9/2017. (XII. 22.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

9/2017. (XII. 21.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2017. december 21-én 10:00 órára összehívott és 10:05 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Dr. Dézsi Csaba András képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. Lipovits Szilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Nagyné dr. László Edit, a Hatósági Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője

Kányai Róbert, az Egyesített Egészségügyi, Szociális Intézet igazgatója

Szöllősi József, az ÉNYKK személyszállítási igazgatója,

a sajtó munkatársai, valamint

mintegy 5 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 22 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a napirend elfogadása és tárgyalása előtt, rövid visszatekintésként egy rövidfilm lejátszására kerül sor a közelmúltban zajlott sporteseményről, az EYOF-ról. A filmvetítés előtt még elmondja, jó volt megélni, megtapasztalni, hogy a város, a győriek képesek voltak egy ilyen nagyszabású sportesemény megszervezésére és lebonyolítására, mégpedig kitűnő színvonalon. Több ezer külföldi és hazai látogató tekintette meg ezt a versenyt. Jó volt látni, hogy nem csak a felnőttek, de a gyerekek körében is népszerű volt a rendezvény. A legnagyszerűbb élmény az volt, hogy a magyar csapat nagyon jól szerepelt és fantasztikus teljesítményt ért el. Szívből gratulál a sportolóknak, különösen a győri sportolóknak, hiszen számtalan csodálatos eredményt értek el. Az Európai Olimpiai Bizottság elnöke minden idők legszínvonalasabb, legjobb Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivállá nyilvánította a 2017-es EYOF-ot, amire minden magyar és minden győri méltán lehet büszke.

Kéri a Közgyűlésen résztvevőket, tekintsék meg az eseményről készült rövidfilmet!

FILMVETÍTÉST KÖVETŐEN

Borkai Zsolt polgármester: Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál résztvevői közül a magyar olimpiai csapat tagjaként Győr városát képviselő sportolóknak és edzőknek kíván a Közgyűlés és a város vezetése nevében ajándékot átadni. Felkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármestert a megajándékozott sportolók és edzők neveinek felolvasására. A sportolókat és edzőket pedig kéri az ajándékcsomag átvételére.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: Elsőként a sportolók elismerése következik.

Az atlétika területén elért kiváló eredményéért ajándékcsomagot kap:

- Lendvai Luca – edzője: Szalóki Richárd, 3000 m-en 5. helyezett

- Simon Virág Anna – edzője: Farkas Roland, a középdöntő résztvevője volt

A judo sportág területén elért kimagasló teljesítményéért:

- Sipőcz Richárd – edzője: Gyimes Nikolett, plusz 90 kg-ban I. helyezést ért el

- Vida András – edzője: Hatos Zsuzsanna, 55kg-ban csapatban III. helyezett

A kerékpár sportban nyújtott kitűnő teljesítményéért:

- Bajorfi Eszter – edzője: Magyar László, mezőnyversenyen 15. helyezett, az időfutamban 62. helyezett

A kézilabda sportágban teljesített kiváló eredményeiért:

- Afentáler Sára – edzők: Kun Attila, Bognár Róbert, I. helyezés

- Gerháth Kincső – edzők: Kun Attila, Bognár Róbert, I. helyezés

- Pál Tamara – edzők: Kun Attila, Bognár Róbert, I. helyezés

Teniszezőként nyújtott kimagasló teljesítményéért:

- Jánosi Luca – szakosztályvezető: Soós Szabolcs, egyéniben bekerült a legjobb 8 közé, párosban a legjobb 16 közé jutott

A torna sportágban elért kitűnő eredményéért:

- Mészáros Krisztofer – edzője: Szűcs Róbert, talaj döntőben 8. helyezett

Az úszósportban végzett kitűnő munkájáért:

- Pózvai Kiara – edzője: Petrov Iván, 4x 100-as gyorsváltóban 3. helyezett, 4×100-as vegyesváltóban II. helyezett

Kiváló sportvezetői munkáért elismerés illeti továbbá a jelenlévő edzőket és szakosztályvezetőt. Kéri, szíveskedjenek átvenni az ajándékcsomagot:

- Gálos László,

- Gyimes Nikolett,

- Hatos Zsuzsanna,

- Petrov Iván,

- Soós Szabolcs,

- Szűcs Róbert.

Elismerésben részesülnek a következő sportolók is, akik a mai közgyűlésen edzőtáborozás miatt nem tudnak részt venni:

- Kardos Tímea – judo, edzője: Hatos Zsuzsanna, 44 kg-ban II. helyezett

- Szilovics Fanni és Varga Emőke – kézilabda, edzők: Kun Attila, Bognár Róbert, I. helyezés

- Szirony Dorina – kosárlabda, edző: Gálos László, II. helyezés

- Drahota-Szabó Dorka – tenisz, szakosztályvezető: Soós Szabolcs, egyéniben a legjobb 32 közé került, párosban a legjobb 16 közé jutott

- Fajta Péter – tenisz, szakosztályvezető: Soós Szabolcs, egyéniben a legjobb 32 közé, párosban a legjobb 8 közé jutott

- Fehér Nóra – torna, edzője: Draskóczy Imre, egyéniben 8. helyezett, csapatban 4. helyezett

Elismerésben részesülnek továbbá kiváló sportvezetői, edzői munkáért azon sportvezetők is, akik a Közgyűlésen egyéb elfoglaltság miatt nem tudnak részt venni: Bognár Róbert, Búza László, Draskóczy Imre, Kun Attila, Magyar László és Szalóki Richárd.

Valamennyi sportolónak és edzőnek gratulál és további szép sikereket, eredményes pályafutást kíván!

Borkai Zsolt polgármester:

A mai napon, a hagyományokhoz híven van egy másik feladata is a Közgyűlésnek. Az Országgyűlés december 18-át a Nemzetiségek Napjává nyilvánította. Az emléknapra tekintettel a mai ülésen kerül sor a 2017. évi „Nemzetiségekért” díjak átadására.

Megkéri dr. Somogyi Tivadar alpolgármester urat, ismertesse az elismerések indokolását.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester: A Közgyűlés felhatalmazása alapján polgármester úr a beérkezett javaslatokat figyelembe véve az idei évben egy személy és két közösség elismeréséről döntött.

Kéri a kitüntetett személyt, illetve a közösségek képviselőit, hogy nevük elhangzását követően fáradjanak ki az elismerés átvételére.

Győr Megyei Jogú Város polgármestere Magyar Józsefné asszony részére, a lengyel nyelvi kultúra és hagyományok ápolása terén kifejtett több évtizedes kiemelkedő tevékenysége, valamint a győri lengyel közösség érdekében végzett aktív munkája elismeréseként, Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza.

A polgármester úr a FORTE MODERN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére az örmény nemzetiségi önkormányzat munkájának és rendezvényeinek támogatásáért Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza. A díjat Medgyesy Sándor úr, a Kft. ügyvezetője veszi át.

Győr Megyei Jogú Város polgármestere a Magyarországi Németek Győr és Környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesületének Hazai Dallamok Kórusa részére a német nemzetiség kultúrájának és hagyományainak megőrzése érdekében végzett értékteremtő és közösségépítő munkája elismeréseként Győr Megyei Jogú Város „Nemzetiségekért” díját adományozza. A díjat Karsai Klára asszony, a Kórus vezetője veszi át.

****

Borkai Zsolt: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy a mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, akinek a javasolt napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Szavazásra bocsátja a napirendet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 főre változott – 23 egybehangzó igenlő szavazattal azt elfogadta.

