0109/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0109/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében – a polgármester feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján a polgármester a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozta:

2/31/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című, TOP-6.4.1-16 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

A projekt címe: Kerékpáros közlekedési hálózatfejlesztés Győrben

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Győr MJV területe

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:

 Projekt neve  Helyrajzi számok
 Fehérvári úti kerékpárút  01290/1, 01339/52, 01322/4, 21650/22
 Puskás T. u.  6338, 5793
 Vágóhíd u.  6372
 Zrínyi u.  3993,3983,3930,3901/2,3898,3706/2,3610,3496,2710
 Lomnic  2692
 Répce  2672/75,2672/76,2672/127,2672/90
 Mónus I. u.  3496
 Orgona u  3493/2
 Erkel F. u.  8293, 8298, 8132, 8102, 8094, 7884,7869
 Petőfi tér  7505
 Bácsai út – Külső Bácsai út  10986, 11927, 12306, 12305
 Szabadrév u.  12106
 Körtöltés u  11864/1
 Zemplén u  11044,11885
 Szabadrév u.  12106
 Tóth L. utca  5763, 5758
 Iparcsatorna melletti út  5786/2
 Szabadi utca  1863/2
 Liget utca  9150/1, 7944, 7999/1
 Nép utca  9346
 Tompa u.  6337
 Szitásdomb utca teljes szakasza  13108, 13109, 12786, 11153/1, 11152, 11170/14, 11170/13, 11171/8
 Töltésszer utca  8712/3, 8110/3, 8110/4
 Kunszigeti út  10110/1, 10185, 10210/1, 8110/6, 9750/2
 Buda utca  4484/1
 Csaba utca  4519
 József Attila utca (82-es főút és a Szabadi utca között)  1375
 Lepke u. (Levendula u. és a Jereváni út között)  1209, 1243, 720
 Erfurti út (Jereváni – Török Ignác között)  279/56, 279/109

A projekt konzorciumi formában valósul meg: Nem

Konzorciumvezető: Nem releváns

Konzorciumi tag: Nem releváns

A projekt összes költsége: 106.850.000,- Ft

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 106.850.000,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 106.850.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt támogatás: 106.850.000,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 0,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2018. 01. 01. – 2018. 10. 15.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2018-2019. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

3/31/10/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.9. alpontjában biztosított jogkörében eljárva polgármester hozzájárult, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében meghirdetetett Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című, TOP-6.4.1-16 azonosító számú felhívásra Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az alábbiak szerint:

A projekt címe: Kerékpáros közlekedési hálózati infrastruktúra- és szolgáltatás fejlesztés Győrben

A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: Győr MJV területe

A projekt megvalósítási helyszínének helyrajzi száma:

 Projekt neve  Helyrajzi számok
 Tatai úti kerékpárút  01307/1, 01254/3, 21765, 21766, 21767/4, 21768/10, 21768/11, 21769/1, 21769/21, 21771/5, 21772/6, 21773/7, 21774, 21783, 21785/1, 21878/1, 21789/1, 21790/1, 21791/1, 21792/1, 21793, 21794, 21795/3, 21796/3,
21797, 21798, 21818, 21819, 21827, 21828/1, 21829/5, 21830/3, 21833,
21834, 21836/1, 21837, 5387/50, 5387/54
 Reptéri út I. ütem  5533, 5744/1, 5473, 5472/1
 Reptéri út II. ütem  5472/1, 5462/1
 Zöld utca  279/46
 Kodály Z. u.  4778/62
 Régi Szentiváni u.  5386/6, 5308/2
 1301 sz. u.  13109, 12177/1, 13111, 12305

A projekt konzorciumi formában valósul meg: Nem

Konzorciumvezető: Nem releváns

Konzorciumi tag: Nem releváns

A projekt összes költsége: 583.500.000,- Ft

A projekt támogatás szempontjából elszámolható költsége: 583.500.000,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 583.500.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelt támogatás: 583.500.000,- Ft

A projekt megvalósításhoz szükséges önkormányzati saját forrás összege: 0,- Ft

A megvalósítás tervezett időtartama: 2018. 01. 01. – 2020. 09. 30.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kötelezettséget vállalt arra, hogy az utófinanszírozásból adódó költségek megelőlegezését a 2018-2019-2020. évi költségvetésében elkülöníti, azokat önálló tervezési alapegységen elkülönítetten kezeli.

3/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 21.239.937,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások

szervezet működtetéssel kapcsolatosan + 8.000.000,- Ft

utak-hidak alapfeladatokkal kapcsolatosan + 8.022.291,- Ft

közvilágítással kapcsolatosan + 5.217.646,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Az Útkezelő Szervezetnél 2017. január 01. – október 31. között keletkezett közterület használat és egyéb bevétel többletbevételéből a Szervezet működtetés, az utak-hidak alapfeladatok és a közvilágítás dologi kiadásaira (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás, karbantartás, kisjavítás, áfa kiadások, egyéb dologi kiadások) fedezet biztosítása.

10/23/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő kiadási jogcímek között az alábbi előirányzat-változtatás(ok)ra kerüljön sor:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Pályázati önerő alap” kiadási jogcímről – 25.000.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c.kiadási jogcímre + 25.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:A Győr Projekt Kft. által működtetett sportlétesítményekben 2017. évben az utánpótlás korosztály részére megrendezett versenyekkel, sportprogramokkal és egyéb rendezvényekkel kapcsolatban felmerült kiadások finanszírozása.

