0924/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

0924/2017. (XII. 21.) Kgy. előterjesztés

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi munkatervére

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi munkatervére

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 12. §-a értelmében az előre látható feladatok jobb előkészítése és ütemezése érdekében félévre szóló munkatervet fogad el.

A munkaterv összeállításának előkészítése során javaslat bekérésére került sor az SZMSZ előírásainak megfelelően – többek között – a Közgyűlés bizottságaitól, az Önkormányzat intézménye és többségi tulajdonában álló gazdasági társasága vezetőjétől, a Polgármesteri Hivatal főosztályaitól és osztályaitól, valamint az Önkormányzat közigazgatási területén közszolgáltatást nyújtó, nem az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságoktól.

A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek megvitatásának szükségessége az előkészítés során felmerült. A munkaterv tartalmazza az egyes ülésen megtárgyalásra tervezett, jelentősebb súlyú rendelettervezeteket, határozati javaslatokat és beszámolókat, tájékoztatókat. Feltüntetésre kerül benne a napirendi pont előterjesztője, az elkészítésben résztvevő, valamint az előterjesztést véleményező személy vagy szervezet megnevezése és az előterjesztések leadásának határideje. A munkaterv a későbbiekben még aktuálissá váló egyéb kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan tovább bővül.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 2018. I. félévére vonatkozó közgyűlési munkatervet fogadja el!

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2018. június 30-ig

G y ő r, 2017. december 6.

Borkai Zsolt

polgármester

1.sz. melléklet:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE

2018. I. FÉLÉVI ÜLÉSEINEK MUNKATERVE

(KÖZGYŰLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS NAPIRENDJEI)

A Közgyűlés időpontja:

2018. január 26.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. január 18.

1. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a köznevelési intézményekben biztosított étkeztetés 2018. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, valamint rezsiköltségeire

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2018. február 23.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. február 15.

1. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendeletnek a 2017. IV. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: a Közgyűlés bizottságai

könyvvizsgáló

3. Tájékoztató az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2017. évi feladattervének végrehajtásáról és javaslat az idősek életminőségének javítását célzó koncepció 2018. évi feladattervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Humánpolitikai Főosztály

Idősügyi Tanács

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

4. Tájékoztató a WHO Egészséges Városok Projekt 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Humánpolitikai Főosztály

WHO Egészséges Városok Projekt Irányító Bizottság

Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

5. Javaslat a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

6. Javaslat a szociális és gyermekjóléti intézményeknél 2018. április 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormákra

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolit. Főosztály Népjóléti Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Pénzügyi Bizottság

7. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetjegyzékének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

8. Javaslat az Erzsébet Ligeti Óvoda és a Győri Mosolyvár Óvoda átszervezésére, alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

9. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

10. Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2018. évi élősport támogatására fordítandó összegek meghatározására és a pályázati kiírás elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális és Sport Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

2018. március 15.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Győr Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntető cím és a „PRO URBE GYŐR” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2018. március 23.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. március 14.

1. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális és Sport Főosztály Kulturális Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

2. Beszámoló a Győri Rendőrkapitányság 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Győri Rendőrkapitányság

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

3. Beszámoló a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Hatósági Főosztály Igazgatási Osztálya

Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

4. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály

Az előterjesztést véleményezik: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

5. Javaslat pályázati úton támogatott sportegyesületek (kiemelt és nem kiemelt sportágak) támogatását szolgáló pályázati keret felosztására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Kulturális és Sport Főosztály Sport Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

6. Javaslat a Győrben működő, korábban az Önkormányzat, jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

7. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Jogi és Önkormányzati Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

8. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázat kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Jogi és Önkormányzati Osztály

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2018. április 27.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. április 19.

1. Ellenőrzési jelentés a 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről, valamint összefoglaló ellenőrzési jelentés az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Ellenőrzési Osztály

Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei,

az Önkormányzat intézményei

Az előterjesztést véleményezik: könyvvizsgáló

valamennyi bizottság

3. Beszámoló az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztálya

4. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejlesztési Főosztály Városfejlesztési Osztálya

Az előterjesztést véleményezi: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

A Közgyűlés időpontja:

2018. május 25.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. május 17.

1. Beszámoló Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése bizottságainak és a tanácsnok 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Jogi és Önkormányzati Osztály

Településfejlesztési Főosztály

Önkormányzat bizottságai

2. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

3. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák 2018/2019. nevelési évben indítható csoportjai számának, a csoportok létszámainak, valamint az óvodákban engedélyezett közalkalmazotti álláshelyek számának meghatározására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Oktatási Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

4. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendeletnek a 2018. I. negyedévben bekövetkezett előirányzat változások miatti módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

2018. június 27.

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S

A „Szent László-érem” díj adományozása

A Közgyűlés időpontja:

2018. június 29.

Az előterjesztések leadásának határideje: 2018. június 21.

1. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester és

Borsi Róbert a Társulási Tanács elnöke

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Településfejlesztési Főosztály Városépítési Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Pénzügyi Bizottság

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

2. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Településfejl. Főosztály Városfejl. Osztálya

Az előterjesztést véleményezik: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Városstratégiai Bizottság

3. Tájékoztató az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény és a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat 2017. évi szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

Az előterjesztés elkészítésében részt vesz: Humánpolitikai Főosztály Népjóléti Osztálya

4. Javaslat a Közgyűlés 2018. II. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Az előterjesztés elkészítésében részt vesznek: Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.