13/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.IV.7. – 2018.IV.22.

Időállapot váltás:
2018.IV.7. – 2018.IV.22.
2018.IV.23. -

13/2018. (III. 23.) önkormányzati rendelet

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-073 tervszámú szabályozási tervlap szerint.

2. §

(1) Jelen rendelet 2018. április 7. napján lép hatályba a (2) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a 2018. április 22. napján lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának a 01455 sz. övezetre vonatkozó előírása.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

13/2018. (III. 23.) önkormányzati rendeletéhez

SZTM 2017-073

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Településfejlesztési Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.