2/27/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdés c) pontja alapján, a 12. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva – a „Régi Szentiváni út” útszélesítése érdekében – a polgármester hozzájárult a GYŐR-SZOL Zrt. tulajdonában lévő győri 5386/6 hrsz.-ú, 1331 m² területű, kivett önkormányzati közút megnevezésű ingatlan – kisajátítást pótló – adásvétel útján történő megszerzéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított 5.590.551,- Ft+ áfa, mindösszesen 7.100.000,-Ft vételárért úgy, hogy ellenérték fejében az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a győri 7205/A/106 hrsz.-ú, 44 m² nagyságú üzlet megnevezésű ingatlan – versenyeztetésieljárás mellőzésével – adásvétel útján történő értékesítéséhez, az ingatlanforgalmi szakértő értékbecslése alapján megállapított 7.100.000,- Ft összegért.

1/28/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változásokhoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Előre nem látható kiadásokra” jogcímről – 73.000,-Ft

„Gyermekszegénység elleni program keretében

nyári étkeztetés biztosítása (önk.i hányadra)” jogcímre + 73.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményekben 2017. évben az ingyenes őszi szünidei étkeztetés fedezetének biztosítása.

2/28/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatáshoz.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2017. évi költségvetésén belül

KIADÁSOK

Dologi kiadások -22.360.000,- Ft

BEVÉTELEK

Működési bevételek -22.360.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Az intézmény elemei költségvetésének összeállításakor az egészségügyi alapellátással kapcsolatos kiadási-bevételi tételek meghatározásakor adminisztratív, technikai okok miatt tétel-duplázódásra került sor.Az év során elkülönítetten kezelt előirányzat rendezése, a kettőződés megszüntetése a fenti határozat meghozatalát tette szükségessé.

3/28/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adottaz Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére, a működtetésében lévő győri 686/1 hrsz.-ú, természetben Győr, József Attila u. 85. szám alatti körzeti orvosi rendelő megnevezésű ingatlanon található 2 db tiszafa vegetációs időszakon kívüli kivágatásához, melyek az orvosi rendelő tervezett átalakítását akadályozzák.A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni legkésőbb2018. november 30-ig.

1/29/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 46. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonát képező győri 43642/4 hrsz.-ú (Győr, Kishegyi utca 1. sz. alatti) ingatlanból 501 m² nagyságú földterületet telek-kiegészítésként 526.050,- Ft vételár összegért értékesítse.

2/29/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező győri 7386 hrsz.-ú, természetben Győr, Szabadsajtó u. 11. szám alatti, kivett transzformátorház megnevezésű ingatlanon álló épületben, a tervdokumentációban foglaltak alapján, 0,4 kV-os kábelek bontásához, új elosztószekrény építéséhez és az elosztóhelyiség fal- és padlóburkolatának karbantartásához/felújításához.

Egyúttal megtörtént a Zrt. tájékoztatása arról, hogy az Önkormányzat rövid távú céljai között szerepel tárgyi ingatlan hasznosítása, tekintettel arra a tényre, hogy az ingatlan Győr város frekventált részén, a belvárosi barokk tértől pár lépésre található, forgalmi értéke Győr város területén a legmagasabb, amely városképileg kifogásolható módon, városképet rontó homlokzati megjelenésű a jelen igénybevétel miatt. Továbbá az ingatlan beépíthetőségét, használatát 100%-ban korlátozza/akadályozza a transzformátor állomás jelen működése, amely városképileg kifogásolható módon, városképet rontó homlokzati megjelenésű. Előzőekben írtak alapján az Önkormányzat jelen hozzájárulás kiadását követően kérelemmel fog fordulni a Zrt.-hez, hogy a belvárosi területrész villamos energia igényét kielégítő transzformátor állomást a győri 7385 hrsz.-ú ingatlanról közterületre szíveskedjen áthelyezni, a lehetőségekhez mérten, a lehető legrövidebb időn belül.

3/29/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésben foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adotta IV. számú Gazdasági Működtető Központ részére, a működtetésében lévő Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora, természetben Győrújbarát, Arany János u. 145. szám alatti ingatlanon található – a helyszíni szemle során megjelölt – 20 db fa (1 db csavartfűz, 13 db akácfa, 1 db duglászfenyő, 2 db ezüstfa, 3 db szilfa) vegetációs időszakon kívüli kivágatásához.

A kivágatás indoka, hogy a fák tőkorhadtak, odvasak, száradásnak indult koronarendszerűek, élet- és balesetveszélyesek. A kivágott fákat az engedélyes köteles pótolni legkésőbb 2018. november 30-ig.

4/29/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Győr, dr. Kovács Pál utca 5. szám alatti, műemléki jelentőségű területen és műemléki környezetben, kiemelten védett régészeti lelőhelyen található, kizárólagos önkormányzati tulajdonú, győri 7405 hrsz.-ú lakóépület földszintjén béreltkereskedelmi tevékenységi körű üzlethelyiség jogszerű bérlőjének, hogy:a győri belvárost érintő rendezvények területén és időtartama alatt, valamint december 31-én 16 órától január 1-jén 6 óráig terjedő időszakbana helyszínen készítsen és kimérjen szeszmentes és szeszesitalokat, ablakon/ajtón keresztüli értékesítési módszerrel árusítsa, nem beleértve az üzlet elé, közterületre történő kitelepülést.Ételek helyben történő készítése az év bármely időszakában továbbra is tilos tárgyi üzlethelyiségben

1/30/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja alapján, valamintGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 34. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, hogy a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft.-nek a Magyar Állam felé fennálló tagi kölcsönből (17.076.588,-Ft kamattal terhelt és 8.000.000,-Ft kamatmentes tagi hitel állomány) származó kötelezettsége teljesítésének határideje további három évvel, 2020. december 31. napjáig meghosszabbításra kerüljön, azzal a feltétellel, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a vonatkozó engedélyt megadja.Hozzájárult továbbá ahhoz, hogy a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. ügyvezetése felhatalmazást kapjon a taggyűlési határozatnak megfelelő tartalmú kölcsönszerződés-módosítás aláírására.