202/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2017. december 21-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat magasabb szintű jogszabályok változásai, valamint a felmerült igények miatt szükségessé vált egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester,

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság és a

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

2. Javaslat a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet módosítására

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

3. Tájékoztató a Győr és Térsége Hulladékgazdálkodási Rendszer megvalósításáról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Borsi Róbert, a Társulási Tanács elnöke

4. Javaslat a 01096 és a 00022 számú övezetekben változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelet alkotására, valamint korábbi változtatási tilalom meghosszabbítására

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

5. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2016-057, TSZTM 2017-056, SZTM 2016-057, SZTM 2016-084, SZTM 2017-056, SZTM 2017-067, SZTM 2017-068 és az SZTM 2017-069 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

6. Javaslat a közterületek használatával és településrendezési feladatok ellátásával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat a helyi autóbusz-közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat személyi kérdésben való döntés meghozatalára

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

10. Javaslat a Bisinger Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

11. Javaslat a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igazgatóhelyettesének megbízásához egyetértési jog gyakorlására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat "Az ETO Jövőjéért" Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a 23/2017. (II. 24.) Kgy. határozat módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott tagi hitel lejáratának meghosszabbítására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

15. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 8290/2/A hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

17. Javaslat győri társasházi lakás értékesítésére (7337/A/2 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

18. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4520/A/6 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

19. Javaslat folyószámla hitelkeret szerződés megkötésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat közterület elnevezésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

22. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

23. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

24. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. I. félévi munkatervére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

25. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

26. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

27. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság (zárt ülés)

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI, VALAMINT A FELMERÜLT IGÉNYEK MIATT SZÜKSÉGESSÉ VÁLT EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az eredeti rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 21 igenlő és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

33/2017. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A MAGASABB SZINTŰ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI, VALAMINT A FELMERÜLT IGÉNYEK MIATT SZÜKSÉGESSÉ VÁLT EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. cikk (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. cikk (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, valamint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 200. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál és Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr működő szakszervezeti tagok véleményének kikérésével -

a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közművelődési tevékenység helyi önkormányzati feladatairól és ellátásuk feltételeiről szóló 6/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közművelődési rendelet) a következő 3/A. §-sal egészül ki:

„3. § (1) Az Önkormányzatnak kötelező feladata a Kultv. 76. § (1) bekezdése szerinti helyi közművelődési tevékenység támogatása, mely magában foglalja a Kultv. 76. § (3) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatások kötelező ellátását is.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 78/I. §-a alapján feladatellátása során költségvetési szerv jogállással közművelődési intézményeket működtet művelődési ház és művelődési központ besorolással a Kultv.-ben ezen intézmények számára meghatározott feladatok ellátására, a törvényben meghatározott szakmai, személyi és infrastrukturális feltételek biztosításával.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő és irányítói jogkörébe tartozó közművelődési ágazati besorolású intézmények ellátják az (1) bekezdésben meghatározott közművelődési alapszolgáltatások teljes körét.”

(2) A Közművelődési rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az intézmény az általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez – jogszabályban meghatározott tartalommal – éves szolgáltatási tervet készít a tárgyév március 1-jéig, mely az éves munkaterv részét képezi.”

2. §

(1) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyon megszerzésére, átruházására, bérbe, használatba adására vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyontárgy értéke az (1b)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel

a) ingatlanvagyon esetén az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű értékbecslés,

b) értékpapír esetén a tőzsdére bevezetett részvénynél a tőzsdei árfolyam, a tőzsdén nem jegyzett részvénynél, valamint az üzletrésznél üzleti értékelés,

c) ingó vagyontárgy esetén az erre vonatkozó értékbecslésben meghatározott érvényességi idejű egyedi értékbecslés vagy nyilvános értékelési módszer

(a továbbiakban az a-c) pontokban foglaltak együtt: értékbecslés) alapján határozandó meg.”

(2) A Vagyonrendelet 8. §-a az alábbi (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1b) Kivételesen, az Önkormányzat vagy Önkormányzat intézménye által egy éven belül beszerzett vagy saját beruházásában megvalósult, egy éven belül üzembe helyezett vagyon esetében a vagyon forgalmi értéke a bruttó egyedi nyilvántartási érték alapján is meghatározható.”

(3) A Vagyonrendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A vagyon feletti tulajdonosi jog gyakorlóját átruházásnál, bérbe, használatba adásnál, megterhelésnél és a vagyon megszerzésénél – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában -

a) a vagyontárgynak a 8. § szerint meghatározott értéke,

b) több vagyontárgyat érintő jogügylet esetén azok együttes értéke, vagy

c) csere esetén a magasabb érték

(a továbbiakban az a)-c) pontokban foglaltak együtt: vagyonérték) határozza meg.”

(4) A Vagyonrendelet 26. § (1b) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1b) Az önkormányzati tulajdonban álló ingatlant érintő – tulajdonjog változással nem járó – telekalakításról és épület, pince, föld alatti garázs és más építmény jogszabály által lehetővé tett önálló ingatlanná alakításáról a polgármester dönt.”

3. §

(1) A közszolgálati tisztviselők díjazásáról és a Közszolgálati Tisztviselők Napjáról szóló 13/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Közszolgálati rendelet) 1. alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A közszolgálati tisztviselők illetményalapja 42.500 Ft.”

(2) A Közszolgálati rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A 6. § (1) bekezdés k) pontja szerinti juttatás mértéke a magasabb szintű jogszabályokban megállapított maximális mérték, annak hiányában havi nettó 1000,- forint. A bankszámla-hozzájárulás a közszolgálati tisztviselő részére félévente utólag, a félévet követő hó 10. napjáig kerül kifizetésre nettó összegben.”

(3) A Közszolgálati rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:

„10/A. § A 7. § (3) bekezdése 2017. április 1. napjától alkalmazandó.”

4. §

(1) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „Generációk Háza” szövegrész helyébe a „Generációk Háza Művelődési Központ” szöveg lép.

(2) A Közművelődési rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában a „Győri Művészeti és Fesztiválközpont” szövegrész helyébe a „Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ” szöveg lép.

(3) A Vagyonrendelet

a) 8. § (4) bekezdésében a „meghatározott érvényességi idejű, de 6 hónapnál nem régebbi értékbecslés” szövegrész helyébe a „meghatározott érvényességi idejű értékbecslés” szöveg,

b) 8. § (7) bekezdésében a „forgalmi érték az adott vagyontárgy könyv szerinti bruttó értéke.” szövegrész helyébe a „vagyon értéke a bruttó nyilvántartási érték.” szöveg, valamint

c) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „ingatlan vagyon” szövegrész helyébe az „ingatlanvagyon” szöveg

lép.

(4) A Közszolgálati rendelet 7. § (2) bekezdésében az „l) pontjában” szövegrész helyébe a „k) ésl) pontjában” szöveg lép.

5. §

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályzásáról szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Szociális rendelet) 3. §-ában „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény”szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

6. §

(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. december 22. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet 1. §-a, 3. § (1) bekezdése, 5. §-a, valamint 7. § (2) bekezdése 2018. január 1. napján lép hatályba.

