3/2018. (III. 23.) Kgy jegyzőkönyv

A szöveg időállapota: 2018.III.23. –

Időállapot váltás:
2018.III.23. -

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

3/2018. (III. 23.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. március 23-án 10:00 órára összehívott és 10:04 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Fodor Roland, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Rózsavölgyi László, Dr. Sik Sándor, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Jelen vannak továbbá:

Dr. LipovitsSzilárd jegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hermann-né Gesztrich Nikoletta, a Kulturális Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Dr. Horváth Tamás, az Igazgatási Osztály vezetője,

Dr. Csele Balázs, a Munkaügyi Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Kalmárné Nagy Katalin, a Városépítési Osztály vezetője,

Csizmadia Gábor r. dandártábornok, GYMSM Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitány,

Váczi Attila rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,

Bana József, a GYMJV Levéltára igazgatója,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Prédl Antal, a GYMJV Útkezelő Szervezet vezetője,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint

2 fő érdeklődő állampolgár.

****

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 24 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja.

****

Borkai Zsolt polgármester: Mielőtt rátérnek a napirendi pontok tárgyalására, tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztereállami kitüntetéseket adott át.

Kiemelkedő színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Dézsiné Szentes Veronika, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház haemodinamikai laboratóriuma vezető asszisztense, valamint Villányi László József Attila-díjas költő, a győri Műhely című folyóirat főszerkesztője.

Magas színvonalú munkája, példamutató tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Kőhalmi-Kara Zsuzsanna táncművész, a Győri Balett magántáncosa.

Kimagasló színvonalú munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Takácsné PollákRita, a győri Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola ének-zene tanára.

Kiemelkedő táncművészeti tevékenysége elismerésekéntHarangozó Gyula-díjban részesült Gyurmánczi Diána a Győri Balett balettművésze.

A kitüntetetteknek a Közgyűlés nevében gratulál!

****

Borkai Zsolt polgármester:A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Az ülés előtt kapták kézhez a képviselők, ahogy a meghívóban is jelzésre került, a Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására című előterjesztést, mely a 6. számú napirendi pont anyagát képezi.

Kiosztásra került még a Javaslat a Győri Zsidó Hitközség pályázatához támogatás megadására című előterjesztés, amit 21. napirendi pontként javasol napirendre venni, valamint a Javaslat Győrött a Káptalandombon Krisztus kereszt elhelyezéséhez hozzájárulás megadására című előterjesztés, melyet 22. napirendként javasol megtárgyalni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal kapcsolatban észrevétele vagy más javaslata van, jelezze!

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

36/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. március 23-i ülésének napirendjét:

1. Javaslat a Győri Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

2. Javaslat a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2017. évi beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Javaslat a Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2017-073, SZTM 2017-073 és az SZTM 2018-004 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér igazgatói beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztására (az előterjesztés az ülés előtt kerül kiosztásra)

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

7. Javaslat az "ETO JÖVŐÉÉRT" Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

8. Javaslat a Győr Projekt Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek (felügyelő bizottsági tagok, könyvvizsgáló) megválasztására és ezzel összefüggésben az Alapító Okirat módosításának jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9. Javaslat a Győr, Kisfaludy u. 1. szám alatti, 7335/A/8 hrsz.-ú raktár ingatlan értékesítésére

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10. Javaslat a Győr, Honvéd u. 9/B. szám alatti, 3299/3/A/11 hrsz.-ú raktár ingatlan értékesítésére

Elterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat győri társasházi lakás vételárának módosítására (4404/2/A/54 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

12. Javaslat győri raktár ingatlan ajánlati árának módosítására (győri 3826/A/12 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

13. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 11612 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

14. Javaslat a Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg az Győri Tankerületi Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló pályázati keret felhasználására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat az I. sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának betöltésére

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Tájékoztató a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

17. Javaslat a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” felhasználásáról szóló pályázati keret kiírására

Előterjesztő: Radnóti Ákos alpolgármester

18. Javaslat az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret felhasználásáról” szóló pályázati keret kiírására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

19. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

20. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

21. Javaslat a Győri Zsidó Hitközség pályázatához támogatás megadására

Előterjesztő: Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester

22. Javaslat Győrött a Káptalandombon Krisztus kereszt elhelyezéséhez hozzájárulás megadása

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője:Örömmel jelentheti be a képviselő-testületnek, hogy a Győri Rendőrkapitányság a 2017. évre meghatározott feladatait munkatervében rögzítetten, ütemezetten és alapvetően eredményesen végrehajtotta. Az év közben felmerülő változásokra kellő időben és hatékonyan tudtak reagálni, a kitűzött fő stratégiai célokat elérték. A kapitányság illetékességi területén a bűnügyi helyzet stabil, kiemelt szervezett bűzözői csoportok nem nyertek teret.

A 2017. év elején számos célt fogalmaztak meg, melyek a lakosság biztonságérzetének fokozását szolgálták. E célok a központi feladatszabással, valamint az Önkormányzat javaslataival összhangban álltak. E célok elérése érdekében mozgósították erőiket, eszközeiket. A lakosság és az Önkormányzat pozitív visszajelzéseit megerősítve, az illetékességi területükhöz tartozó települések képviselő-testületei közbiztonsági helyzetéről készített beszámolóikat kivétel nélkül elfogadták. Összességében elmondható, hogy tavaly a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések bűnügyi, közbiztonsági helyzete a megelőző évhez viszonyítva kiegyensúlyozott, szélsőségektől mentes volt. A rendőri tevékenység és feladatellátás, a települések közrendjének, közbiztonságának megítélése szempontjából, továbbá a lakosság véleménye, az önkormányzatok visszajelzései és értékelése a legfontosabb értékmérő számukra. A rendőrség tevékenységére vonatkozó önkormányzati felmérés eredménye alapján a kapitányság munkájára vonatkozóan az önkormányzatok megelégedettsége javult, 2017-ben öt fokozatos skálán 4,32-re, ezen belül Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Győri Kapitányság munkáját 4,31-es értéken jelölte meg.

Az együttműködés a társszervekkel folyamatos volt,valamint említést érdemel a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség és alegységei, Győr Megyei Jogú Városmezőőri szolgálata, a GYŐR-SZOL Zrt. a Széchenyi István Egyetem,melyekkel az együttműködésük stabil, új alapokra helyeződött. Ez az együttműködés megmutatkozott abban, hogy 2017-ben sikeresen lezajlott az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, a biztosítással együtt járó feladatokat együttesen sikeresen végrehajtották. Kiemeli a Győri Rendőrkapitányság illetékességi területén szolgálatot teljesítő egyes rendészeti feladatokat ellátó személyekkel történő kapcsolattartást is, mely a hatékony ellenőrzések végrehajtásában nyilvánult meg. Ennek érdekében a szabálysértések és bűncselekmények megelőzése, felderítése érdekében folyamatosan együttműködtek, közös szolgálatokat szerveztek.

Elmondható, hogy a kapitányság és ezen belül Győr város területén a bűnügyi helyzet stabil, szélsőségektől mentes. 2017-ben kiemelt célkitűzés volt a bűncselekmények elleni hatékonyabb fellépés, a bűncselekmények számának csökkentése. E tekintetben jelentheti, hogy céljukat elérték. 2017-ben 30,3%-kal sikerült csökkenteni a területen elkövetett bűncselekmények számát. A nyomozás eredményessége az összes eljárás számát tekintve közel azonos szinten maradt. Az elmúlt évben is kiemelt figyelmet fordítottak az emberek szubjektív közbiztonság érzetét befolyásoló kategóriákra, a bűncselekmények megelőzésére, visszaszorítására és a felderítésre. Győr területén regisztrált, kiemelten kezelt bűncselekmények száma az előző évben tovább mérséklődött. Nyolc év távlatában 2017-ben történt a legkevesebb jogsértés e bűncselekményi kategóriák tekintetében, ami 19,2%-os csökkenést jelent. A nyomozás eredményességét a kiemelt bűncselekményű kategóriákban 6,2%-kal sikerült emelni, ami az elmúlt nyolc év legnagyobb eredménye. A kiemelt kategórián belül továbbra is meghatározó volt a lopások száma, a Győrben elkövetett bűncselekmények számát e kategória teszi ki. Azonban jelentős sikereket értek el, 28%-kal kevesebb lopást követtek el, mint az előző évhasonló időszakában.Úgy érzi, kiemelt eredményként kezelendő, hogy 15%-kal kevesebb lakásbetörés történt Győrben 2017-ben, mint 2016-ban.

