0110/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0110/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében – a bizottságok feladat- és hatásköréről – meghatározottak alapján, a Közgyűlés által átruházott hatáskörben az alábbi határozatokat hozták:

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

108/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR PROJEKT Kft. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

109/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a GYŐR-SZOL Zrt. gazdasági tevékenységéről szóló 2017. I-III. negyedéves beszámolóját megtárgyalta és elfogadja.

111/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. Igazgatóságának javaslatát, mely szerint a győri távhőtermelésben az olajtüzelést, mint alternatív tüzelési lehetőséget a Zrt. szüntesse meg, egyben a forró víz kazánok korszerűsítése során már csak földgáz üzemű üzemeltetés feltételeit biztosítsa.

112/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága tudomásul veszi, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 800.000.000,- Ft, azaz Nyolcszázmillió forint erejéig – legkésőbb 2018. december 31-ei lejárattal -folyószámla-hitelkeret szerződést kíván kötni.

119/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/4hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 15.700.000,- Ft.

120/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/5 hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 17.810.000,- Ft.

121/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/6 hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 29.070.000,- Ft.

122/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/7 hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 25.210.000,- Ft.

123/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/8 hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 20.150.000,- Ft.

124/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 12013/9 hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 20.120.000,- Ft.

125/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 10325/1hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 17.250.000,- Ft.

126/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága hozzájárul a győri 10326/1hrsz.-ú ingatlan (Malomsok sétány) versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított és költségekkel növelt ár: nettó: 16.520.000,- Ft.

127/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontjában fogalt hatáskörében hozzájárul az ÁTI DEPO Zrt. tulajdonában álló Győr belterület 5470/8 hrsz.-ú, 1 ha 2740 m2 területű ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez nettó 34.400.000,- Ft vételáron a „306010 Vagyon és vagyoni értékű jogok megszerzése” kiadási tervezési alapegység terhére.

128/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

Közigazgatási és közrendvédelmi bizottság

61/2017. (xII. 11.)KKB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottsága a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

58/2017. (XII. 12.) OKSTB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsága a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

85/2017. (XII. 13.) PÜBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága a 2018. évi üléseinek munkatervét elfogadja.

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

1045/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr működésére vonatkozó Szakmai Programot 2018. január 1. napjával jóváhagyja.

1049/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az előzetes regisztrációval meghirdetett bérlakás pályázat kiírását elfogadja.

1050/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

63/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a 2018. I. félévi üléseinek munkatervét elfogadja.

64/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városstratégiai Bizottsága a „Tájékoztató a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításának véleményezési eljárásában kapott észrevételekről (TSZTM 2016-057, TSZTM 2017-056, SZTM 2016-057, SZTM 2017-051, SZTM 2017-056, SZTM 2017-067, SZTM 2017-068, SZTM 2017-069 számú szabályozási tervmódosítások)” című előterjesztést megtárgyalta, a beérkezett véleményeket megismerte, azokat elfogadta.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

Győr, 2018. január 18.

Borkai Zsolt

polgármester

1. számú melléklet

A BIZOTTSÁGOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAI

GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

108/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

109/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

111/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

112/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

119/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

120/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

121/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

122/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

123/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

124/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

125/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

126/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

127/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

128/2017. (XII. 11.) GATUBIHATÁROZATA

Közigazgatási és közrendvédelmi bizottság

61/2017. (xII. 11.)KKB HATÁROZATA

OKTATÁSI, KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG

58/2017. (XII. 12.) OKSTB HATÁROZATA

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

85/2017. (XII. 13.) PÜBI HATÁROZATA

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁG

1045/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

1049/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

1050/2017. (XII. 11.) SZELBI HATÁROZATA

VÁROSSTRATÉGIAI BIZOTTSÁG

63/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

64/2017. (XII. 12.) VSTRB HATÁROZATA

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.