135/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

135/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

Győri társasházi lakás vételárának módosítása (4219/5/A/35 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. szeptember 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

15. NAPIRENDI PONT

Győri társasházi lakás vételárának módosítása (4219/5/A/35 hrsz.)

135/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 214/2009. (VI. 18.) Kgy. sz. határozatának 9.) pontját visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4219/5/A/35 hrsz.-ú (Győr, Tihanyi Árpád utca 62. IX/1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 10.360.000,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2020. július 12.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.