7. §

(1) Hatályát veszti

a) a Közművelődési rendelet 2. §-a és 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „Megyei” szövegrész, valamint

b) a Vagyonrendelet 9. § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti

a) az elektronikus ügyintézés alkalmazásának korlátozásáról szóló 42/2005. (X. 28.) Ök rendelet, valamint

b) a Szociális rendelet 4. § (2) bekezdésében a „személyesen, vagy postai úton” szövegrész.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR VÁROS TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATOK KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 22/2005. (V. 10.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az eredeti rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő egybehangzó szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

34/2017. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR VÁROS TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLATOK KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 22/2005. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró alapellátást végző orvos és védőnő, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok kialakításáról szóló 22/2005. (V. 10.) Ök. rendelet (a továbbiakban: Ök. rendelet) 1. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 3. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 3.    Banai úti kertek
- Alsókert utca
- Csendes utca
- Fácán utca
- Fagyal utca
- Holló utca
- Lejtős utca
- Orgonás dűlő
- Takaros utca
- Tömő utca
- Virágos utca
 

(2) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a következő 28/a. sorral egészül ki:

 28/a.  9028  Széles utca  

(3) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 37. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 37.    Sashegy (Fehérvári úti kertek)
- Alkonyat utca
- Aranka utca
- Betérő utca
- Bianka utca
- Bimbó utca
- Boldizsár utca
- Búzamező utca
- Csengő utca
- Dalos utca
- Dombalja utca
- Erdőszél utca
- Estike utca
- Fehérlaposi dűlő
- Fényes utca
- Fenyőfa utca
- Gazda utca
- Gesztenye utca
- Holdfény utca
- Hordós utca
- Illatos utca
- Írottkő utca
- Jégvirág utca
- Kankalin utca
- Kedves utca
- Keskeny utca
- Kikelet utca
- Kiskapu utca
- Ligetszépe utca
- Mézes utca
- Napsugaras utca
- Nyugdíjas utca
- Otelló utca
- Örökzöld utca
- Pitypang utca
- Rekettye utca
- Sashegyi utca
- Sátor utca
- Szántó utca
- Szerencs utca
- Szilváskerti utca
- Szőlődomb utca
- Telihold utca
- Tiszafa utca
- Tuja utca
- Vadalma utca
- Volán utca
- Vessző utca
 

(4) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 3. táblázat a következő 13/a. sorral egészül ki:

 13/a.  9025  Kemény Ferenc sétány  

(5) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 8. táblázat a következő 6/a. sorral egészül ki:

 6/a.  9011  Kalács utca  

(6) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 8. táblázat a következő 24/a. sorral egészül ki:

 24/a.  9011  Szkíta utca  

(7) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 15. táblázat a következő 43/a. sorral egészül ki:

 43/a.  9011  Szikes köz  

(8) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 22. táblázat a következő 16/a. sorral egészül ki:

 16/a.  9012  Szekeres Bónis utca  

(9) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 24. táblázat a következő 9/a. sorral egészül ki:

 9/a.  9012  Kanizsai Orsolya utca  

(10) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 24. táblázat a következő 18/a. sorral egészül ki:

 18/a.  9012  Sorompó utca  

(11) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 26. táblázat a következő 23/a. sorral egészül ki:

 23/a.  9025  Levél utca  

(12) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 27. táblázat a következő 46/a. sorral egészül ki:

 46/a.  9028  Szörényi Éva út  

(13) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 32. táblázat 2. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]
 2.      66-116.

(14) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 32. táblázat 3. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]
 3.      67-117.

(15) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 32. táblázat 15. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]
 15.      9-11. (Idősek Otthona)

(16) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 49. táblázat 9. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 9.    Ipari park
- Almafa utca
- Csörgőfa sor
- Gesztenyefa utca
- Juharfa utca
- Laktanya
- Nyírfa sor
- Égerfa
- Körtefa
- Vörösfenyő utca
 

(17) Az Ök. rendelet 1. számú mellékletében foglalt 50. táblázat helyébe az alábbi táblázat lép:

 Ssz.  A  B  C
   Irányítószám  Közterület neve  Házszám
 1.  9028  Csortos Gyula utca  
 2.  9028  Farkas Márton utca  
 3.  9028  Isaszeg utca  
 4.  9028  Kakashegyi dűlő  
 5.  9028  Kárpát utca  
 6.  9028  Kisdiófa utca  
 7.  9028  Pattantyús utca  
 8.  9028  Soproni út  
 9.  9028  Szabadi utca  
 10.  9028  Szabó Béla utca  
 11.  9028  Templom utca  
 12.  9028  Új utca  

2. §

(1) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a következő 25/a. sorral egészül ki:

 25/a.  9025  Kemény Ferenc sétány  

(2) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 3. táblázat 2. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 2.    Banai úti kertek
- Alsókert utca
- Csendes utca
- Fácán utca
- Fagyal utca
- Holló utca
- Lejtős utca
- Orgonás dűlő
- Pipitér utca
- Tömő utca
- Virágos utca
 

(3) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 3. táblázat 13. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 13.    Fehérvár úti kertek
- Alkonyat utca
- Aranka utca
- Betérő utca
- Bianka utca
- Bimbó utca
- Boldizsár utca
- Búzamező utca
- Csengő utca
- Dalos utca
- Dombalja utca
- Erdőszél utca
- Estike utca
- Fényes utca
- Fenyőfa utca
- Gazda utca
- Gesztenye utca
- Holdfény utca
- Hordós utca
- Illatos utca
- Írottkő utca
- Jégvirág utca
- Kankalin utca
- Kedves utca
- Keskeny utca
- Kikelet utca
- Kiskapu utca
- Ligetszépe utca
- Mézes utca
- Napsugaras utca
 

(4) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 3. táblázat a következő 45/a. sorral egészül ki:

 45/a.  9028  Széles utca  

(5) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 4. táblázat a következő 40/a. sorral egészül ki:

 40/a.  9025  Levél utca  

(6) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 7. táblázat a következő 7/a. sorral egészül ki:

 7/a.  9021  Árpád út  páratlan 1-51/B

(7) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 14. táblázat 26. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]  
 26.    Ipari park
- Almafa utca
- Égerfa utca
- Berkenyefa sor
- Bükkfa utca
- Csörgőfa sor
- Gesztenyefa utca
- Hecsei út
- Homokbánya út
- Juharfa utca
- Kőrisfa utca
- Körtefa utca
- Mandulafa sor
- Nyírfa sor
- Platánfa utca
- Tavi utca
- Tibormajori út
- Tó utca
- Vörösfenyő utca
 

(8) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 14. táblázat 25. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]
 25.      páros 2-28/c
páratlan 3-63.

(9) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 15. táblázat a következő 9/a. sorral egészül ki:

 9/a.  9028  Csortos Gyula utca  

(10) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 15. táblázat a következő 63/a. sorral egészül ki:

 63/a.  9028  Szörényi Éva utca  

(11) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 17. táblázat a következő 53/a. sorral egészül ki:

 53/a.  9011  Szikes köz  

(12) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 18. táblázat a következő 23/a. sorral egészül ki:

 23/a.  9012  Kanizsai Orsolya utca  

(13) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 18. táblázat a következő 46/a. sorral egészül ki:

 46/a.  9012  Sorompó utca  

(14) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 20. táblázat a következő 10/a. sorral egészül ki:

 10/a.  9011  Kalács utca  

15) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 20. táblázat a következő 30/a. sorral egészül ki:

 30/a.  9011  Szkíta utca  

(16) Az Ök. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 25. táblázat a következő 16/a. sorral egészül ki:

 16/a.  9012  Szekeres Bónis utca  

3. §

(1) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 7. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 7.        Győri Szolgáltatási SZC Móra Ferenc Általános Iskolája és Szakgimnáziuma
9023 Győr, Kodály Z. u. 20-24.

(2) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 3. táblázat 16. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 16.        Győri Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium
9023 Győr, Szabolcska u. 5.

(3) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 3. táblázat 17. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 17.        Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola létszámának a fele
9024 Győr, Répce u. 2.

(4) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 3. táblázat 22. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 22.        Győri Eötvös József Általános Iskola és Szakközépiskola
9025 Győr, Gyepszél u. 2.

