36/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2017.XII.22. – 2018.I.20.

Időállapot váltás:
2017.XII.22. – 2018.I.20.
2018.I.21. -

36/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 04487 sz. övezeti sorszám előírásával:

 04487  Az övezetben legfeljebb 30 db lakás rendeltetési egység létesíthető.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-057 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2016-084 és az SZTM 2017-056 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2017-067 és az SZTM 2017-069 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdése kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése 2018. január 5. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése 2018. január 20. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (….) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2016-057

2. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2016-084

SZTM 2017-056

3. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

……../2017. (…..) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-067

SZTM 2017-069

Általános indoklás

A rendelettervezet Győr Megyei Jogú Város GYÉSZ egyes övezeti előírásait kiegészítő rendelkezéseket, továbbá az SZTM 2016-057, SZTM 2016-084, SZTM 2017-056, SZTM 2017-067 és az SZTM 2017-069 számon nyilvántartott tervmódosításhoz kapcsolódó módosítási javaslatokat tartalmazza.

Részletes indokolás

az 1.§-hoz

A GYÉSZ 103 § módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 2. §-hoz

A GYÉSZ szabályozási terv egyes tervlapjainak módosítását tartalmazó rendelkezés.

a 3. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezések.

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.