0615/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0615/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 7147 hrsz-ú ingatlanból részterület bérbeadására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a győri 7147 hrsz-ú ingatlanból részterület bérbeadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) tulajdonát képezi a győri 7147 hrsz-ú 6269 m2 területű, a természetben a Győr, „Megyeháza” előtti téren lévő kivett közpark megnevezésű belterületi ingatlan.

Az AROMA-FRUCTA Kft. 9163 Fehértó, Tó utca 6. (a továbbiakban Kft.) tulajdonát képezi a győri 7147 hrsz-ú ingatlan Győr, Szent István út felőli részén található 2 db – egyenként 23,40 m2 nagyságú – pavilon.

A Kft. a pavilonok által elfoglalt – 46,80 m2 nagyságú – területrészt 2017. november hó 01. napjától 2022. október 31. napjáig bérbe kívánja venni. A terület Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 46. § (3) bekezdésének bb) pontja alapján versenyeztetési eljárás nélkül adható bérbe. A bérleti díj – ingatlanvagyon értékelő által – 95.200,- Ft + ÁFA/hó összegben került meghatározásra.

A vagyonrendelet 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján döntésre a Közgyűlés jogosult.

A Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést az alábbi határozati javaslat elfogadására.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 15. § (1) bekezdésének c) pontja alapján meghatározott jogkörében eljárva, hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező, győri 7147 hrsz-ú, 6269 m2 területű, a természetben a Győr, „Megyeháza” előtti téren lévő kivett közpark megnevezésű belterületi ingatlan AROMA-FRUCTA Kft. 9163 Fehértó, Tó utca 6. tulajdonát képező 2 db pavilon által elfoglalt, összesen 46,80 m2 nagyságú területrészének 2017. november hó 01. napjától 2022. október hó 31. napjáig – a Vagyonrendelet 46. § (3) bekezdésének bb) pontja alapján,

versenyeztetési eljárás nélkül – történő bérbeadásához ingatlanvagyon értékelő által megállapított 95.200,- Ft + ÁFA/hó bérleti díj ellenében.

Felelős: polgármester

Határidő: a szerződés megkötésére 2017. október 31.

Győr, 2017. szeptember 11.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.