A jelen hozzájárulás a GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR Kft. vonatkozó, taggyűlésen kívüli határozathozatala érdekében került kiadásra.

2/30/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézmények létszámgazd. összefüggő kiadásokra(felmentés, végkielégítés, stb.)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadások – 3.549.578,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 2.909.490,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó + 640.088,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 3.549.578,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A 2017. évi intézményi költségvetésben tervezettet meghaladó jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges hiányzó fedezet biztosítása Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete részére.

3/30/11/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2017. november 30. napon nyilvántartott követelései közül az alábbi követelések 2017. november 30. nappal eljárási bírság címen 636.000,- Ft kivezetésre kerüljön, mivel az adósokkal szemben fennálló követelések behajthatatlannak minősülnek. Egy estben cégfelszámolás miatt az adott társaság felszámolásra került ezáltal a cégnyilvántartásból 2016. június 21-én törlésre került. Emiatt az Építéshatósági Osztály törölte az eljárási bírságokat, így a követeléseket már nem lehet érvényesíteni, a követelés nyilvántartásból történő kivezetése indokolt. H. Inéterhére kiszabott bírságok végrehajtási ügyében indított eljárását az Építéshatósági Osztály megszüntette, mivel a népesség-nyilvántartás adatai alapján nevezett 2010.10.14-én elhunyt, jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható. A követelés behajthatatlannak minősül, így azt már érvényesíteni nem lehet, a követelés nyilvántartásból történő kivezetése indokolt.

1/01/12/2017.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változtatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Otthon Melege” programmal összefüggő

önkormányzatikiadásokra jogcímről – 27.800.000,- Ft

„Győr Projekt Kft. működési támogatása” c.kiadási jogcímre + 27.800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:A Győr Projekt Kft. által működtetett sportlétesítményekben folyó utánpótlás neveléshez kapcsolódó infrastruktúra üzemeltetés és működtetés kiadásaihoz történő hozzájárulás.

2/01/12/2017.PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés” c.

kiadási jogcímről – 5.000.000,- Ft

Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadás + 5.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

központi irányító szervtől kapott támogatás + 5.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézményhálózat több telephelyén jelentkező karbantartási munkák indokolják a fedezet biztosítását.

3/01/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pontja 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárultaz alábbi előirányzat-átcsoportosítás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése

„Idősügyi Tanács működésével kapcsolatos kiadások” előirányzat – 550.000,- Ft

Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK:

dologi kiadások + 550.000,- Ft

BEVÉTELEK:

irányító szervi működési c. támogatás + 550.000,- Ft

Az előirányzat lebontás indoklása: A lebontásra kerülő összeg a „Mindenki Karácsonya” rendezvény kiadásainak egy részét fedezi. Az ünnepség 2017. december 17-én került megrendezésre, a Győri Művészeti, Fesztivál- és Művelődési Központ szervezésében.

2/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

IV. Számú Gazdasági Működtető Központ 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Egyéb működési bevétel + 217.703,- Ft

KIADÁS

Dologi kiadás + 185.048,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 32.655,- Ft

Összesen: + 217.703,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A IV. számú Gazdasági Működtető Központ 2017. évben az egyéb működési bevételből keletkezett többletbevétel dologi kiadások fedezetének biztosítása.

3/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Bartók Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 205.780,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 174.913,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 30.867,- Ft

Összesen: + 205.780,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bartók Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből fejlesztő játékok beszerzése fedezetének biztosítása.

4/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Bisinger Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 1.820.702,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 1.547.597,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 273.105,- Ft

Összesen: + 1.820.702,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Bisinger Óvodában 2017. évben az általános forgalmi visszatérítésből keletkezett többletbevételből színes fénymásolók beszerzése fedezetének biztosítása.

5/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Erzsébet Ligeti Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 4.472.306,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 3.801.460,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 670.846,- Ft

Összesen: + 4.472.306,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az Erzsébet Ligeti Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből mosogatógépek és udvari játékok beszerzése fedezetének biztosítása.

6/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Gyárvárosi Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.146.160,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 1.824.236,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 321.924,- Ft

Összesen: + 2.146.160,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Gyárvárosi Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből 3 db felnőtt vizesblokk felújítás fedezetének biztosítása.

7/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Győri Mosolyvár Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.093.196,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 1.779.217,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 313.979,- Ft

Összesen: + 2.093.196,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Győri Mosolyvár Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből mozgásfejlesztő eszközcsomag beszerzési költségére fedezet biztosítása.

8/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Kovács Margit Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.844.305,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 2.417.659,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 426.646,- Ft

Összesen: + 2.084.305,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Kovács Margit Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből gumiburkolatú játszódomb elkészítése, valamint fejlesztő szoba kialakítás fedezetének biztosítása.

9/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Márvány Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 1.494.847,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 1.270.620,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 224.227,- Ft

Összesen: + 1.494.847,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Márvány Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből belső burkolási munkák fedezetének biztosítása.

10/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Ménfőcsanaki Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés, biztosító által fizetett kártérítés + 2.999.194,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 2.549.315,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 449.879,- Ft

Összesen: + 2.999.194,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Ménfőcsanaki Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből, valamint biztosító által fizetett kártérítésből keletkezett többletbevételből udvari játékok és mosógépek beszerzési költségeire fedezet biztosítása.

11/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Nagybácsai Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.715.977,- Ft

KIADÁS

Beruházás + 2.308.580,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 407.397,- Ft

Összesen: + 2.715.977,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Nagybácsai Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből bútorcsere és tárolószekrény beszerzés költségeire fedezet biztosítása.