(5) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 4. táblázat 14. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 14.    Ipari park
- Almafa utca
- Berkenyefa sor
- Bükkfa utca
- Csörgőfa sor
- Égerfa utca
- Gesztenyefa utca
- Juharfa utca
- Kőrisfa utca
- Körtefa utca
- Laktanya út
- Mandulafa sor
- Nyírfa sor
- Platánfa utca
- Tavi utca
- Tó utca
- Vörösfenyő utca
   

(6) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 4. táblázat 62. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 62.        Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
9027 Győr, Mártírok u. 13-15.

(7) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 5. táblázat 12. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 12.        Győri Szolgáltatási SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 9023 Győr, Földes Gábor u. 34-36.

(8) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 7. táblázat az alábbi 34/a. sorral egészül ki:

 34/a.  9025  Levél utca    

(9) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 7. táblázat 68. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 68.        Győri Műszaki SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9025 Győr, Cinka Panna út 2.

(10) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 8. táblázat 27. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 27.        Győri Szolgáltatási SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma
9024 Győr, Bem tér 20-22.

(11) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 9. táblázat 31. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 31.        Győri Szolgáltatási SZC Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma
9022 Győr, Bisinger sétány 32.

(12) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 10. táblázat 58. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 58.        Győri Műszaki SZC Hild József Építőipari Szakgimnáziuma
9021 Győr, Szent István u. 1.

(13) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 10. táblázat 59. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 27.        Győri Műszaki SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
9021 Győr, Szent István u. 7.

(14) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 11. táblázat 7. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 7.      1-9.  

(15) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 11. táblázat 10. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 10.        Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolájának szakiskolai tanulói
9024 Győr, Örkény I. u. 8.

(16) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 12. táblázat 6. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 6.        Győri Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola
9028 Győr, Tárogató u. 18.

(17) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 13. táblázat 71. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 71.        Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium általános iskolai tanulói
9025 Győr, Simor J. püspök tere 16.

(18) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 14. táblázat az alábbi 19/a. sorral egészül ki:

 19/a.  9012  Kanizsai Orsolya utca    

(19) Az Ök. s rendelet 3. számú mellékletében foglalt 14. táblázat az alábbi 43/a. sorral egészül ki:

 43/a.    Szekeres Bónis utca    

(20) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 15. táblázat 2. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 2.    Banai úti kertek
Alsókert utca
Csendes utca
Fácán utca
Fagyal utca
Lejtős utca
Tömő utca
Takaros utca
Virágos utca
   

(21) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 15. táblázat az alábbi 39/a. sorral egészül ki:

 39/a.  9028  Széles utca    

(22) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 15. táblázat 51. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 51.    Sashegy
Aranka utca
Bianka utca
Boldizsár utca
Búzamező utca
Csengő utca
Dalos utca
Dombalja utca
Estike utca
Fényes utca
Fenyőfa utca
Gazda utca
Holdfény utca
Hordós utca
Jégvirág utca
Keskeny utca
Kikelet utca
Ligetszépe utca
Napsugaras utca
Örökzöld utca
Sas-hegyi utca
Sátor utca
Szőlődomb utca
Telihold utca
Volán utca
   

(23) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 16. táblázat 48. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 48.        Richter János Zeneművészeti Szakgimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (középfokú intézményi rész tanulói)
9022 Győr, Rákóczi F. út 57.

(24) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 18. táblázat az alábbi 54/a. sorral egészül ki:

 54/a.  9011  Szikes köz    

(25) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 19. táblázat az alábbi 26/a. sorral egészül ki:

 26/a.  9012  Sorompó utca    

(26) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 20. táblázat az alábbi 8/a. sorral egészül ki:

 8/a.  9028  Csortos Gyula utca    

(27) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 20. táblázat az alábbi 54/a. sorral egészül ki:

 54/a.  9028  Szörényi Éva utca    

(28) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 20. táblázat 64. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 79.        Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium
9028 Győr, Konini út 2-4.

(29) Az Ök. rendelet 3. mellékletében foglalt 21. táblázat az alábbi 28/a. sorral egészül ki:

 28/a.  9025  Kemény Ferenc sétány    

(30) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 21. táblázat 79. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 79.        Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája és Kollégiuma
9025 Győr, Kossuth L. u. 7.

(31) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 22. táblázat 10. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 10.        Győri Műszaki SZC Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9024 Győr, Nádor tér 4.

(32) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 22. táblázat 11. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 11.        Győri Műszaki SZC Győri Szabóky Adolf Szakiskolája
9023 Győr, Szabolcska u. 26.

(33) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 22. táblázat 12. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 12.        Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája gimnáziumi tanulók
9024 Győr, Örkény I. út 8.

(34) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 23. táblázat 93. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 93.        Győri Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9024 Győr, Ikva u. 70.

(35) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 23. táblázat 94. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe
 94.        Győri Szolgáltatási SZC Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
9024 Győr, Cuha u. 2.

(36) Az Ök. rendelet 3. mellékletében foglalt 23. táblázat 95. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 95.        Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája középiskolai egység tanulói
9024 Győr, Örkény I. u. 8.

(37) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 24. táblázat 21. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 21.        Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói létszámának a fele
9024 Győr, Répce u. 2.

(38) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 25. táblázat az alábbi 9/a. sorral egészül ki:

 9/a.  9011  Kalács utca    

(39) Az Ök. rendelet 3. számú mellékletében foglalt 25. táblázat az alábbi 29/a. sorral egészül ki:

 29/a.  9011  Szkíta utca    

4. §

(1) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 19. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 19.        Győri Műszaki SZC Győri Szabóky Adolf Szakiskolája
9023 Győr, Szabolcska u. 26.

(2) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 30. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 30.        Győri Műszaki SZC Győri Szabóky Adolf Szakiskolája
9023 Győr, Szabolcska u. 26.

(3) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 3. táblázat az alábbi 18/a. sorral egészül ki:

 18/a.  9012  Sorompó utca    

(4) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 6. táblázat az alábbi 13/a. sorral egészül ki:

 13/a.  9011  Kalács utca    

(5) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 6. táblázat az alábbi 32/a. sorral egészül ki:

 32/a.  9011  Szikes köz    

(6) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 6. táblázat az alábbi 33/a. sorral egészül ki:

 33/a.  9011  Szkíta köz    

(7) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 9. táblázat az alábbi 13/a. sorral egészül ki:

 13/a.  9025  Kemény Ferenc sétány    

(8) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 9. táblázat 29. sor D oszlopa helyébe a következő mező lép:

         [Intézmény neve és címe]
 29.        Fundamentum Óvoda
9025 Győr, Simor J. püspök tere 22.

(9) Az Ök. rendelet 4. mellékletében foglalt 12. táblázat az alábbi 8/a. sorral egészül ki:

 8/a.  9012  Kanizsai Orsolya utca    

(10) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 14. táblázat az alábbi 23/a. sorral egészül ki:

 23/a.  9025  Levél utca    

(11) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 17. táblázat 8. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 8.      1-79.
2-80.
 

(12) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 17. táblázat 20. sor C helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 20.      1-19.
2-36.
 

(13) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 17. táblázat az alábbi 20/a. sorral egészül ki:

 20/a.  9012  Szekeres Bónis utca    

(14) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 18. táblázat 20. sor B oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 20.    Ipari park
- Berkenyefa sor
- Bükkfa utca
- Csörgőfa sor
- Gesztenyefa utca
- Juharfa utca
- Kőrisfa utca
- Mandulafa sor
- Nyírfa sor
- Platánfa utca
- Almafa utca
- Égerfa utca
- Körtefa utca
- Homokbánya utca
- Vörösfenyő utca
   

(15) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 21. táblázat 3. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 3.      páratlan  

(16) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 21. táblázat 7. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 7.      12-től végig
13-tól végig
 

(17) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 21. táblázat 11. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 11.      57-63.  

(18) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 21 táblázat 12. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 12.      1-49.
2-44.
 

(19) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 21. táblázat 13. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 13.      1-21.
2-16.
 

