25/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelet

25/2017. (IX. 19.) önkormányzati rendelet

A Bácsai út, Vidra utca és a Votinszky utca által határolt területen történő változtatási tilalom elrendeléséről

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A helyi építési szabályzat módosításáig változtatási tilalom áll fenn a 01845, 01847, 01848, 01850 01851, 01852, 01909, 01910, 01911, 01913, 04505, 04506, 04507, 04508 sz. építési övezetekre az új rendezési terv hatályba lépéséig, de legfeljebb a jelen rendelet hatályba lépésétől számított 2 évig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály/Városfejlesztési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.