5/2018. (I. 26.) Kgy határozat

5/2018. (I. 26.) Kgy határozat

A győri 5779 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

6. NAPIRENDI PONT

A győri 5779 hrsz.-ú ingatlan megvásárlása

5/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 5779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Kiskút ligetben található, kivett sporttelep megnevezésű, 34445 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának nettó 344.450.000,- Ft + 27% áfa (93.001.500,- Ft) vételáron, azaz összesen: bruttó 437.451.500,- Ft forint, azaz négyszázharminchétmillió-négyszázötvenegyezer-ötszáz Ft összegen történő megvásárlásához a XANTUS JÁNOS Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó adásvételiszerződés megkötését és esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.