(20) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 23. táblázat 3. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

       [Házszám]  
 3.      páros oldal végig  

(21) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 27. táblázat az alábbi 6/a. sorral egészül ki:

 6/a.  9028  Csortos Gyula utca    

(22) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 27. táblázat az alábbi 40/a. sorral egészül ki:

 40/a.  9025  Szörényi Éva utca    

(23) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 30. táblázat 3. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 3.    Banai úti kertek
- Alsókert utca
- Fácán utca
- Fagyal utca
- Holló utca
- Lejtős utca
- Orgonás dűlő
- Pipitér utca
- Takaros utca
- Tömő utca
- Virágos utca
   

(24) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 30. táblázat az alábbi 38/a. sorral egészül ki:

 38/a.  9028  Széles utca    

(25) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 30. táblázat 49. sor C oszlopa helyébe a következő mező lép:

     [Közterület neve]    
 49.    Alkonyat utca
Aranka utca
Bianka utca
Boldizsár utca
Búzamező utca
Csengő utca
Dalos utca
Dombalja utca
Estike utca
Fényes utca
Fenyőfa utca
Gazda utca
Holdfény utca
Hordós utca
Jégvirág utca
Keskeny utca
Kikelet utca
Kiskapu utca
Ligetszépe utca
Mézes utca
Napsugaras utca
Örökzöld utca
Sashegyi utca
Sátor utca
Szilváskerti utca
Telihold utca
Tiszafa utca
Volán utca
Sas utca
Ölyv utca
Héja utca
Vargánya utca
Csiperke utca
   

(26) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 31. táblázat az alábbi 6/a. sorral egészül ki:

 6/a.  9021  Árpád út  1-51/B  

(27) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 31. táblázat az alábbi 60/a. sorral egészül ki:

 60/a.  9024  Vasutas utca    

(28) Az Ök. rendelet 4. számú mellékletében foglalt 37. táblázat 19. sor C oszlopa helyére az alábbi mező lép:

       []Házszám]  
 19.      kivéve 1. sz.  

5. §

E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

3. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Varga Márk képviselő: Elmondja, azért szereti olvasni évről-évre az ilyen témájú előterjesztést, mert mindig tartalmazza azokat a problémás megállapításokat, amelyek az NHKV-nak a működésével kapcsolatosak, valamint a számlázási problémákat, melyeket a lakosság szenved meg, a likviditási problémákat, amelyek a GYŐR-SZOL Zrt.-t sújtják, és arról is beszámol, hogy Magyarországon munkaerőhiány van. Véleménye szerint az előttük lévő anyag egy korrekt tájékoztatás.

A vegyszeres, festékes és permetezőszeres göngyöleg gyűjtését a közszolgáltató felfüggesztette 2017 során. Szeretné tudni ennek az okát, annál is inkább, mivel az előző év hasonló időszakához viszonyítva 28 tonnányi hulladékkal kevesebb került beszállításra, tehát az üres festékes, vegyszeres stb. dobozok valahová kerültek, vagy illegális hulladékként az erődszélen landoltak, vagy belekerültek a kommunális hulladékba, amit jó lenne kiküszöbölni.

Borsi Róbert képviselő, a Társulási Tanács elnöke: Mivel az anyag készítésekor még hiányoztak bizonyos információk, ezeket most szeretné kiegészítésként az előterjesztéshez fűzni. Novemberben Somlóvásárhelyen az érintett polgármesterekkel és az NHKV-val, valamint az Észak-balatoni Társulással folytatott egyeztetés következtében Doba, Kisszőllős, Kúp, Nórád, Pápakovácsi, Somlójenő, Somlószőlős és Somlóvásárhely települések képviselő-testületei meghozták arra vonatkozó határozataikat, hogy legkésőbb 2018. március 31-ét követően az Észak-balatoni Társulással kívánnak szolgáltatási szerződést kötni. A 2017. december 14-i Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ezen határozatok alapján ezeket a kéréseket jóváhagyta. A kérés alapja, hogy az Országos Közszolgálati Nonprofit Kft. által is kidolgozott országos hulladékgazdálkodási tervnek való megfelelőséget tudja garantálni. A támogatási szerződések a 20%-os önrész különbözetének vonatkozásában aláírásra kerültek, kivéve Töltéstavát, amely településsel a tárgyalások még folynak.

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója: A likviditással kapcsolatban elmondja, jelen pillanatban ebből a szempontból nincs probléma a gazdasági társaságnál. Évközben természetesen voltak, de ezeket az Önkormányzat és a GYŐR-SZOL Zrt. segítségével áthidalták, így a GYHG tevékenysége működőképes. A munkaerővel kapcsolatosan már nem ilyen pozitív a helyzet. A kukarakodó és a gépkocsivezető munkakörökben nagyon nagy a hiány. Az elmúlt időszakban különböző stratégiai lépésekkel megpróbálták stabilizálni ezt a helyzetet, ilyen volt például, hogy munkaerő-kölcsönzéssel is próbálkoztak. Járatok nem szűntek meg, de az előfordult, hogy nem a megszokott időben tudják elszállítani a hulladékot. Az említett veszélyes hulladékokkal kapcsolatban tájékoztatásul elmondja, hogy a korábbi időszakban a közszolgáltató saját költségére ezeket az eszközöket a hulladékudvarokon keresztül begyűjtötte. Először azért, mert a bácsai égető nem tudta vállalni, utána pedig azért, mert ennek a költségviselőjét – éves viszonylatban a költség 15-17 millió forint – nem lehetett meghatározni. Próbáltak az NHKV felé ez irányú lépéseket tenni, de egy ekkora összeg GYHG esetében nagyon jelentős összeg. Ezt a közszolgáltató a továbbiakban – a likviditási hullámok miatt – felvállalni nem tudja, és nem is a közszolgáltatás része. Ebből kifolyólag az ilyen veszélyes hulladék nyilván belekerül a kommunális hulladékba. Továbbra is folynak egyeztetések egyrészt a Nagytérségi Társulással, másrészt az NHKV-val, és amennyiben előrelépést tudnak elérni, akkor ezek begyűjtését újra felveszik a hulladékudvarok begyűjtési rendszerébe.

Varga Márk képviselő: Köszöni a tájékoztatást és kéri a polgármester úrtól, hogy ezt a 15-17 millió forintot próbálja meg a város költségvetésén keresztül biztosítani a társaságnak a következő évek során.

Borkai Zsolt polgármester: Erre a kérdésre majd a költségvetés beterjesztésekor lehet visszatérni és a képviselő-testület majd dönt róla. Személy szerint nem ért egyet a javaslattal, a megoldást máshol kell keresni, hiszen sem a GYŐR-SZOL Zrt.-nek, sem pedig a Nagytérségi Társulásnak ez nem feladatköre.

Borsi Róbert képviselő, a Társulási Tanács elnöke: Képviselőtársa felvetésére annyit kíván válaszolni, hogy erről az ügyről a Társulás is tud, megtették a szükséges megkereséseket ez irányban. Nyilván Győr városa a többi településsel együtt azért hozta létre a Társulást, hogy helyette intézze ezeket az ügyeket és megtalálja a megfelelő megoldásokat. Előzetes ígéret van arra – ami a pályázat előfeltétele is -, hogy akkor tudnak előrébb lépni, ha a veszélyes hulladékok elbánási költségének az elismerése a szolgáltatási díjon felül megtörténik, ezen kívül pedig a haszonanyagnak a megfelelő mértékre való visszaszorítását is kezelni tudják.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel további észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 20 igenlő szavazattal és 3 tartózkodással azt elfogadta.

203/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr és térsége hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról szóló tájékoztatót elfogadja.