12/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Sün Balázs Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 3.160.697,- Ft

KIADÁS

Dologi + 2.686.592,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 474.105,- Ft

Összesen: + 3.160.697,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Sün Balázs Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből játékok, textíliák, vizesblokkokba polcok, WC elválasztó paravánok beszerzési költségeire fedezet biztosítása.

13/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Szentiváni Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.721.862,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 2.313.583,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 408.279,- Ft

Összesen: + 2.721.862,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Szentiváni Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből járda felújítás és térkövezés költségére fedezet biztosítása.

14/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Tárogató Óvoda 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.991.067,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 2.542.407,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 448.660,- Ft

Összesen: + 2.991.067,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Tárogató Óvodában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből focipálya felújítás – labdafogó háló telepítés, gumiburkolat készítés, festés, napvitorla készítés – fedezetének biztosítása.

15/04/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárultaz alábbi előirányzat átcsoportosítás(ok)hoz:

Sün Balázs Óvoda 2017. évi költségvetéséből

KIADÁS

Személyi juttatás – 566.766,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok – 124.689,- Ft

Összesen: – 691.455,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás – 691.455,- Ft

Tárogató Óvoda 2017. évi költségvetésébe

KIADÁS

Személyi juttatás + 566.766,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok + 124.689,- Ft

Összesen: + 691.455,- Ft

BEVÉTEL

Központi, irányító szervi támogatás + 691.455,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: A Sün Balázs Óvodából Csuti Zoltán Csabáné év közben a Tárogató Óvodában helyezkedett el, így a 25 éves jubileumi jutalom kifizetése itt történt, ezért szükséges az intézmények közötti átcsoportosítás.

1/05/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelései közül térítési díj címen 29.053,- Ft, gyógyszerköltség címén 1.658,- Ft kivezetésre kerüljön.

Indoklás: A feltüntetett költségek megtérülésére nincs lehetőség, mert az adósok elhunytak. Így a követeléseket bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

2/05/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nemzetközi kapcsolatokra – benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások -5.500.000,- Ft

„Városi rendezvények kiadványainak, marketing eszközeinek gyártása, tervezése c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologi kiadások + 5.000.000,- Ft

„A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi jellegű kifizetések + 500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat átcsoportosítás a tervezési alapegységek terhére várható dologi kiadások és személyi jellegű kifizetések, valamint kapcsolódó járulékok előirányzatát biztosítja.

3/05/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül térítési díj és szociális étkeztetés hátralék jogcímen 89.150,- Ft, térítési díj hátralék jogcímen 172.847,- Ft, térítési díj és gyógyszerköltség hátralék jogcímen 27.605,- Ft, szociális étkeztetés hátralék 18.211,- Ft, összesen 307.813,- Ft kivezetésre kerüljön.

Indoklás:Az egyes személyek tartozása olyan kisösszegű követelés, amelyek csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással lennének érvényesíthetők.

2/06/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nem önkormányzati támogatással megvalósult épület felújítások önkormányzati önrésze” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Támogatások – 3.000.000,-Ft

„Jegykiadó automaták karbantartása, javítása” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 3.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:A jegykiadó automaták rongálás, meghibásodás, illetve bankjegyek változása miatti szoftverfrissítések kapcsán felmerült többletkiadásaira forrás biztosítása.

3/06/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„81.sz. főút Tatai u – József A. u. csomópont és kapcsolódó utak kapacitásbővítésének tervezése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 10.562.000,-Ft

„Térinformatikai fejlesztések, üzemeltetés c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások -1.438.000,-Ft

„Egyetemi Csarnok padlóburkolat felújításához pénzátadás Magyar Kézilabda Szövetség részére” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Támogatások + 12.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő Egyetemi Sportcsarnok padozatának felújítására az elmúlt évben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be azMKSZ-hez. A Szövetség által lefolytatott beszerzési eljárás szerinti legkedvezőbb ajánlati ár magasabb, mint az Önkormányzat által megpályázott összeg, ezért a szerződéskötéshez a rendelkezésre álló forrás emelése vált szükségessé.

4/06/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 11.204.850,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 9.524.122,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.680.728,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél készletértékesítésből, áfa visszatérítésből, terven felüli bérbeadásból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

5/06/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontja, valamintGyőr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér részére, a működtetésükben lévő Győr, Hermann Ottó utca 22. szám alatti – ún. Hermann Ottó utcai Központi Könyvtár- 4291/12 hrsz.-ú, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező ingatlanban a „Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” elnevezésű kiemelt projekt keretében,a„Digitális Jólét ProgramPontok fejlesztése” című pályázat nyerteseként,a közösségi internet hozzáférési helyekinfrastruktúráját fejlessze.

A Könyvtár a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtandó pályázati támogatás keretében kívánja megvalósítani a fenti célt, 100%-os támogatási forrásból, melyet a tulajdonos Önkormányzat támogat azzal a feltétellel, hogy az Önkormányzat felé semmilyen, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kötelezettséget nem keletkeztethet, költség és kártérítési igényt nem támaszthat a kedvezményezett Könyvtár. Amennyiben a beruházással kapcsolatban harmadik személy(ek) részéről valamilyen kártérítési vagy egyéb igény merül fel, azért teljes mértékben a Könyvtár köteles helytállni.

1/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 27.148.860,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 3.348.311,- Ft

Dologi kiadások + 19.728.220,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.072.329,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegybevételből, közvetített szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő személyi és dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

4/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Vidra utca 12158/116 hrsz. ingatlan KTV ellátása”megnevezésű ingatlan kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri 12158/25 hrsz.-ú és a győri 12158/13 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, a Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet útkezelői hozzájárulásában. A beruházás az Önkormányzat és a Zrt. között létrejövő megállapodásban foglaltak tudomásulvételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a megállapodásban a Zrt. által vállalt fizetési kötelezettségének eleget téve.

