0104/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0104/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatára

…………. napirendi pont

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a köztemetőkre vonatkozó díjak felülvizsgálatára

Tisztelt Közgyűlés!

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezdése szerint a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét évente felül kell vizsgálni.

A jelen előterjesztés célja az előírt felülvizsgálat elvégzése.

A temetkezési helyek megváltási, újraváltási és egyéb szolgáltatási díjainak mértékéről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendelete 2. sz. melléklete rendelkezik. A jelenleg hatályos díjakat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletében állapította meg 2015. március 1-jei hatálybalépéssel. 2018. évben díjemelést nem javasolunk.

A fentiek alapján javasoljuk a temetési helyek megváltási, újraváltási és egyéb szolgáltatási díjának változatlanul hagyását.

Határozati javaslat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 16/2004. (IV. 16.) Ök. rendeletben meghatározott temetési helyek megváltási, újraváltási és egyéb szolgáltatási díjait felülvizsgálta, azokat változatlanul hagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 17.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta: Városstratégiai Bizottság

Meghívásra javasolt: Sági Géza Tibor GYŐR-SZOL Zrt. képviselője

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.