9/2018. (I. 26.) Kgy határozat

9/2018. (I. 26.) Kgy határozat

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. január 26-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

10. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

9/2018. (I. 26.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

108/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

109/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

111/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

112/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

119/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

120/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

121/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

122/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

123/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

124/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

125/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

126/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

127/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

128/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Közigazgatási és közrendvédelmi bizottság

61/2017. (xII. 11.)KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

58/2017. (XII. 12.) OKSTB HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

85/2017. (XII. 13.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

1045/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

1049/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

1050/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

63/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

64/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

A Hivatal érintett szervezeti egységei

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.