Az engedélyes Zrt. köteles beszerezni a tárgyi vezeték vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő vezetékjog bejegyzéséhez, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti, döntéshozó hozzájárulását a megvalósult állapotot tartalmazó, földmérő által készített záradékolt változási vázrajz birtokában.

5/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Vidra utca 12158/122 hrsz. ingatlan KTV ellátása”megnevezésű ingatlan kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri 12154/1 hrsz.-ú, a győri 12158/118 hrsz.-ú és a győri 12158/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokonGyőr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet útkezelői hozzájárulásában. A beruházás az Önkormányzat és a Zrt. között létrejövő megállapodásban foglaltak tudomásulvételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a megállapodásban a Zrt. által vállalt fizetési kötelezettségének eleget téve.

Az engedélyes Zrt. köteles beszerezni a tárgyi vezeték vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő vezetékjog bejegyzéséhez, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti, döntéshozó hozzájárulását a megvalósult állapotot tartalmazó, földmérő által készített záradékolt változási vázrajz birtokában.

6/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Közép utca 2. KTV ellátása”megnevezésű ingatlan kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri 3208 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet útkezelői hozzájárulásában. A beruházás az Önkormányzat és a Zrt. között létrejövő megállapodásban foglaltak tudomásulvételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a megállapodásban a Zrt. által vállalt fizetési kötelezettségének eleget téve.

Az engedélyes Zrt. köteles beszerezni a tárgyi vezeték vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő vezetékjog bejegyzéséhez, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti, döntéshozó hozzájárulását a megvalósult állapotot tartalmazó, földmérő által készített záradékolt változási vázrajz birtokában.

7/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott a ViDaNet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zrt. részére, hogy a „Győr, Köztelek utca kültéri kabinet telepítés”megnevezésű ingatlan kábeltelevíziós ellátása érdekében földalatti optikai hálózatot létesítsen a győri 8288 hrsz.-ú és a győri 8267 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet útkezelői hozzájárulásában. A beruházás az Önkormányzat és a Zrt. között létrejövő megállapodásban foglaltak tudomásulvételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a megállapodásban a Zrt. által vállalt fizetési kötelezettségének eleget téve.

Az engedélyes Zrt. köteles beszerezni a tárgyi vezeték vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő vezetékjog bejegyzéséhez, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti, döntéshozó hozzájárulását a megvalósult állapotot tartalmazó, földmérő által készített záradékolt változási vázrajz birtokában.

8/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 11.000.000,- Ft

KIADÁSOK

személyi juttatások + 267.041,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.460.000,- Ft

dologi kiadások + 6.658.681,- Ft

egyéb működési célú kiadások + 1.650.000,- Ft

beruházások + 964.278,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél készletértékesítésből, szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

9/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontja alapján, a 2017. évi polgármesteri keret terhére, a Life Artists Kft. 180.000,-Ft támogatásban részesült a GyMS Megyei Polgárőr Szövetség által szervezett megyei értékelő rendezvény költségeihez.

10/07/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Lakásgazdálkodás előző évben képzett pénzmaradvány fedezet kiadásaira” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Tartalékok – 18.000.000,-Ft

„Szociális bérlakásépítés Győr-Sárás területén” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 18.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:A szociális bérlakásépítésre vonatkozó kivitelezési szerződés megkötéséhez hiányzó forrás biztosítása.

1/08/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy a 4/19/10/2016. PM. határozat hatálya módosításra kerüljön az alábbiak szerint:

A határozat szövegében a

„Jelen hozzájárulásom a keltezéstől számított egy évig érvényes és nem mentesít egyéb szakhatósági nyilatkozatok, hatósági engedélyek beszerzése alól” helyébe, az alábbi szövegrész kerül:

„Jelen hozzájárulásom a keltezéstől számított két évig érvényes és nem mentesít egyéb szakhatósági nyilatkozatok, hatósági engedélyek beszerzése alól”

A határozat módosításának indoka: A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a „Győr, Távközlési Hálózat építése I-II. ütem” megnevezésű projekt II. ütemének engedélyeztetését a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz kívánja benyújtani, szükséges a 2016. október 19-én kiadott hozzájárulás hatályának meghosszabbítása.

1/11/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adottahhoz, hogy a Budapest-Győr-Bécs-Salzburg-München közötti nemzetközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés biztosítása céljából, igénybe vegyék a győri 3311 hrsz.-ú ingatlanon, az ún. Eszperantó úton kiépített helyi autóbusz megállóhelyet, kizárólag fel- és leszállás idejére (naponta, délelőtt 08:30-08.45 és délután 14:30-14:45 között), amely ingatlan Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezi és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezetének a működtetésében van, továbbá a kialakított buszöböl az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. használatában áll.

4/12/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában foglalt jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésében a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül S. Jné nevén szereplő 53.000,- Ft-os köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel S. T. adós nem lelhető fel, a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.

1/13/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„A város új arculatát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggő kiadások” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.500.000,- Ft

Győri Művészeti és Fesztiválközpont 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 2.500.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 2.500.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Az előirányzat átcsoportosítás az adventi vásár ideje alatt egységes, új városarculati elemekkel grafikázott poharak beszerzésével kapcsolatban felmerülő kiadások előirányzatát biztosítja.

2/13/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 19/2014. (IX.12.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül 207.058,- Ft köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel a követelések érvényesítésére jogszabály alapján kötelezett személyek hiányában nincs lehetőség.

