0920/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0920/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat alapítványok támogatására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat alapítványok támogatására

Tisztelt Közgyűlés!

A „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” győri intézete az elmúlt 24 év során több mint 6800 gyermek életében vett részt csecsemő-kisgyermek rehabilitációs tevékenységével, melynek köszönhetően hosszabb-rövidebb ideig egészségügyi, oktatási és szociális ellátással segítette a családokat. Jelenleg 340 kisgyermek ellátását végzi az alapítvány.

A „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy támogassa a karácsonyi ünnepség megszervezését a hozzá járó gyermekek részére. Az ajándékcsomagok összeállításához, közös játékhoz, vendéglátás és a műsor biztosításához a 2017. évi „Polgármesteri keret” kiadási előirányzat terhére 200.000 Ft-tal kívánok hozzájárulni.

Kovács Tamás képviselő úr javaslatával egyetértve a 2017. évi polgármesteri keret terhére a Kovács Margit Alapítvány (9024 Győr, Répce u. 2. adószám: 18510528-1-08) részére 59.000 Ft támogatás átadására teszek javaslatot, iskolai rendezvények megtartása céljából.

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja értelmében az alapítványi forrás átadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, kérem a Tisztelt Közgyűlés hozzájárulását ahhoz, hogy a fenti alapítványok részére a javasolt támogatások a megjelölt forrásból átadásra kerüljenek.

Határozati javaslat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére 200.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) részére, ajándékcsomagok összeállításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére 59.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Kovács Margit Alapítvány” (9024 Győr, Répce u. 2., adószám: 18510528-1-08) részére, iskolai rendezvények megtartására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. december 22.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

Győr, 2017. december 5.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Dr. Fekete Dávid alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Gazdálkodási Főosztály/ Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.