A rendőrség rendészeti munkáját mi sem tükrözi jobban, mint a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, mely szintén kedvezően alakult. 13,4%-kal tudták csökkenteni a város területén az ilyen jellegű jogsértéseket, míg a nyomozás eredményességi mutatón – még ha kis mértékben is -, de tovább sikerült javítani. 81,5% a nyomozáseredményesség a közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében. A közterületen elkövetett bűncselekményeknek alkategóriája is van, a kiemelten kezelt bűncselekmények, ahol további 17,4%-os csökkenést sikerült elérniük.

A másik fő szegmens a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elleni fellépés. 2017-ben a befejezett eljárásaik során 145 fővel szemben jártak el, kábítószerbirtoklása, -tartása tekintetében, valamint 7 kábítószer terjesztő hálózatot sikerült felszámolniuk Győr illetékességi területén. A csökkenő bűncselekmények eredményeként a kapitányság illetékességi területén az elmúlt évben a bűnügyi fertőzöttség is jelentősen javult, folyamatosan csökkent a százezer lakosra jutó bűncselekmények száma. A Győri Rendőrkapitányság területén ez a szám 24%-kal csökkent a tavalyi adatokhoz képest.

Célul tűzték ki 2017-ben a közterületijelenlét magasszinten tartását is. Az új alapokra helyezett közterületi vezénylésű módszer, a célirányos feladatmegoldás beváltotta a hozzáfűzött reményeket és biztosította Győr közterületein a közbiztonság fenntartását. A szolgálatvezénylés alapja továbbra is a bűnügyi helyzet kedvezőtlen változásaira való reagálás.

A kapitányság közlekedésbiztonsági helyzetében szintén javulást sikerült elérni, mind a személyi sérüléses közlekedési balesetek száma, mind a halálos kimenetelű balesetek száma jelentős mértékben csökkent. Tovább folytatták a célirányos közlekedésrendészeti akciókat, melyben próbáltak fókuszálni a fő baleseti okokra és azok megelőzésére. Ennek hatására sikerült csökkenteni 53-ról 26-ra az ittasan okozott balesetek számát, ami úgy gondolja jelentős előrelépés. A fő baleseti okok továbbra is: elsőbbség meg nem adása, kanyarodási szabálysértés, gyorshajtás, követésitávolság be nem tartása. Az alkohol tesztes ellenőrzésekről elmondja, hogy 17218 esetben hajtottak végre ilyen ellenőrzést, melyből 219 esetben bizonyult a járművezető ittasnak és 104 esetben olyan szintű ittasság, melyben azonnali vezetői engedély elvételére került sor.

Az illegális migráció helyzete az elmúlt évben enyhült. A 2015-ben tapasztalt migrációs hullám a bevezetett technikai intézkedések és jogszabályi változások hatására jelentősen csökkent. 2017-ben már nagymértékben csökkent a városban elfogott jogsértők száma, ez összesen 45 fő volt. Az állampolgári megosztás is átrendeződött, a legjellemzőbb állampolgári kategória az iraki és afgán állampolgárok közé tehető.

