0112/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

0112/2018. (I. 26.) Kgy. előterjesztés

Javaslat a civil élettel kapcsolatos véleményalkotásra

…………. napirendi pont

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Javaslat a civil élettel kapcsolatos véleményalkotásra

Tisztelt Közgyűlés!

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésebüszke arra, hogy az elmúlt negyed században aktív civil életalakult ki a városban, és az éppen hivatalban lévő polgármester ésközgyűlési többség pártállásától függetlenül mindig élvezte azÖnkormányzat támogatását.

A Közgyűlés az élet számos területén tevékenykedő civilszervezeteket, az azokat alkotó önszerveződő közösségeket és azezekben végzett önkéntes munkát értéknek tekinti, és megkívánja védeni attól, hogy Soros György spekulációs ügyletekbőlszármazó vagyonából felvásárolja azokat és rájuk kényszerítsebetelepítéspárti ideológiáját.

A Közgyűlés tiltakozik az ellen, hogy a legújabb hírek szerintSoros György az általa korábban megjelentetett terv végrehajtásaérdekében bevándorlás-szervező irodákat akar nyitni a magyarvárosokban, és több százezer dollárt oszt szét ezekben ahetekben, hogy felépítse vidéki hálózatát. Ez a terv valamennyi magyar településre, így Győrre is rendkívül veszélyes,hiszen veszélybe kerülne a mindennapok biztonsága.

A győriek maguk döntik el az ügyeiket és nem szeretik,ha máshol élők döntenek helyettük, ezért a Közgyűlés – képviselvea Győrben élők érdekeit – kinyilvánítja, hogy nem kíván Győrben sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort. Egyúttal szorgalmazza, hogy a magyarönkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és akötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentieknek megfelelően szíveskedjenaz alábbi határozati javaslatot elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – támogatva az aktív civil életet – kinyilvánítja, hogy nem kíván Győrben sem bevándorlás-szervező irodát, sem migránstábort, és egyúttal elutasítja a Soros György által tervezettek és akötelező, felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Győr, 2018. január 25.

Borkai Zsolt

polgármester

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Előterjesztést tárgyalta:

Meghívásra javasolt:

Az előterjesztést látta:

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyző

Az előterjesztést készítette: Jogi és Önkormányzati Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Előterjesztések | A közvetlen link.