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 01096 ÉS A 00022 SZÁMÚ ÖVEZETEKBEN VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELET ALKOTÁSÁRA, VALAMINT KORÁBBI VÁLTOZTATÁSI TILALOM MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az eredeti rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő egybehangzó szavazattal elfogadta az alábbi rendeletet.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

35/2017. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A 01096 ÉS A 00022 SZÁMÚ ÖVEZETEKBEN VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉRŐL, VALAMINT KORÁBBI VÁLTOZTATÁSI TILALOM MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Változtatási tilalom áll fenn a 01096 és a 00022 számú övezetekben a vonatkozó helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépéséig.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A Változtatási tilalomelrendeléséről szóló 15/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A rendelet a helyi építési szabályzat módosításának hatálybalépésével, legkésőbb 2018. december 31. napján hatályát veszíti.”

4. §

A rendelet 2018. december 31. napján hatályát veszti.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-ről) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2016-057, TSZTM 2017-056, SZTM 2016-057, SZTM 2016-084, SZTM 2017-056, SZTM 2017-067, SZTM 2017-068 és az SZTM 2017-069 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész: Mint előterjesztő kiegészítésként elmondja, hogy a tárgyi előterjesztésben az SZTM 2017-068-as számú módosítással kapcsolatosan a bizottsági ülések után felvetések, módosítási javaslatok érkeztek, ezért ezt a módosítást visszavonja és az a rendelettervezetből is törlésre kerül a 2. § (2) bekezdésből.

A többi módosítási javaslatot az állami főépítész jóváhagyta és ennek figyelembevételével kéri az előterjesztés elfogadását.

Borkai Zsolt polgármester: Hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 20 igenlő szavazattal és 3 tartózkodással azt elfogadta.

204/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2016-057, TSZTM 2017-056 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. január 31.

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a főépítész által módosított rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 20 igenlő szavazattal és 3 tartózkodással a következő rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

36/2017. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-ről) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 103. §-a kiegészül a 04487 sz. övezeti sorszám előírásával:

 04487  Az övezetben legfeljebb 30 db lakás rendeltetési egység létesíthető.

2. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2016-057 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2016-084 és az SZTM 2017-056 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2017-067 és az SZTM 2017-069 tervszámú szabályozási tervlapjai szerint.

3. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és (3) bekezdése kivételével.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdése, a 2. § (2) bekezdése 2018. január 5. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 1. § (2) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése 2018. január 20. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

   
   

(A rendelet mellékletei a jegyzőkönyv végén találhatóak.)

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁVAL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő: A behajtási engedélyekkel kapcsolatban számos esetben úgy fogalmaz a rendelettervezet, hogy bizonyos szabályszegések esetében visszavonásra kerül a behajtási engedély. A rendeletben ez úgy került megfogalmazásra, hogy „van helye a visszavonásnak”, ami nem túl magyaros. Szeretné tudni, hogy ezt automatikus szankciónak kell-e tekinteni, vagy van-e mérlegelési jogköre?

Dr. Csörgits Lajos aljegyző: Válaszában elmondja, ami kijelentő módban került megfogalmazásra, az kötelezettség és nem mérlegelési kérdés. A rendeletben egyébként egy fokozatosság került beépítésre, ami az enyhítés felé visz el sok helyen. Viszont a fokozatosság kapcsán meg kell állapítani azokat a részeket, ahol már a szolgáltató nem mérlegelhet, hanem a legsúlyosabb szankciót kell alkalmaznia.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel további észrevétel nem érkezett az előterjesztéshez, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 21 igenlő szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi rendeletet fogadta el.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

37/2017. (XII. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁVAL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló 5/2004. (II. 20.) Ök rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„1. Alapdíj:

1.1. A burkolat átadásának évében: 1.800.000,- Ft

1.2. A burkolat átadását követő 2. évben: 1.400.000,- Ft

1.3. A burkolat átadását követő 3. évben: 1.100.000,- Ft

1.4. A burkolat átadását követő 4. évben: 500.000,- Ft, valamint

1.5. A burkolat átadását követő 5. évben: 300.000,- Ft

2. Helyreállítási díj:

2.1. A burkolat átadásának évében: 90.000,- Ft/m2

2.2. A burkolat átadását követő 2. évben: 75.000,- Ft/m2

2.3. A burkolat átadását követő 3. évben: 65.000,- Ft/m2

2.4. A burkolat átadását követő 4. évben: 50.000,- Ft/m2, valamint

2.5. A burkolat átadását követő 5. évben: 40.000,- Ft/m2”

2. §

(1) Győr belváros behajtási rendjének szabályozásáról szóló 19/2010. (VI. 25.) GYMJVÖ. rendelet (a továbbiakban: Behajtási rendelet) 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A behajtási engedély – és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor annak is – 1 évre szóló határozott idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja:

(a) az engedélyben előírt várakozási vagy tartózkodási időt 12 hónapon belül kettő alkalommal túllépte,

b) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő, behajtást, közlekedést, várakozást vagy tartózkodást valósít meg 12 hónapon belül kettő alkalommal,

c) a várakozást vagy tartózkodást ellenőrző órát szabálytalanul működteti, vagy nem használja 12 hónapon belül kettő alkalommal, vagy

d) az engedélyt vagy az az ellenőrző órát nem jól látható helyre teszi, vagy leolvashatóságát megakadályozza 12 hónapon belül kettő alkalommal.”

(2) A Behajtási rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) A behajtási engedély – és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor annak is – 5 évre szóló határozott idejű visszavonásának van helye, ha a behajtási engedély jogosultja

a) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja,

b) az engedélyt, az elektronikus kulcsot jogosulatlan személy részére átruházza, használhatóvá teszi vagy másnak átadja,

c) az elektronikus kulcsot megrongálja,

d) a beléptető kapurendszert rendeltetésétől eltérően használja és azzal kárt okoz, vagy

e) a (2) bekezdésben foglaltak közül bármelyik magatartást, mulasztást a behajtási engedély, a hozzá tartozó elektronikus kulcs 1 éves időtartamú visszavonásának lejártát, vagy az (5) bekezdés szerinti újraaktiválását követő 12 hónapon belül két alkalommal ismételten elkövet.”

(3) A Behajtási rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a visszavont behajtási engedélyt, a letiltott elektronikus kulcsot az út kezelőjénél újraaktiválási díj lerovásával egy éven belül legfeljebb egy alkalommal meg lehet újítani.”

(4) A Behajtási rendelet 22. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdés szerinti újraaktiválás díja a visszavont behajtási engedély esetén a 4. sz. mellékletben a kérelmezőre megállapított alapdíj háromszoros összege, a letiltott elektronikus kulcs esetén a 4. sz. melléklet szerint a kulcs igénybevételére megállapított alapdíj négyszeres összege.”

(5) A Behajtási rendelet 22. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

„(7) Az a jogosult, akinek engedélye visszavonásra került

a) a (2) bekezdés alapján, úgy 1 éven belül, vagy

b) a (3) bekezdés alapján, úgy 5 éven belül

az (5) bekezdésben foglalt kivétellel ismételten engedélyre nem jogosult a visszavonással érintett útvonalra és övezetre.”

(6) A Behajtási rendelet 22. §-a a következő (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) A behajtási engedély visszavonásra, és ha tartozik hozzá elektronikus kulcs, akkor az letiltásra kerül, ha a körülmények megváltozása miatt a jogosult részéről nem teljesülnek a behajtási engedély vagy az elektronikus kulcs kiállításához meghatározott feltételek.

