137/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

137/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

A Győr Projekt Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. szeptember 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

17. NAPIRENDI PONT

A Győr Projekt Kft. részére nyújtandó tagi kölcsön

137/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr Projekt Kft. részére 417 millió forint (azaz négyszáztizenhétmillió forint) tagi kölcsön nyújtásához.

A tagi kölcsön fedezetének biztosítása érdekében a Közgyűlés az alábbi előirányzat átcsoportosítást hagyja jóvá:

306014 Ingatlanok igénybe vétele közérdekből – 120.000 eFt

308147 Egyéb előre nem látható önkormányzati kiadásokra – 210.000 eFt

308005 Költségvetési kapcsolatok évközi korrekciójával

összefüggő kiadásokra – 20.000 eFt

308102 Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenőrzésekkel

összefüggésben az év során felmerülő kiadásokra – 4.000 eFt

340001 Ár- és pénzügyi szabályozás előre nem látható

változásának hatásaira – 33.000 eFt

340003 Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatásaira – 10.000 eFt

350001 Költségvetési tervezési tartalék – 20.000 eFt

305429 Győr Projekt Kft. részére tagi kölcsön nyújtása + 417.000 eFt

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A tagi kölcsön visszafizetési határideje 2018. augusztus 31.

Felelős: Győr Projekt Kft. ügyvezetője

Határidő: 2018. augusztus 31.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztálya

Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.