (rendezvény szervezés kategóriát jelölt meg és beruházást szeretne megvalósítani)
 81  Jancsifaluért Egyesület  29082  Légvár bérlés, mini dodgem bérlés, hangfal vásárlás  596 000 Ft  0 Ft  A pályázat költségvetése nincs összghangban a pályázati céllal,(rendezvény szervezés kategóriát jelölt meg és beruházást szeretne megvalósítani)
 82  Siketek és Nagyothallók Sportklubja  29084  Sportfelszerelés vásárlás  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati adatlapot hiányosan töltötte ki – nem tüntette fel a pályázó postacímét és hiányosan csatolta a kötelezően előírt mellékleteket
 85  Küzdelem a Szélütés Ellen Alapítvány  29399  Laptop, nyomtató, tolószék, járókeret, torna eszköz, irodaszer vásárlás  400 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra
 92  Esély a Szentiváni Ifjúságnak Egyesület  29415  Notebook, pendrive, külső winchester, lézernyomtató, toner vásárlás  368 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra, hiányos a 2. sz. melléklet kitöltése
 94  Kikötő Ifjúságépítétő Közhasznú Egyesület  29419  Bábfelszerelés, fejmikrofon-készlet, aktív hangfal vásárlás  517 800 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra
 101  Jan Sobieski Lengyel Kulturális Egyesület  29430  Lengyel rendezvények költségei  205 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra és hiányzik a harminc napnál nem régebbi törvényszéki kivonat
 107  HÉTSZÍN VIRÁG Közhasznú Egyesület  29362  Fonyód-Ligeti kirándulás költségei  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra és a költségtáblát nem megfelelően töltötte ki
 111  Kossuth Lajos Kollegéum Győr Egyesület  29369  Ágyak és szőnyegek vásárlása  470 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázati adatlapokon hiányzik a szervezet képviseletére jogosult személyek együttes aláírása
 118  A Fej-, Nyakdaganatos Betegekért Alapítvány  29320  Szakkönyv vásárlás  500 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázatot nem postai úton küldték be és teljes mértékben hiányos
 122  "Özv. Katona Imréné" Alapítvány  29339  Laptop, nyomtató, mozgásfejlesztő eszköz vásárlás  370 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra
 130  PATRÓNUS LIONS CLUB GYŐR  29435  "Charter Night, Szemszűrés, Patrónus Érzékenyítő program, Vak Vacsora" rendezvényeinek költsége  595 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra.
 134  Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete  29506  Fehér Bot napi ünnepségen való részvétel költségei  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz csatolt alapszabály nem került hitelesítésre
 137  Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete Győr területi szervezete  29528  Sátor, székek, laptop állványos vetítővászon vásárlás  599 990 Ft  0 Ft  érvénytelen: Nem a hatályos alapító okirat került becsatolásra
 144  GONDVISELÉS Alapítvány  29607  Fehér Bot napi ünnepségen való részvétel költségei (autóbusz bérlés, terembérlet)  600 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz csatolt 2. sz. melléklet hiányosan került beküldésre
 147  Marcal Tánc- és Népművészeti Egyesület  29700  néptáncos lábbeli vásárlás  105 000 Ft  0 Ft  érvénytelen: A pályázathoz kötelezően csatolandó pályázati adatlap valamint a szervezet alapszabálya sem került beküldésre
 Összesen  59 735 750 Ft  25 000 000 Ft  

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.