3/13/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a)pontjaalapján a Győr, Pusztaszeri út 24. szám 4890 helyrajzi számú ingatlanon lakóépület- és tárolóépület-bővítés fennmaradási engedélyezéséhez kapcsolódóan a rendeletben előírt településrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott, mivel a lakóépület- és tárolóépület-bővítés nem új út- és közterület kialakításával feltárt tömbbelsőben valósult meg, a benyújtott tervdokumentáció alapján a szükséges parkolókat Építtető saját telken biztosítja, továbbá a meglévő közterületi műszaki infrastruktúra alkalmas arra, hogy biztosítsa a fennmaradásiengedéllyel érintett épületek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.

4/13/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül 130.458,- Ft köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel a követelések csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető.

1/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbi előirányzat-változatás(ok)hoz:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

Győr Megyei Jogú Város Gyermektábora 2017. évi költségvetési előirányzatai között:

BEVÉTEL

Általános forgalmi adó visszatérítés + 2.111.300,- Ft

KIADÁS

Felújítás + 1.794.605,- Ft

Egyéb működési célú kiadás + 316.695,- Ft

Összesen: + 2.111.300,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Győr Megyei Jogú Város Gyermektáborában 2017. évben az általános forgalmi adó visszatérítésből keletkezett többletbevételből a felújítási kiadások (ebédlő előtti terület térburkolása) fedezetének biztosítása.

3/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül 54.677,- Ft köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel a követelések a végrehajtás során nem, vagy csak részben térült meg.

4/14/12/2017. PM. h.

A 286/2012. (XII. 19.) Kgy. határozattal elfogadott Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata III. Fejezet 1. pontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester az SzMSz 4. függelékét 2018. január 1-jei hatállyal az 1. számú melléklet szerint módosította, mely az SzMSz 4. függeléke helyébe lépett.

A módosítás indoka:A környezetvédelmi referens munkaköri leírása alapján ellátja a munkavédelmi feladatokat is, így indokolt, hogy az beosztása megnevezésében is megjelenjen.

(A határozat melléklete 4/14/12/2017. PM. h. sz. alatt az előterjesztés végén található.)

5/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében

„Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadások” jogcímen belül:

KIADÁSOK

beruházások – 5.034.058,- Ft

személyi juttatások + 5.034.058,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Rieger Tibor által készített Nagymama c. szobor kivitelezésének költségei ténylegesen a személyi juttatások kiadási főcsoporton kerültek kifizetésre, ezért szükséges az előirányzatok rendezése.

6/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.25. alpontjában biztosított jogkörében eljárva, valamint a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól és a közterület-kialakítási terv készítésének rendjéről szóló 17/2011. (VI. 27.) GYMJVÖ. rendelet 6. § (5) bekezdés a)pontjaalapján a Győr, Zsigmond király utcában felvett, 25472/111 helyrajzi számú ingatlanon létesítendő többlakásos lakó rendeltetésű épület építési engedélyezéséhez kapcsolódóan a rendeletben előírt, továbbá a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet 103. §-ának a 02537* sorszámú építési övezetre vonatkozó külön előírásában meghatározotttelepülésrendezési szerződés megkötésének kötelezettsége alól a polgármester felmentést adott a határozatban foglalt feltételekkel.

10/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapjána Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül 80.238,- Ft köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel a követelés érvényesítésére jogszabály alapján kötelezett személy hiányában nincs lehetőség.

7/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Üz.-re, műk.-repály.keret nemzetiségi önk.” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások 055061 – 179.215,- Ft

„Örmény Nemzetiségi Önk. tám.” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások 055061 – 34.731,- Ft

„Roma Nemzetiségi Önk. tám.” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások 055061 – 144.484,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:2016. évi nemzetiségi támogatás visszafizetésre került részének a nemzetiségek részére történő 2017. évi átadásához fedezet biztosítása.

8/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Sajtóesemények, sajtómegjelenések, protokoll rendezvények szervezése”

KIADÁSOK

dologi kiadások – 1.000.000,- Ft

Győri Balett 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.000.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 1.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Az előirányzat átcsoportosítás a 2018. február 17. napján megrendezésre kerülő Sportbál rendezvényen fellépők jelmezeinek beszerzésével kapcsolatos kiadások és fellépési díjak előirányzatát biztosítja.

9/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül 69.628,- Ft köztemetés tartozás kivezetésre kerüljön, mivel kötelezettek a megadott címen nem találhatók, a felkutatásuk nem járt eredménnyel.

11/14/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a Vaskakas Bábszínház számviteli nyilvántartásaiban 2017. november 30. napján nyilvántartott követelései közül az alábbi követelések 2017. december 20. nappal kivezetésre kerüljenek.

Festival Meteorit Polgári Társulás 400.000,- Ft

M-VivaWater Hungary Kft. 240.000,- Ft

Indoklás: A követelések a 19/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés alapján behajthatatlannak minősülnek, mivel

- a Festival Meteorit Polgári Társulás (Szlovákia) 2007. évben keletkezett kintlévősége a hatályos jogszabályok alapján elévült,

- az M-VivaWater Hungary Kft.-t felszámolási eljárást követően 2014. 12. 29. nappal törölték a cégnyilvántartásból, így a követelést a bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.

Felhívom az érintett intézmény figyelmét, hogy a követelés minősítésével, elengedésével kapcsolatos igazolási kötelezettségét a követelés elengedés szabályszerűségének vizsgálata során külön köteles igazolni, jelen határozat a követelés elengedés indokoltságának alátámasztásul nem szolgál.

1/15/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 30/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.4. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult ahhoz, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének eseteiről és módjáról szóló 19/2014. (IX. 12.) GYMJVÖ. rendelete 5. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény számviteli nyilvántartásaiban szereplő követelések közül szociális étkeztetés jogcímről 115.785,- Ft, házi-segítségnyújtás és szociális étkeztetés jogcímről 8.490,- Ft, valamint házi-segítségnyújtás 3.195,- Ft, összesen 127.470,- Ft tartozás kivezetésre kerüljön, mivel a fent jelzettek költségeinek megtérítésére nincs lehetőség, mert olyan kisösszegű követelések, amelyeknél a fizetéses meghagyásos eljárással vagy a végrehajtással kapcsolatos ráfordításoknincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.

