0621/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

0621/2017. (IX. 19.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési terve módosítására

…………. napirendi pont

Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési terve módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdés, továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdés előírásának megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervét (a továbbiakban: ellenőrzési terv) a 221/2016. (XII. 21.) számú határozatával hagyta jóvá.

A Bkr. 31. § (5) bekezdése értelmében „Helyi önkormányzat esetében a belső ellenőrzési vezető a képviselő-testület egyetértésével módosíthatja az éves ellenőrzési tervet”.

Az ellenőrzési terv I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése fejezet 2. pontja a II. sz. Gazdasági Működtető Központ, a 3. pontja a III. sz. Gazdasági Működtető Központ 2015-2016. évi szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését irányozta elő 36-36 nap erőforrás szükséglet bevonásával. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) vezetősége közös álláspontja szerint a 2016. december 31. időponttal jogutód nélkül megszüntetett két költségvetési intézmény ellenőrzése szükségtelenné vált.

Az elmaradó ellenőrzések által felszabaduló 72 ellenőri nap igénybevételére javasolt jogcímek, valamint egyéb módosítások a következők.

- Az ellenőrzési terv I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése fejezet 2. pontjában foglaltak helyébe az I. sz. Gazdasági Működtető Központnál szúrópróbaszerűen kiválasztott egy főzőkonyha 2016. évi üzemeltetésének szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzése kerül 26 ellenőri nap igénybevételével.

- Az ellenőrzési terv I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése fejezet 3. pontja helyébe a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnál az Állami Számvevőszék 2016. évi megyei hatókörű városi múzeumok tárgyú, valamint a Hivatal Ellenőrzési Osztálya 2016. évi rendszerellenőrzés tárgyú ellenőrzési jelentései alapján elkészült intézkedési tervekben foglaltak megvalósulásának szabályszerűségi ellenőrzése lép 32 nap hozzárendelésével.

- Az ellenőrzési terv I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése fejezet 14. pontja tartalmazza a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat rendszerellenőrzését 30 ellenőri nappal tervezetten, mely vizsgálat megvalósítása 14 nap többlet kapacitást igényelt.

- Az ellenőrzési terv II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése fejezet 5. pont szerinti Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői illetménye megállapítása, a személyügyi nyilvántartások megfelelősége tárgyú szabályszerűségi ellenőrzés szerinti ellenőrizendő szervezetek, szervezeti egységek megjelölése kiegészül a Jogi és Önkormányzati Osztály Jogi és Titkársági Csoport megjelöléssel. A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében ezen szervezeti egység kezeli Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének, valamint a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetőjének a személyi anyagát.

A módosítást követően az ellenőrzések végrehajtására fordítandó 770 ellenőri nap, ezen belül az Önkormányzat intézményeinek és egy gazdasági társasága vizsgálataira 490 nap, a Hivatal szervezeti egységeinek vizsgálataira 200 nap, míg a soron kívüli vizsgálatokra jutó 80 nap változatlan marad.

Az ellenőrzési tervben újonnan szerepeltetett ellenőrzések célja és tárgya:

- Az Önkormányzat feladatát képező közétkeztetést megvalósító főzőkonyha működtetésének ellenőrzése a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség megvalósulásának vizsgálatára irányul, a hiányosságok feltárásával és azok megszüntetésére való javaslattétellel együtt.

- A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumnál tervezett ellenőrzés az intézménynél 2016. évben lefolytatott állami számvevőszéki és hivatali ellenőrzésekre hozott intézkedési tervek megvalósulásának előrehaladását hivatott ellenőrizni a korábbi ellenőrzések visszacsatolása eredményességének feltérképezésével.

A határozati javaslat tárgyát képező módosított 2017. évi ellenőrzési terv Közgyűlés általi elfogadásával a 221/2016. (XII. 21.) számú határozat az 1. számú melléklete érvényét veszti és helyébe a jelen határozati javaslat 1. számú melléklete lép.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a következő határozati javaslat elfogadására!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1. számú mellékletben foglaltakra módosítja a 221/2016. (XII. 21.) Kgy. határozatban elfogadott Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi ellenőrzési tervét.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2017. december 31.

Győr, 2017. szeptember 5.