Az elmúlt évben is kiemelten kezelték a bejelentett rendezvényeket, a Győr területén megrendezett események minden rendkívüli esemény és intézkedés nélkül lezajlottak. 2017-ben a kapitányság illetékességi területén, mint azt korábban említette, a rendezvények biztosítása közül az EYOF 2017. jelentette. Néhány adat az EYOF rendőri biztosításával kapcsolatban:a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság állományából 692 fő, 23439 órában vett részt a szolgálati feladatok ellátásában, 120 szolgálati gépjárművel, 10 mikrobusszal, 3 motorkerékpárral, 4 hajóval hajtották végre a feladataikat. Munkájukat további két robbanószer kereső szolgálati eb segítette.

Az elmúlt évben is kiemelt feladat volt a bűn- és balesetmegelőzési tevékenység végrehajtása. Aktívan működtek közre az addiktív magatartásokat erősítő alkohol, kábítószer megelőző tevékenységben, valamint részt vállaltak az iskolarendőr programban is. Saját suli moped programot vezettek be, valamint kresz tesztet indítottak, melynek fődíja egy kerékpár volt, ezt a kezdeményezést az idén is megpróbálják folytatni. A bűnmegelőzés terén aktívan működtek együtt Győr Megyei Jogú Város mezőőri szolgálatával, valamint a város területén működő polgárőr szervezetekkel.

A 2017. év értékelésének eredményeként a központi, a területi, valamint a képviselők által tett javaslatok és jelzések alapján meghatározták azokat a fő célkitűzéseket, melyeket 2018-ban meg kell valósítaniuk. Ezek a célkitűzések az anyagban részletesen benne vannak. Továbbra is az a kérése a képviselők felé, hogy amennyiben rendőri reagálást, intézkedést kérnek, bármilyen probléma merül isfel választókörzetükben, azokat továbbra is bizalommal jelezzék irányába. Ezentúl szeretné megköszönni minden kollegája nevében az Önkormányzatnak az elmúlt évben nyújtott anyagi és erkölcsi támogatását, mely nagyban hozzájárult az eredmények eléréséhez, munkafeltételeik javításához. Támogató, segítő javaslatukra továbbra is számítanak és kéri a Közgyűlést, hogy a szervezet 2017. évi beszámolóját fogadja el!

Radnóti Ákos alpolgármester:Köszöni a rendőrség munkáját, az adatok önmagukért beszélnek. Nagy öröm számára, hogy az Önkormányzat jelentős támogatást tudott biztosítani, így ezeket az eredményeket el tudták érni.Tavaly került átadásra a Belvárosban a Bajcsy-Zsilinszky utcában lévő rendőrőrs, ami azóta is segíti a lakosságot. Emellett elhelyezésre került az épületnél egy 0-24 órán át használható segélykérő készülék.

Tavaly elkészült egy új törzsvezetési pont a Megyei Rendőr-főkapitányság területén, ehhez az Önkormányzat 8 millió forintos támogatást nyújtott és ezt a szervezet kiegészítette. Ez kiválóan helyt állt a nagyrendezvényeknél.

Ha az ez évi terveket nézi, a közbiztonság javítására 14 millió forint támogatást nyújt az Önkormányzat, továbbá a népszerű kerékpárjelölő program is folytatódik, amire 2 millió forintot irányoztak elő. Megjegyzi, a győriek számára mindez térítésmentesen áll majd rendelkezésre. 24 millió forintot szán az Önkormányzat arra, hogy a Győri Városi Rendőrkapitányság épületében különböző fogadótermeket, irodákat felújítsanak. Ami azért fontos, mert a lakossági ügyintézés helyszínei is megújulnak. Az eredmények nagyon szépek, egy-két dolgot említ, amiben szeretné, ha előrelépés mutatkozna a jövőben.

Minden évben kiemelt összeget fordít a város a kamerarendszer kiépítésére, tavaly 50 millió forint jutott erre, ebben az évben is közel ekkora összeget szánnak a folytatásra. Így több, mint 150 db köztéri kamera lesz a város különböző részein elhelyezve. Szükség lenne ennek aktívabb alkalmazására, különösen olyan területeken, ahol hangosítással ellátott kamerát helyeztek ki, így a renitens személyek kiszűrése egyszerűbb lehet.

