32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2017.XI.23. – 2018.XII.30.

Időállapot váltás:
2017.XI.23. – 2018.XII.30.
2018.XII.31. -

32/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelet

Változtatási tilalom elrendelése a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Változtatási tilalom áll fenn a 10617, a 10618/1, a 10619 és a 10620 hrsz.-ú ingatlanokon a területre vonatkozó helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.