35/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2017.XII.22. – 2018.XII.31.

Időállapot váltás:
2017.XII.22. – 2018.XII.31.
2019.I.1. -

35/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

A 01096 és a 00022 számú övezetekben változtatási tilalom elrendeléséről, valamint korábbi változtatási tilalom meghosszabbításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Változtatási tilalom áll fenn a 01096 és a 00022 számú övezetekben a vonatkozó helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A Változtatási tilalomelrendeléséről szóló 15/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A rendelet a helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépésével, legkésőbb 2018. december 31. napján hatályát veszíti.”

4. §

A rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

Általános indoklás

Az Étv. 20. §-a alapján az érintett területre változtatási tilalom rendelhető el a helyi építési szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig. A tilalmat a feltétlenül szükséges mértékre és időtartamra kell korlátozni, s azt haladéktalanul meg kell szüntetni, ha az elrendelésének alapjául szolgáló okok már nem állnak fenn. A tilalmak felülvizsgálatát a helyi építési szabályzat felülvizsgálatával együtt el kell végezni.

Részletes Indoklás

az 1. §-hoz

Az érintett övezetek számát meghatározó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépést tartalmazó rendelkezés.

a 3. §-hoz

A 15/2017. (v. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-ának módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 4. §-hoz

A rendelet hatályának megszűnését tartalmazó rendelkezés.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.