117/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

117/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. június 30-án tartott rendkívüli Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

26. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

117/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A melléklet megtekinthető a Jogi és Önkormányzati Osztályon

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

a Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.