(9) A korlátozott várakozási övezetben beépítetlen ingatlanra történő behajtáshoz csak az ingatlan tulajdonosának, ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett haszonélvezőjének a tulajdonában, üzemeltetésében vagy jogszerű használatában lévő gépjárműre adható ki behajtási engedély. A nem természetes személy ingatlantulajdonos részére az egyéb feltételek fennállása esetén legfeljebb 2 db gépjárműre adható ki engedély.”

(7) A Behajtási rendelet 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az elektronikus kulcs díja a behajtási engedély megszűnésekor nem jár vissza, továbbá annak sérülése, megrongálódása vagy elvesztése esetén ismételten meg kell fizetni a 4. sz. melléklet szerint kiadására megállapított díjat.”

3. §

(1) A parkolásról szóló 66/2004. (XII. 20.) Ök rendelet (a továbbiakban: Parkolási rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezések lép és a következő (1a) és (1b) bekezdésekkel egészül ki:

„2. § (1) A Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendeletben (a továbbiakban: GYÉSZ) meghatározott lakó szerepkörű övezetekben a Belváros városrész, Újváros műemléki jelentőségű területe kivételével új lakás építése, létesítése esetén a szükséges számú parkoló telken belül biztosítandó.

(1a) A GYÉSZ-ben meghatározott lakó szerepkörű övezetekben lakás rendeltetési egységenként, ha a lakás mérete

a) a nettó 75 m2-t nem éri el, akkor 1 gépjármű,

b) a nettó 75 és 90 m2 közé esik, akkor 1,5 gépjármű és

c) a nettó 90 m2-t meghaladja, akkor 2 gépjármű

elhelyezése biztosítandó.

(1b) Az ingatlan parkolási mérlegében a tényleges parkolási igény egész számra való felfelé kerekítéssel határozandó meg.”

4. §

A Behajtási rendelet 17. § (6) bekezdésében a „24 órán belül” szövegrész helyébe a „48 órán belül” szöveg lép.

5. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSEK MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Juhász István képviselő: Mivel most arról fognak dönteni, hogy a város egy magasabb szolgáltatási díjat fog fizetni a szolgáltatónak, szeretné tudni, ennek fejében bízhatnak-e abban, hogy a szolgáltató is magasabb színvonalon (fűtött, beázás mentes buszok, jegykiadó automaták gyorsabb megjavítása stb.) fog szolgáltatni?

Szőllősi József, az ÉNYKK személyszállítási igazgatója: Elmondja a jelenlegi előterjesztés mellékletét képező szerződés változatlan jármű összetétellel biztosítja a szolgáltatást. A szerződés tartalmazza azon lehetőséget, hogy az Önkormányzat által kiírt pályázat lezárását követően, illetve egyéb járműfejlesztési lehetőségek számbavételével a megrendelő és a szolgáltató a szerződést módosítsa, azaz járműfejlesztésre kerüljön sor. Jelen szerződés alapján a társaságnak kötelezettsége és mindent megtesz annak érdekében, hogy a meglévő eszközállományát olyan állapotban tartsa, amivel az elvárt szolgáltatás színvonalát biztosítani tudja.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Álláspontja szerint van egy hatályban lévő módosított közszolgáltatási szerződés. Az előzmény kapcsán tudni kell, hogy a város kiírt egy közbeszerzést a közszolgáltatásra, ami eredménytelenül zárult, de a szolgáltatásnak működnie kell, ezért meghosszabbításra kerül a szerződés. Ez a szerződés kénytelen a jelenlegi helyzetet konzerválni. A szolgáltatás minősége pedig nem nyeri el a győriek elégedettségét. Azt pozitívnak tartja, hogy a szolgáltatónak a Közgyűlés felé szakmai beszámolási kötelezettsége van. A szerződés módosításra kerülhet, ha beszerzés folytán az eszközállomány változni fog. Szeretné tudni, hogy az ezzel kapcsolatos közbeszerzés hol tart, illetve mikor tudnak reálisan számolni az új buszokkal? Ha ez megtörténik, akkor ez a közszolgáltatási szerződés módosításra kerül-e, vagy automatikusan egy új közszolgáltatási szerződés kiírása fog megtörténni?

Borkai Zsolt polgármester: Megjegyzi a témával kapcsolatban, hogy az Önkormányzat nyilván könnyebb helyzetben lenne, ha egy közbeszerzés kiírásánál több pályázó lenne, vagyis lennének versenytársak. Véleménye szerint az elvárható lenne, hogy amennyiben az Önkormányzat szolgáltatást vásárol, akkor el is vár egy magas színvonalú szolgáltatást. Nem gondolja azt, hogy egy piacon lévő szervezet részére az Önkormányzatnak kellene a szolgáltató eszközállományát folyamatosan újítania. Ez a világon sehol nem így működik. Sajnos az Önkormányzat lehetőségei túlságosan behatároltak, igazából kényszerhelyzetben van. Újra kihangsúlyozza, hogy a folyósítandó összegért nem gyenge szolgáltatást, hanem színvonalban megfelelő szolgáltatást kíván az Önkormányzat vásárolni. Kéri, hogy a jövőben minden olyan dologban, ami a szolgáltató feladata, ne mondja azt a megrendelőnek, hogy majd akkor lesz jobb a szolgáltatás, ha a piacon lévő cégnek a megrendelő finanszírozza meg a költségeit és ez által a megrendelő javítaná a szolgáltató eszközállományát.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző: A buszbeszerzésekre irányuló kérdésre válaszolva elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás jelenleg is folyamatban van 20 busz rendelkezésre tartása kérdésében. Az ajánlattevők minősítése megtörtént, és kb. február végére várható ebben érdemi döntés. A szerződés módosítását lehetővé teszi a későbbi buszbeszerzés, tehát akár a mostani szerződésbe, akár a későbbi, pályázat útján megkötendő szerződésbe is beilleszthetők lesznek az új buszbeszerzési feltételek.

Borkai Zsolt polgármester: Több hozzászólás nem érkezett a témában, ezért szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igenlő szavazattal és 1 tartózkodással azt elfogadta.

205/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. közötti „Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás ellátása” tárgyú, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosítását az aláírás napjáig időközben esetlegesen szükségessé váló módosítások figyelembevételével aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2017. december 31.

2. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a 2018. évben 885.130.944 Ft összegű, a 2019. évben 885.614.810 Ft összegű ellentételezést nyújt az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság részére a központi költségvetésből származó támogatáson felül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal és a költségvetésbe beépítésre a 2018. és 2019. évi költségvetésről szóló rendeletek összeállításakor

3. A Közgyűlés elfogadja az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által 2018. évre vonatkozóan benyújtott tarifajavaslatot, amely díjmódosítást nem tartalmaz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI HÁZIORVOSOK ÜGYELETE NONPROFIT KFT. TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

206/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 4 millió forintot biztosít a Győri Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft. működéséhez, hozzájárulva a Kft. által foglalkoztatott asszisztensek és gépkocsivezetők személyi juttatásainak finanszírozásához.

Felelős: polgármester

Határidő: az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének összeállítása

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT SZEMÉLYI KÉRDÉSBEN VALÓ DÖNTÉS MEGHOZATALÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

207/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Dr. Gordánné Oláh Márta Bartók Óvoda vezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2018. szeptember 10. napjától a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján felmentéssel megszünteti, és a Kjt. 33. § (3) bekezdése alapján 2018. május 10. napjával mentesíti a munkavégzés alól, tekintettel arra, hogy felmentési ideje 2018. január 10. napjával kezdődik.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A BISINGER ÓVODA ÓVODAVEZETŐI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

208/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2013. november 1-jétől 2018. július 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan a Bisinger Óvoda intézményvezetői/magasabb vezetői beosztására Pallós Erzsébetnek adott megbízását 2017. december 31. napjával visszavonja. A vezetői beosztás visszavonásával egyidejűleg a 73.080,- Ft intézményvezetői pótlék is visszavonásra kerül.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Bisinger Óvoda óvodavezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2018. január 1-jétől 2018. július 31-ig Horváthné Szabó Anett óvodavezető-helyettest bízza meg jelenlegi illetménye és 73.080,- Ft intézményvezetői pótlék biztosításával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A MOLNÁR VID BERTALAN MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓHELYETTESÉNEK MEGBÍZÁSÁHOZ EGYETÉRTÉSI JOG GYAKORLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

209/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 7. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján egyetért az irányítói jogkörébe tartozó Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ költségvetési szervnél Prédlné Németh Margit asszony igazgatóhelyettesi megbízásával.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az igazgatóhelyettesi beosztás betöltésére 2018. január 1.

