7/2018. (I. 26.) Kgy határozat

7/2018. (I. 26.) Kgy határozat

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

8. NAPIRENDI PONT

A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlása

7/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet 7. § (7) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér költségvetési szervnél dr. Horváth József úr igazgatóhelyettesi megbízásával 2018. február 1. napjával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális és Sport Főosztály – Kulturális Osztály

Gazdálkodási Főosztály – Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.