113/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

113/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. II. félévi munkaterve

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. június 30-án tartott rendkívüli Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

22. NAPIRENDI PONT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. II. félévi munkaterve

113/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. II. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2017. december 31-ig

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Melléklet:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2017. II. FÉLÉVI ÜLÉSEINEK MUNKATERVE

KÖZGYŰLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS NAPIRENDJEI

A Közgyűlés időpontja:

2017. szeptember 19.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. szeptember 14.

1 Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójához történő csatlakozásra

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

2. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a II. negyedévben bekövetkezett változásokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

3. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály, Pénzügyi Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet elfogadására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2017. október 27.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. október 19.

1. Tájékoztató az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. földgázellátásban betöltött szerepéről Győr városban, kiemelten a 2017. évi gázelosztó vezeték felújítási és fejlesztési tevékenységéről és 2018. évi terveiről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Tájékoztató a Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2017. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

4. Tájékoztató az önkormányzati beruházások jelenlegi helyzetéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Tájékoztató az EYOF és az EKF programokkal kapcsolatosan

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Városmarketing és Programszervezési Főosztály

Kulturális és Sport Főosztály

A Közgyűlés időpontja:

2017. november 24.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. november 16.

1. Tájékoztató a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évben végrehajtott tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Jegyzői Kabinet, Jogi és Önkormányzati Osztály

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó vállalkozások között kötött szerződések felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

3. Javaslat a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes orvosi szolgáltatások térítési díjára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának 2017. évi felülvizsgálatára

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

5. Javaslat a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Városstratégiai Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

6. Tájékoztató Győr Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének előirányzataiban a III. negyedévben bekövetkezett változásokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

7. Javaslat a helyi adórendeletek felülvizsgálatára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Adóügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály, Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2017. december 21.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2017. december 13.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Ellenőrzési Osztály

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Javaslat a Közgyűlés 2018. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Az előterjesztést véleményezi: frakcióvezetők ülése

4. Tájékozató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: GYHG Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály, Városfejlesztési Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

6. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonú állami működtetésbe adott oktatási intézményeknél vagyonkezelési szerződés alapján tett ellenőrzések tapasztalatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

KÖZMEGHALLGATÁS

2017. december 21.

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

bizottsági titkárok

nemzetiségi önkormányzatok

képviselők

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.