0107/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0107/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére,

a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő felújítására, fejlesztésére,

a Rába Quelle Kft. által befizetett bérleti díj felhasználására

Tisztelt Közgyűlés!

A Rába Quelle Kft. 2003 folyamatosan üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő Gyógy-, Termál- és Élményfürdőt. A működés ideje alatt az üzemeltető önkormányzati támogatással, valamint saját forrásai felhasználásával jelentős felújításokat, fejlesztéseket hajtott végre a fürdőben. Így biztosított volt a létesítmény színvonalának megőrzése és fejlesztése.

A színvonal megtartása és emelése továbbra is alapvető igény.

A felújítás, fejlesztés műszaki és pénzügyi programjának meghatározásához a Rába Quelle Kft. üzemeltetői tapasztalatai alapján javaslatot tett a fürdőben elvégzendő fejlesztési, felújítási munkákra.

Az üzemeltető javaslatai felülvizsgálatra és értékelésre kerültek, amely alapján a döntési javaslat a következő:

Javasolt a befizetett bérleti díjból képzett felújítási keret terhére a következő fejlesztési, felújítási munkák teljes költségének biztosítása:

1. 2015. évben megvalósult a beltéri csúszda felújítása. A kétszer olyan hosszú külső csúszdánál is szükségessé vált a csúszdatest cseréje, mivel a leterheltség következtében az illesztéseknél olyan mértékű szintkülönbségek adódtak, melyek gátolják a csúszdázás élményét. A csúszdatest cseréje során elengedhetetlen a hozzá kapcsolódó sziklakert elbontása és újraépítése. A csúszdatest cseréjének becsült költsége a hozzá kapcsolódó munkákkal együtt bruttó 25.500.000,- Ft.

2. A tetőszerkezet a működési évek során több alkalommal és helyen beázott, melyeket a Rába Quelle Kft. a karbantartás során saját költségére javíttatott. Mostanra azonban szükséges vált a teljes tetőszigetelés szakcég általi felmérése és javítása. A becsült költség bruttó 2.000.000,- Ft.

3. Indokolttá vált a fürdőtéri zuhanyzók nehezen karban- és tisztántartható mozaik, illetve fafurnér burkolati felületének cseréje. Ennek megoldására egy képi megjelenésű víztiszta laminált, fóliázott plexi burkolat készülne 5 db fürdőcsarnoki, 1 db termálcsarnoki és 2 db szaunakerti zuhanyzóblokkban, igazodva a Rába Quelle Kft. által saját beruházásban megvalósított zuhanyzóblokkokhoz. Becsült költség 4.700.000,- Ft.

4. A kültéri medencék fedettségét biztosító polikarbonát lemezek elöregedtek, a fa tartószerkezet több helyen elkorhadt, a csapadékvíz közvetlenül a medencébe folyik, ezért a szerkezet teljes felújítása vált szükségessé. Becsült költség 4.900.000,- Ft.

5. Szükséges a nem javítható átemelő szivattyú helyett új berendezés beszerzése. Becsült költség 1.500.000,- Ft.

6. A jogszabályi előírásoknak megfelelő pénztárgépek cseréjét a Rába Quelle Kft. saját költségén végrehajtotta. A 6 db gépből 2 db pénzügyi rendezése az Önkormányzat felé történő továbbszámlázással már korábban megtörtént. Jelenleg a fennmaradt 4 db gépcsere költségének pénzügyi rendezése szükséges. Felmerülő költség 1.042.873,- Ft.

7. Elengedhetetlen a fürdő korszerű működéséhez az informatikai rendszer fejlesztése. Ennek keretében szervercsere valósulna meg, valamint beszerzésre kerülne egy öltözőszekrény kiolvasó, mely a szekrények nyitási-zárási adatainak lekérdezéséhez szükséges, megkönnyítve így a vendégreklamáció rendezését. Becsült költség 800.000,- Ft.

8. Szükségessé vált a vendégek részére biztosított, az öltözőkben felszerelt hajszárítók cseréje, melyek az eddigi működés során nagymértékben elhasználódtak. Becsült költség 1.200.000,- Ft.

Nem javasolt az alábbi munkák költségeinek biztosítása:

1. Homlokzati faburkolat mázolása. (A Rába Quelle Kft.-nek karbantartás keretében szükséges elvégeznie.)

2. Zuhanyzók csaptelepeinek cseréje.

Összefoglalva:

Az elfogadásra javasolt munkák becsült költsége összesen: 41.642.873,- Ft

A fejlesztési, felújítási munkák elvégzése a rendelkezésre álló, ténylegesen befolyt bérleti díj terhére történhet. Az üzemeltető által 2017. december 31-ig befizetett bérleti díj fedezetet nyújt az elfogadásra javasolt munkák elvégzésére.

A fejlesztés által létrehozott vagyon az önkormányzatot illeti.

Fentiek alapján kérem a Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslatot.

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Gyógy-, Termál- és Élményfürdő tervezett felújítási, és fejlesztési programjával az előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal.

2. „A Közgyűlés engedélyezi, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Felújítási, korszerűsítési keret képzése – Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kapcsán” című kiadási jogcím előirányzatból a külső csúszdatest cseréjére, tetőszigetelésre, fürdőtéri zuhanyzók burkolati felületének cseréjére, a kültéri medencék fedettségét biztosító polikarbonát felújítására, átemelő szivattyú cseréjére, pénztárgépek cseréjére, az informatikai rendszer fejlesztésére és a hajszárítók cseréjére bruttó 41.642.873,- Ft felhasználásra kerüljön.

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkák végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 12.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Városstratégiai Bizottság

Pénzügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta: Radnóti Ákos alpolgármester

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Településfejlesztési Főosztály/Városépítési Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.