136/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

136/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

A győri 7147 hrsz.-ú ingatlanból részterület bérbeadása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. szeptember 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

16. NAPIRENDI PONT

A győri 7147 hrsz.-ú ingatlanból részterület bérbeadása

136/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva, hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező, győri 7147 hrsz.-ú, 6269 m2 területű, a természetben a Győr, „Megyeháza” előtti téren lévő kivett közpark megnevezésű belterületi ingatlan AROMA-FRUCTA Kft. 9163 Fehértó, Tó utca 6. tulajdonát képező 2 db pavilon által elfoglalt, összesen 46,80 m2 nagyságú területrészének 2017. november hó 01. napjától 2022. október hó 31. napjáig – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdésének bb) pontja alapján, versenyeztetési eljárás nélkül – történő bérbeadásához ingatlanvagyon értékelő által megállapított 95.200,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2017. október 31.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.