118/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

118/2017. (VI. 30.) Kgy határozat

A „83. Számú főút, M1 autópálya és pápa között 2×2 sávos főút fejlesztése, települések elkerülése, a pápai bázisrepülőtér bekötése”elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás megkötése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. június 30-án tartott rendkívüli Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

27. NAPIRENDI PONT

A „83. Számú főút, M1 autópálya és pápa között 2×2 sávos főút fejlesztése, települések elkerülése, a pápai bázisrepülőtér bekötése”elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárással kapcsolatos megállapodás megkötése

118/2017. (VI. 30.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a „83. számú főút, M1 autópálya és Pápa között 2×2 sávos főúti fejlesztése, települések elkerülése, a pápai Bázisrepülőtér bekötése” elnevezésű beruházáshoz kapcsolódó területrendezési hatósági eljárás megindításával.

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatát a területrendezési hatósági eljárásban eljáró megyei kormányhivatal kijelölése és a területrendezési hatósági eljárás megindítása során a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat meghatalmazottként képviselje. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a meghatalmazásra vonatkozó Megállapodás aláírásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.