27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2017.XI.1. – 2018.VII.1.

Időállapot váltás:
2017.XI.1. – 2018.VII.1.
2018.VII.2. -

27/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályiról szóló 17/2013. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizető-parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 17/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 8. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3a) Rendszámhoz kötött, munkanapon érvényes peremterületi bérlet vásárolható a II. és III. övezet egyes, a Szolgáltató által kijelölt parkolási szakaszaira a Szolgáltató szabályzatában meghatározottak szerint a 2. melléklet 7. alcímében meghatározott áron.”

2. §

(1) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca – Lahner György utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen”

(2) A rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) Nádorvárosban az Eszperantó út – Vasút utca – Honvéd utca – Kálvária utca (az Eszperantó út és a Bakonyi út között) – Galamb utca – Bem tér – Wesselényi utca – Buda utca – Tihanyi Árpád út által határolt területen,”

(3) A rendelet 9. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„d) Sziget Újvárosban a Rába folyó – Mosoni-Duna folyó – Jedlik Ányos híd – Radnóti Miklós utca – Simor János püspök tere – Erkel Ferenc utca – Bercsényi liget – Burcsellás köz - Rába utca - Petőfi tér – Petőfi híd által határolt területen, valamint”

3. §

A rendelet 10. § (3d) és (3e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépnek:

„(3d) A negyedéves bérlet és a negyedéves lakossági parkolási bérlet a naptári negyedévet követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári negyedévet, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.

(3e) A havi bérlet és a havi lakossági bérlet a naptári hónapot követő hónap 5. napjáig érvényes, kivéve az utolsó naptári hónapot, amikor a következő év 20. napjáig érvényes.”

4. §

(1) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Eszperantó út a Kálvária utca és a Bartók Béla utca között,”

(2) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. Babits Mihály utca az Eszperantó út és a Galamb utca között,”

(3) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 27-28. pontja helyébe a következő pontok lépnek, és kiegészül a következő 29-34. ponttal:

„27. Kossuth Lajos utca az Erkel Ferenc utca és a Burcsellás köz között,

28. Fürdő tér,

29. Semmelweis utca,

30. Honvéd utca,

31. Kálvária utca az Eszperantó út és a Lahner György utca között,

32. Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Lahner György utca között,

33. Lahner György utca, valamint

34. Bem tér északi oldal.”

(4) A rendelet 1. melléklet 3. alcím 31-34. pontja helyébe a következő pontok lépnek és kiegészül a következő 35. ponttal:

„31. Kálvária utca az Eszperantó út és a Bakonyi út között,

32. Kálvária utca szervizút a Hunyadi utca és a Bakonyi út között,

33. Lahner György utca,

34. Bem tér, valamint

35. Galamb utca.”

5. §

(1) A rendelet 2017. november 1. napján lép hatályba a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel.

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdése és a 4. § (1) és (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet 2. § (2) bekezdése és a 4. § (2) és (4) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály/Városfejlesztési Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.