144/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

144/2017. (IX. 19.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2017. szeptember 19-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

24. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

144/2017. (IX. 19.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

55/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

56/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

57/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

63/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

64/2017. (VI. 21.) GATUBI HATÁROZATA

66/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

67/2017. (VII. 05.) GATUBI HATÁROZATA

KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZRENDVÉDELMI BIZOTTSÁG

31/2017. (Vi. 19.) KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

38/2016. (VI. 20.) OKSTB HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

44/2017. (VI. 22.) PÜBI HATÁROZATA

46/2017. (VII. 5.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

584/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

589/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

590/2017. (VI. 19.) SZELBI HATÁROZATA

690/2017. (VIII. 7.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

28/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

32/2017. (VI. 20.) VSTRB HATÁROZATA

35/2017. (VI. 27.) VSTRB HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

A PH érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.