2/15/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.5. alpontjában, valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva a polgármester tulajdonosi hozzájárulást adott az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére, hogy a Zrt. saját tervezésében készültGyőr, Pinnyéd közterület 0346/11 hrsz. villamos energia ellátása”megnevezésű ingatlan villamos energia ellátása érdekében szigetelt szabadvezetéket építsen ki a győri 0343 hrsz.-ú, a győri 0347 hrsz.-ú, a győri 9917/16 hrsz.-ú, a győri 9918 hrsz.-ú és a győri 9922 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokon Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezet útkezelői hozzájárulásában. A beruházás az Önkormányzat és a Zrt. között létrejövő megállapodásban foglaltak tudomásulvételével és szigorú betartása mellett végezhető el, a megállapodásban a Zrt. által vállalt fizetési kötelezettségének eleget téve.

Az engedélyes Zrt. köteles beszerezni a tárgyi vezeték vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba történő vezetékjog bejegyzéséhez, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet szabályai szerinti, döntéshozó hozzájárulását a megvalósult állapotot tartalmazó, földmérő által készített záradékolt változási vázrajz birtokában.

1/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Generációk Háza Művelődési Központ előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 2.110.047,- Ft

KIADÁSOK

dologi kiadások + 1.793.540,- Ft

egyéb működési célú kiadások + 316.507,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a tanfolyamok, szakkörök térítési díjaiból, helyiségbérleti díjakból, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

2/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Nemzeti Színház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 29.900.000,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 25.415.000,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 4.485.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegy- és bérletértékesítésből, a kiszámlázott általános forgalmi adóból, áfa visszatérítésből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

3/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult, az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 4.818.640,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 1.000.000,- Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1.904.409,- Ft

Dologi kiadások + 546.678,- Ft

Beruházások + 644.757,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 722.796,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegybevételből, előre nem tervezett előadásban való részvételből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

4/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Tartalékok – 8.413.380,-Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 8.413.380,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Fekete István Általános Iskola előtti térburkolatának átépítéséhez forrás biztosítása. Fenti feladat a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2017. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

5/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Év közben polgármester hatáskörében felhasználható tartalék” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Tartalékok – 951.514,-Ft

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 4.304.000,-Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 5.255.514,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Pinnyéd, Művelődési Ház melletti játszótéren játszóvár építés költségeihez forrás biztosítása. Fenti feladat a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2017. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

6/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 150.000,-Ft

„Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 150.000,-Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 150.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Batthyány téri Idősek Klubjába Smart televízió vásárlásához hozzájárulás.

7/18/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 29.600.000,- Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások + 29.600.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 29.600.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Győr, Bem tér nyugati oldal közmű és alépítményi munkákra 29 millió Ft, Pinnyéd, Holt – Duna körút aszfaltozott lejáró építéséhez 600 eFt forrás biztosítása.

2/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Nemzetközi kapcsolatokra- benne a kapcsolódó járulékok előirányzata is” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 800.000,- Ft

„Óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

dologikiadások + 800.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az előirányzat-átcsoportosítás a tervezési alapegység terhére várható kötelezettségvállalás előirányzatát biztosítja.

3/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Balett előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 9.929.860,- Ft

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 8.440.381,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 1.489.479,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a jegyértékesítésből, a terven felüli előadások költségtérítéséből keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő dologi kiadásokra nyújt fedezetet.

4/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kulturális kiadványok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.800.000,- Ft

„Kulturális rendezvények, programok, fesztiválok támogatása” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 1.933.000,- Ft

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

dologi kiadások + 3.733.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 3.733.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: kiadványok készítésének költségeire (nyomdai előkészítés, nyomdaköltség, szerkesztés stb.) fedezet biztosítása.

5/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ az előirányzatai között:

KIADÁSOK

dologi kiadások – 2.562.606,- Ft

személyi juttatások + 2.017.800,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 544.806,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a várható teljesítési adatokhoz igazodó előirányzatok összhangjának megteremtése érdekében szükséges az előirányzatok rendezése a kiadási főcsoportok között.

6/19/1262017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi kiadások – 300.000,- Ft

„Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér” 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Dologi kiadások + 300.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 300.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Kulturális rendezvény lebonyolítás kiadásaihoz forrás biztosítása.

7/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Dologi – 1.215.000,-Ft

„Köztéri alkotásokkal kapcsolatos kiadásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 1.215.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: „Csillaggyermek” szobor megvalósítási költségeihez hozzájárulás.

8/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Közterület rendezésre” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 9.000.000,-Ft

„Városüzemeltetési szolgáltatásokra” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

Beruházások + 9.000.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Győr, Tompa utcai sportpálya felújítási költségeihez hozzájárulás. Fenti feladat a GYŐR-SZOL Zrt. által ellátott „városüzemeltetés” témakörbe tartozik, forrása viszont a kiadási jogcím 2017. évi előirányzatában nem szerepel, ezért annak átcsoportosítása szükséges.

9/19/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kisebb volumenű munkákra” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 20.272.000,- Ft

„Közterület rendezésre” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 6.964.000,-Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások + 27.236.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 27.236.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Győr, Bem tér nyugati oldal burkolatépítési munkáihoz 21 millió Ft, Győr, Csalogány utca lokális vízelvezetési problémák megoldásához 6.236 eFt forrás biztosítása.

