0616/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0616/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

…………. napirendi pont

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 71/2017. (V. 26.) Kgy. határozatával tudomásul vette az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, és részesedések 2016. évi alakulását, ezzel eleget téve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés d) pontjának.

A számviteli törvény értelmében ebben az időben még nem állt rendelkezésre valamennyi, az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezet elfogadott és hivatalosan közzétett mérlege, ezért szükséges a korábban hiányzó adatok közgyűlés általi elfogadása.

A fentiek alapján javasoljuk a Tisztelt Közgyűlésnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2016. dec. 31. (E Ft.)
 Önkormányzat tulajdonában álló részesedések % 2016. dec.31
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  172 309  40,18
 Győri Vásár Kft.  31 349  25
 Győri ÉPFU Fuvarozó és Kereskedelmi Zrt.  49 290  11,16
 Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.  1 016 714  3,08
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  170 538  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  5 554  1,89
 MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt.  17 743 350  0,03
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  143 473  0,03

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2017. szeptember 11.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Fekete Dávid alpolgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/Vagyongazdálkodási Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.