0106/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0106/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a győri 5779 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

…………. napirendi pont

Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság előterjesztése

Javaslat a győri 5779 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társasága, a XANTUS JÁNOS Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Állatkert), Győr városában egyedüliként végzi a főtevékenységi körében meghatározott közfeladatokat. Az Alapító Okirat fő tevékenységi körként azÁllatkert részére a növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése feladatellátását határozta meg. Az Önkormányzat az Állatkert helyszínéül szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlanok további üzemeltetéséről is az Állatkerten keresztül szándékozik gondoskodni, beleértve a MVP beruházás során létrejött vagyont is.

A Modern Városok Program (a továbbiakban: MVP) keretében a győri Állatkert átfogó fejlesztéséről szóló 1931/2017. (XII. 8.) Korm. határozat alapján – a 1387/2017. (VI. 27.) Korm. határozat 2. pont h) alpontja megvalósítása céljából – a Kormány egyetért a Modern Városok Program keretében a győri Állatkert átfogó fejlesztését célzó beruházás megvalósításával, és azzal, hogy a beruházás megvalósítása céljára összesen legfeljebb 2.040.000.000,- Ft forint összegű központi költségvetési támogatás kerüljön biztosításra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett részére.

A fenti támogatási jogviszonyról szóló támogatói okiratot a Miniszterelnökség az Önkormányzat részére 2017. december 22-én megküldte.

Az Állatkert átfogó fejlesztési koncepciójának fő elemei közé tartozik az Elefánt-ház kialakítása is. A győri Állatkert gyűjteményéből eddig hiányzó fajt a látogatók mindig keresik, az elefántok hiánya csalódást okoz a vendégeknek. A győri Állatkert szakmailag felkészült erre a kihívásra és az elefántok bemutatása megerősítené a győri Állatkert piaci helyzetét, és fennmaradását hosszú távon biztosítaná.Az Állatkert jelenlegi 11 hektáros területe körbeölel egy közel 3,5 hektáros, magántulajdonban lévő sportpályát (helyrajzi szám: 5779). A terület megszerzése évekre megoldaná az Állatkert helyproblémáit, a területen megvalósítható lenne az Elefánt-ház, emellett átláthatóbbá, kezelhetőbbé tenné a park struktúráját. Az új, zöldmezős beruházás a fejlesztési program utolsó állomása és egyben az Állatkert ékköve lenne.

A terület megvásárlása érdekében az Önkormányzat felvette a kapcsolatot az Ingatlantulajdonos képviselőjével, és jelezte az ingatlanvásárlási szándékot. Az egyeztetési eljárást követően szándéknyilatkozat jött létre, melynek eredményeképpen az Ingatlantulajdonosfüggetlen ingatlanforgalmi vagyonértékelő által elkészített értékbecslésfigyelembevételével a győri 5779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlant nettó 344.450.000,- Ft + 27% áfa (93.001.500,- Ft), összesenbruttó 437.451.500,- Ft vételárért értékesíti az Önkormányzat részére.

A vagyon Önkormányzat javára történő megszerzéséről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

Az Ingatlantulajdonos és az Önkormányzat az ingatlan értékét kölcsönösen elfogadták és előzetesen megállapodtak abban, hogy a győri 5779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának 1/1 arányú megszerzésére a fenti vételáron – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének jóváhagyása esetén – adásvételi szerződést kötnek.

A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság kéri a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a győri 5779 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a természetben Győr, Kiskút ligetben található, kivett sporttelep megnevezésű, 34445 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának nettó 344.450.000,- Ft + 27% áfa (93.001.500,- Ft) vételáron, azaz összesen: bruttó 437.451.500,- Ft forint, azaz négyszázharminchétmillió-négyszázötvenegyezer-ötszáz Ft összegen történő megvásárlásához a XANTUS JÁNOS Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. feladatainak ellátásához.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert valamennyi szükséges dokumentum aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, beleértve az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés megkötését és esetleges módosításait is.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 17.

Kalmár Ákos

elnök

Előterjesztő: Kalmár Ákos elnök

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Borkai Zsolt polgármester

Radnóti Ákos alpolgármester

Páternoszter Piroska polgármesteri biztos

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.