2./ A Közgyűlés az igazgatóhelyettest megillető havi bruttó 40.000 forint összegű magasabb vezetői pótlék forrásának biztosítására az intézmény 2018. évi költségvetési előirányzatai keretében kötelezettséget vállal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a vezetői pótlék biztosítására az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete elfogadása napjával megegyezően.

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „ETO JÖVŐJÉÉRT” ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igenlő szavazattal és 1 tartózkodással azt elfogadta.

210/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 309512 Sporttámogatás kiadási jogcím terhére „Az ETO JÖVŐJÉÉRT” Alapítvány (9027 Győr, Nagysándor József u. 31. adószám: 18984176-2-08) 11.000.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, működési kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt támogatásról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: azonnal

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A 23/2017. (II. 24.) KGY. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egybehangzó szavazattal azt elfogadta.

211/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy dönt, hogy a 23/2017. (II. 24.) Kgy. határozat szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel a 317/2011. (XII. 16.) Kgy. sz. határozat 4. pontja alapján megkötött megállapodást módosítsa a Társulási megállapodásban meghatározott önrészt meghaladó önrész átengedéséről szóló megállapodást aláíró önkormányzatok vonatkozásában, és ezek tekintetében a tartozásátvállalás összegéről és teljesítéséről megállapodjon a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Rt.-vel, beleértve az esetleges ingatlanátadással, illetve tagi kölcsön beszámításával történő ellentételezést is.”

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT 100%-OS TULAJDONÁBAN LÉVŐ GYŐR-SZOL ZRT. RÉSZÉRE NYÚJTOTT TAGI HITEL LEJÁRATÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő egyhangú szavazattal azt elfogadta.

212/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. részére nyújtott 250.000.000,- Ft (azaz kettőszázötven millió forint) tagi hitel a 223/2016. (XII. 21.) Kgy. határozatban jóváhagyott visszafizetési határidejének 2018. december 31-ig történő meghosszabbításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

213/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat tulajdonában álló 100 db ágyat és 100 db ágymatracot az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánít, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az Önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárás követően ingyenesen átruházza a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium fenntartója és működtetője, a Győri Tankerületi Központ részére az alábbiak szerint:

- 100 db ágy 1.890.000,- Ft nyilvántartási értéken és

- 100 db ágymatrac 1.244.000,- Ft nyilvántartási értéken.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

16. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(győri 8290/2/A Hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal – 1 képviselő nem vett részt a szavazásban – azt elfogadta.

214/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 8290/2/A hrsz. alatt nyilvántartott, egyéb épület megnevezésű, 9025 Győr, Simor János püspök tere 22. sz. alatti ingatlanra 2017. november 13. napján a Romano Kraj Egyesület (székhely: 9025 Győr, Simor János püspök tere 22.) mint eladó, valamint a MINDCONTACT Üzletviteli Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (MINDCONTACT Kft.; székhely: 2000 Szentendre, Stromfeld u. 1/A.) mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 290.000.000,- Ft vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ban – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(győri 7337/A/2 Hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

215/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7337/A/2 hrsz.-ú (Győr, Sarló köz 15. I/2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 14.700.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az adásvételi szerződés megkötésére 2020. október 24.

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(győri 4520/A/2 Hrsz.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

216/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 141/2015. (VI. 26.) Kgy. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4520/A/6 hrsz.-ú társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 13.440.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2018. április 1.

****

19. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT FOLYÓSZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

217/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének összeállítása és végrehajtása során alkalmazandó általános gazdálkodási szabályokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése alapján egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az OTP Bank Nyrt.-vel a 2018-as évre vonatkozóan, legfeljebb 2018. december 31. napjáig szóló időszakra folyószámla-hitelkeret megnyitására irányuló ajánlatot kérjen és fogadjon el legfeljebb 1.500.000.000,- Ft erejéig.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, az ajánlatkérésre 2018. január 15. napjáig

2. A Közgyűlés egyben kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidő időszakának költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi, jóváhagyja, továbbá felajánlja a hitel fedezeteként Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata valamennyi, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehető költségvetési bevételét.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a költségvetési rendeletben történő beépítésre a futamidő időszakának megfelelő költségvetés összeállítása

3. A Közgyűlés kijelenti, hogy a már meglévő hitelekből, kezességvállalásokból és az 1. pont szerint igényelt adósságot keletkeztető ügyletből adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (5) bekezdésében foglalt korlátozás alá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti folyószámla-hitelkeret megnyitása ügyében – az 1. és a 2. pontban foglalt feltételekkel – eljárjon, a létrejövő folyószámla hitelkeret-szerződést aláírja, beleértve az esetleges módosítást és megszüntetést is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés aláírására 2018. február 15.

****

20. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

218/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére 200.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért” (9025 Győr, Liget u. 1., adószám: 19650823-1-41) részére, ajándékcsomagok összeállításához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2017. évi előirányzata terhére 59.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a „Kovács Margit Alapítvány” (9024 Győr, Répce u. 2., adószám: 18510528-1-08) részére, iskolai rendezvények megtartására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a fenti támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodások megkötésének kezdeményezésére: 2017. december 22.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

219/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

a) a 9917/16 hrsz.-ú közterületet elnevezését az Új sorról Szent Vendel utca elnevezésre módosítja és egyben

b) a 0347 hrsz.-ú közterületre a Szent Vendel utca elnevezést kiterjeszti.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az elnevezésekről az illetékes postai, közlekedési, ingatlan-nyilvántartó szerveket, közszolgáltató társaságokat, valamint a lakosságot tájékoztassa és a címjegyzékbe történő bejegyzésükről gondoskodjon.

Felelős: jegyző

Határidő: 2018. január 22.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 2018. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

220/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdés előírásai alapján elkészített Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi ellenőrzési tervét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, a teljesítésre 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

23. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 23 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.

221/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának szervezeti és működési szabályzata módosítását 2018. január 1-i hatállyal az 1. számú melléklet szerint.

Felelős: polgármester és jegyző

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

24. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2018. I. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 22 igenlő, egyhangú szavazattal – 1 fő nem vett részt a szavazásban – azt elfogadta.

222/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, 2018. június 30-ig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

25. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 17 igenlő szavazattal és 6 tartózkodással azt elfogadta.

223/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

26. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 23 fő – 19 igenlő szavazattal és 4 tartózkodással azt elfogadta.

224/2017. (XII. 21.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására” című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 11:05 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Jelentkező nem lévén, tájékoztatja a képviselőket, hogy az ülés előtt átvették a vagyonnyilatkozat benyújtásához szükséges nyomtatványokat. Kér mindenkit a 2018. január 31-i beadási határidő betartására.

Tájékoztatásul még elmondja, hogy a mai, 14:00 órakor kezdődő közmeghallgatást követően a munkaterv szerint 2018. január 26-án 10:00 órakor lesz a Közgyűlés következő ülése.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, és áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag, boldog új évet kíván az ülésteremben jelenlévőknek, majd a Közgyűlést 11:06 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.