4/2018. (I. 26.) Kgy határozat

4/2018. (I. 26.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 6889 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

5. NAPIRENDI PONT

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 6889 hrsz.)

4/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 6889 hrsz. alatt nyilvántartott, 320 m2 alapterületű, kivett gyógyszertár megnevezésű, 9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 2. sz. alatti ingatlanra, a Győrött 2018. január 03. napján a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (képviseli: Sági Géza elnök-vezérigazgató) 9024 Győr, Orgona utca 10. szám alatti székhelyű cég, mint Eladó, valamint az „AGROLA TRADE” Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseli: Gyurics Endre ügyvezető) 3170 Szécsény, Ludványi utca 1691/1 hrsz.szám alatti székhelyű cég, mint Vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 215.000.000,- Ft vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Gazdálkodási Főosztály – Vagyongazdálkodási Osztály

Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.