6/2018. (I. 26.) Kgy határozat

6/2018. (I. 26.) Kgy határozat

A Rába Quelle Gyógy-,és Élményfürdő felújítása, fejlesztése, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

7. NAPIRENDI PONT

A Rába Quelle Gyógy-,és Élményfürdő felújítása, fejlesztése, a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználása

6/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Gyógy-, Termál- és Élményfürdő tervezett felújítási, és fejlesztési programjával az előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal.

2. „A Közgyűlés engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Felújítási, korszerűsítési keret képzése – Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán” című kiadási jogcím előirányzatból a külső csúszdatest cseréjére, tetőszigetelésre, fürdőtéri zuhanyzók burkolati felületének cseréjére, a kültéri medencék fedettségét biztosító polikarbonát felújítására, átemelő szivattyú cseréjére, pénztárgépek cseréjére, az informatikai rendszer fejlesztésére és a hajszárítók cseréjére bruttó 41.642.873,- Ft felhasználásra kerüljön.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkák végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Településfejlesztési Főosztály – Városépítési Osztálya

Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.