0618/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0618/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat alapítványok támogatására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat alapítványok támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola igazgatója, Kovácsné Zimborás Ágnes, azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa az intézmény diákjainak részvételét a németországi 53. Nemzetközi Tanirodai Kiállításon. A rendezvényen a diákok gyakorló cégként versenyeznek egymással, standot építenek, katalógust szerkesztenek, marketing tevékenységet folytatnak egy termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban. Az idei évben a víz témakörével foglalkoznak, felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.

A kiállítást követően Németország reformációhoz kapcsolódó emlékeit kutatják fel, méltóképpen emlékezve a reformáció 500. évfordulójára. Az összegyűjtött anyagból kiállítást, rendkívüli tanórákat szerveznek.

A Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítványt (9022 Győr, Bisinger sétány 32. adószám: 18510126-1-08) 400.000 Ft-tal javasolom támogatni a németországi szakmai, tanulmányi programjaik megvalósításához, a 2017. évi költségvetésben szereplő „Polgármesteri keret” költségvetési kiadási előirányzat terhére.

Rózsavölgyi László képviselő úr javaslatával egyetértve a „Polgármesteri keret” kiadási előirányzat terhére 25.000 Ft támogatás átadására teszek javaslatot a Tehetséggondozásért Alapítvány (Győr, Szabolcska u. 5. adószám: 19111768-1-08) részére, a Cziráki Lajos komplex tanulmányi verseny díjainak megvásárlása céljából.

Dr. Gancz Tamás képviselő úr javaslatával egyetértve a „Polgármesteri keret” kiadási előirányzat terhére 100.000 Ft támogatás átadására teszek javaslatot, a Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31., adószám: 18510171-1-08) részére, fejlesztő eszközök vásárlása céljából.

A „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” című kiadási jogcím terhére 50.000 Ft támogatás átadását javasolom a Segítő Nemzedék Alapítvány (9023 Győr, Szigethy A. u. 74., adószám: 18294839-1-08) részére, mesekönyv megjelentetéséhez történő hozzájárulásként.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítványok részére a javasolt támogatások a megjelölt forrásokból átadásra kerüljenek.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Deák Ferenc Közgazdasági Szakközépiskoláért Alapítvány (9022 Győr, Bisinger sétány 32. adószám: 18510126-1-08) 400.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a németországi szakmai tanulmányi programok megvalósításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Tehetséggondozásért Alapítvány (Győr, Szabolcska u. 5. adószám: 19111768-1-08) 25.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, a Cziráki Lajos komplex tanulmányi verseny díjainak megvásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére a Fekete István Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31., adószám: 18510171-1-08) 100.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, fejlesztő eszközök vásárlása céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „Kulturális szervezetek egyedi támogatása” 2017. évi előirányzata terhére a Segítő Nemzedék Alapítvány (9023 Győr, Szigethy A. u. 74., adószám: 18294839-1-08) 50.000 Ft-tal kerüljön támogatásra, mesekönyv megjelentetéséhez történő hozzájárulás céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

5. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. pontokban foglalt támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2017. szeptember 29.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2017. szeptember 7.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/ Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.