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. számú melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2017. évi ellenőrzési terve

I. Az Önkormányzat intézményeinek és gazdasági társaságának ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő
szervezetek, szervezeti egységek és folyamatok
 Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzés
várható
ütemezése
 1.  I. sz. Gazdasági Működtető Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  38  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 IV. negyedév
 2.  I. sz. Gazdasági Működtető Központ
szúrópróbaszerűen kiválasztott egy főzőkonyha 2016. évi üzemeltetésének ellenőrzése
 1  26  2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV. negyedév
 3.  Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
az Állami Számvevőszék, valamint a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya 2016. évi ellenőrzési jelentései alapján elkészült intézkedési tervekben foglaltak megvalósulása
 2  32  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV. negyedév
 4.  IV. sz. Gazdasági Működtető Központ, Nagybácsai Óvoda, Sün Balázs Óvoda
utóellenőrzés
 1  20  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III. negyedév
 5.  Család- és Gyermekjóléti Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  20  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 II. negyedév
 6.  Erzsébet Ligeti Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 III. negyedév
 7.  Generációk Háza
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  28  2014-2016  rendszer-
ellenőrzés
 I. negyedév
 8.  Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  30  2014-2016  rendszer-
ellenőrzés
 III. negyedév
 9.  Győr Megyei Jogú Város Levéltára
utóellenőrzés
 1  10  2016-2017  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II. negyedév
 10.  Győri Filharmonikus Zenekar
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  35  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 II. negyedév
 11.  Győri Művészeti és Fesztiválközpont
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  26  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 III. negyedév
 12.  Győri Nemzeti Színház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  44  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 IV. negyedév
 13.  Győr-Szol Zrt.
a társaság gazdálkodási tevékenysége
 2  60  2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III. negyedév
 14.  Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  44  2015-2016  rendszer-ellenőrzés  II. negyedév
 15.  Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  27  2014-2016  rendszer-
ellenőrzés
 IV. negyedév
 16.  Újvárosi Művelődési Ház
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  20  2014-2016  rendszer-ellenőrzés  II. negyedév
   Összesen:    490      

II. A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat, a Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzése

 Sorsz.  Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek, szervezeti egységek  Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzések
várható
ütemezése
 1.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi költségvetési mérlegének ellenőrzése
 2  20  2016. december 31.
időpontra vonatkozóan
 szabályszerűségi ellenőrzés  III. negyedév
 2.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
az önkormányzati banki pénzkezelés szabályosságának ellenőrzése
 2  35  2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  II. negyedév
 3.  Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
Győr Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodása
 1  25  2015-2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  IV. negyedév
 4.  Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdál-kodási Osztály és Pénzügyi Osztály
Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata lakásgazdálkodási tevékenysége
 2  35  2015-2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  III. negyedév
 5.  Humánpolitikai Főosztály,
Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Jogi és Titkársági Csoport,
Kulturális és Sport Főosztály
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői illetménye megállapítása, a személyügyi nyilvántartások megfelelősége
 1  20  2017. január 1. időpontra vonatkozóan  szabályszerűségi ellenőrzés  I., IV. negyedév
 6.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Önkormányzati Csoport
Győr név használattal kapcsolatos engedélyezési ügyek
 1  10  2016  szabályszerűségi ellenőrzés  II. negyedév
 7.  Jegyzői Kabinet Munkaügyi Osztály
a hivatal főosztályai, osztályai
Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
a természetes személyekkel kötött megbízási szerződések szabályszerűségének vizsgálata
 1  20  2016  szabályszerűségi, pénzügyi ellenőrzés  I. negyedév
 8.  Jogi és Önkormányzati Osztály Közbeszerzési Csoport
a Polgármesteri Hivatal által 2016. évben bonyolított két közbeszerzési eljárás ellenőrzése
 1  10  2016  szabályszerűségi ellenőrzés  I. negyedév
 9.  Településfejlesztési Főosztály
Városépítési Osztály
szociális bérlakás építés Győr-Sárás területén
 1  25  beruházás kivitelezés időtartama
2015-2016
 szabályszerűségi, pénzügyi, teljesítmény ellenőrzés  IV. negyedév
   Összesen:    200      

III. Tartalékidő terhére elvégzendő ellenőrzések*

 Sorsz.  Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek, szervezeti egységek  Erőforrás szükséglet
(fő) (nap)
 Ellenőrizendő időszak  Az ellenőrzés típusa  Ellenőrzések
várható
ütemezése
 1.  Kovács Margit Óvoda
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 2  30  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 
 2.  Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ
a költségvetési intézmény gazdálkodása
 1  15  2015-2016  rendszer-
ellenőrzés
 
 3.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Önkormányzati Csoport
a 2016. évi civil pályázatok megállapodásai megvalósulásának ellenőrzése
 1  25  2016  szabályszerűségi ellenőrzés  
 4.  Jegyzői Kabinet Jogi és Önkormányzati Osztály Önkormányzati Csoport
a közgyűlés döntései, a szabályzatok nyilvántartásának megfelelősége
 1  10  2016-2017  szabályszerűségi ellenőrzés  
   Összesen:    80      
   Mindösszesen:    770      

* A tartalékidő terhére előirányzott vizsgálatok a soron kívül megvalósítandó ellenőrzések függvényében teljesülhetnek.

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

Az előterjesztést készítette: Ellenőrzési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.