1/20/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Vaskakas Bábszínház előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 4.282.540,- Ft

KIADÁSOK

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 900.000,- Ft

dologi kiadások + 1.444.759,- Ft

egyéb működési célú kiadások + 642.381,- Ft

beruházások + 1.295.400,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél szolgáltatások és közvetített szolgáltatások ellenértékéből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

2/20/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletében szereplő Győri Filharmonikus Zenekar előirányzatai közötti módosítások:

BEVÉTELEK

Működési bevételek + 16.223.600,- Ft

KIADÁSOK

Személyi juttatások + 2.634.926,- Ft

Dologi kiadások + 11.155.134,- Ft

Egyéb működési célú kiadások + 2.433.540,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Az intézménynél a terven felüli jegybevételből, előre nem tervezett előadásban való részvételből, kiszámlázott általános forgalmi adóból keletkezett bevétel a feladatellátással összefüggő kiadásokra nyújt fedezetet.

3/20/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Közterület rendezés (parkok felújítására, köztéri szobor elhelyezés, díszvilágítás stb.)” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

dologi kiadások – 10.000.000,- Ft

Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

személyi juttatások + 7.800.000,- Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 2.200.000,- Ft

BEVÉTELEK

irányító szervtől kapott támogatás + 10.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Várostörténeti kutatás és könyvkiadás költségeire fedezet biztosítása.

1/22/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében

„Sporttámogatás” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

egyéb működési célú kiadások – 10.000.000,- Ft

„Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadások” c. kiadási jogcímre

KIADÁSOK

személyi juttatás + 8.000.000,- Ft

munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó + 2.000.000,- Ft

Az előirányzat változtatás indoka: Sportszakmai feladatokkal összefüggő megbízási díjak, versenybírói díjak, reprezentációs kiadások és a fizetendő járulékok fedezetének biztosítása.

1/28/12/2017. PM. h.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont 2.1. alpontjában biztosított jogkörében eljárva a polgármester hozzájárult az alábbiakban feltüntetett előirányzat-változtatás(ok)hoz.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére

„Kerékpáros létesítmények fejlesztése” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 14.994.000,- Ft

„Stratégiai zajtérkép felülvizsgálata” c. kiadási jogcímről

KIADÁSOK

Beruházások – 11.000.000,-Ft

Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 2017. évi költségvetése javára

KIADÁSOK

Beruházások + 25.994.000,- Ft

BEVÉTELEK

Irányító szervtől kapott támogatás + 25.994.000,-Ft

Az előirányzat változtatás indoka:Kerékpáros és zajvédelmi létesítmények fejlesztéséhez forrás biztosítása.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2018. január 16.

Borkai Zsolt

polgármester

1. melléklet

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben

hozott határozatokról2/31/10/2017. PM. h.

3/31/10/2017. PM. h.

3/23/11/2017. PM. h.

10/23/11/2017. PM. h.

2/27/11/2017. PM. h.

1/28/11/2017. PM. h.

2/28/11/2017. PM. h.

3/28/11/2017. PM. h.

1/29/11/2017. PM. h.

2/29/11/2017. PM. h.

3/29/11/2017. PM. h.

4/29/11/2017. PM. h.

1/30/11/2017. PM. h.

2/30/11/2017. PM. h.

3/30/11/2017. PM. h.

1/01/12/2017.PM. h.

2/01/12/2017.PM. h.

3/01/12/2017. PM. h.

2/04/12/2017. PM. h.

3/04/12/2017. PM. h.

4/04/12/2017. PM. h.

5/04/12/2017. PM. h.

6/04/12/2017. PM. h.

7/04/12/2017. PM. h.

8/04/12/2017. PM. h.

9/04/12/2017. PM. h.

10/04/12/2017. PM. h.

11/04/12/2017. PM. h.

12/04/12/2017. PM. h.

13/04/12/2017. PM. h.

14/04/12/2017. PM. h.

15/04/12/2017. PM. h.

1/05/12/2017. PM. h.

2/05/12/2017. PM. h.

3/05/12/2017. PM. h.

2/06/12/2017. PM. h.

3/06/12/2017. PM. h.

4/06/12/2017. PM. h.

5/06/12/2017. PM. h.

1/07/12/2017. PM. h.

4/07/12/2017. PM. h.

5/07/12/2017. PM. h.

6/07/12/2017. PM. h.

7/07/12/2017. PM. h.

8/07/12/2017. PM. h.

9/07/12/2017. PM. h.

10/07/12/2017. PM. h.

1/08/12/2017. PM. h.

1/11/12/2017. PM. h.

4/12/12/2017. PM. h.

1/13/12/2017. PM. h.

2/13/12/2017. PM. h.

3/13/12/2017. PM. h.

4/13/12/2017. PM. h.

1/14/12/2017. PM. h.

3/14/12/2017. PM. h.

4/14/12/2017. PM. h.

5/14/12/2017. PM. h.

6/14/12/2017. PM. h.

10/14/12/2017. PM. h.

7/14/12/2017. PM. h.

8/14/12/2017. PM. h.

9/14/12/2017. PM. h.

11/14/12/2017. PM. h.

1/15/12/2017. PM. h.

2/15/12/2017. PM. h.

1/18/12/2017. PM. h.

2/18/12/2017. PM. h.

3/18/12/2017. PM. h.

4/18/12/2017. PM. h.

5/18/12/2017. PM. h.

6/18/12/2017. PM. h.

7/18/12/2017. PM. h.

2/19/12/2017. PM. h.

3/19/12/2017. PM. h.

4/19/12/2017. PM. h.

5/19/12/2017. PM. h.

6/19/1262017. PM. h.

7/19/12/2017. PM. h.

8/19/12/2017. PM. h.

9/19/12/2017. PM. h.

1/20/12/2017. PM. h.

2/20/12/2017. PM. h.

3/20/12/2017. PM. h.

1/22/12/2017. PM. h.

1/28/12/2017. PM. h.

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.