Tavaly a polgármester úr kérésére elindult egy intézkedéssorozat a Belvárosban, különösen a hétvégi időpontokban a Közterület Felügyelettel együtt. Kérése, hogy ezt az ellenőrzéssorozatot folytassák a jövőben, mert nagy szükség van erre hétvégén, különösen szünidőben. A rakparton óriási fejlesztések mentek végbe, játszótér épült, pihenőparkok jöttek létre, közvilágítást építettek ki, de a cél az, hogy itt kulturáltan lehessen kikapcsolódni és ne tegyék tönkre ezt a helyet a kétes egyének.

Lakossági kérés alapján előreláthatólag több útfejlesztés is megvalósul, így Győr városa tehermentesülhet a kamionforgalomtól. A Szent István úton általános tiltás van, amely az áthajtási engedéllyel rendelkezőkre nem vonatkozik, de sokszor olyanok is elhaladnak ott, akiknek nincs. Kérése a fokozott ellenőrzés végrehajtása. A Szigethy Attila út esetében – ahol este 22 óra és másnap 05 óra között tiltás van -, is azt kéri, hogy a kamionok áthajtásának ellenőrzése történjen meg.

Győr város területén már több éve működik a hulladék-kommandó a Közterület Felügyelet, a polgárőrség és a GYŐR-SZOL Zrt. biztonsági szolgálatának együttműködésében. Ráadásul külön bekameráztak olyan szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, ahol problémákat tapasztaltak. Kéri ebben is a Rendőrség segítségét, hogy együtt jelentős eredményeket tudjanak elérni, hiszen a Közterület Felügyelet részéről látható az eredmény, amihez a rendőrség is hozzájárult, de ha aktívabb lesz ez az együttműködés, akkor biztos, hogy még sikeresebb lehet ez az akció.

Varga Márk képviselő:Az elmúlt időszakban számos olyan eset történt a városban, ami negatívan tudja befolyásolni a győriek közérzetét, biztonságérzetét. Elég gondolni a bácsai postarablásra vagy az E-ON-nál történt gyilkosságra. Köszöni a győri polgárok nevében is, hogy ebben a nehéz időszakban is helyt állnak és jól teljesítenek, a további időszakhoz is sok erőt és kitartást kíván a szervezet munkatársainak!

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester:Azok a képviselők, akik már több ilyen rendőrségi beszámolót olvastak, nyugodt szívvel elmondhatják, hogy az eddigi legpozitívabb az elmúlt évi beszámoló az előterjesztés alapján. Ennek okán gratulál, csak egy dologról nem szabad elfeletkezni, hogy ez az eredmény több okból alakult így. A rendőrség állományának szakmai felkészültsége miatt a személyi feltételek valamint a szervezet ellátottsága is fontos tényező lehet. Az Önkormányzat is sok mindennel támogatta a szerveztet, de ugyanez országos szinten is megállapítható.

Belvárosi képviselőként mindig azt hangsúlyozta, hogy a közterületi jelenlét legyen mindig aktív, így örül annak, hogy a beszámolóban is egyre többször találkozik ennek eredményével. A Kábítószer Egyeztető Fórum elnökeként kicsit rövidnek tartja a kábítószerügyről szóló beszámolót. Úgy látja, ha azt akarják, hogy a győri ifjúság ne keveredjen bele különböző kábítószerrel kapcsolatos ügyekbe, akkor nem csak a felderítésről kellene szólni, hanem a megelőzésről. Kérdése, hogy ez ügyben tettek-e valamit, történik-e előrelépés a megelőzés kapcsán?

Rózsavölgyi László képviselő: Örül a jó eredményeknek, valóban érezhető a körzeti megbízott jelenléte lakókörzetében. A szubjektív biztonságérzet eredményét lerontja egy-egy kiugró bűncselekmény a lakótelepen.Elég ha azt említi, hogy a lakótelepen hat gépkocsi kerekét szúrták ki reggelre. Vagy említhetné a két millió forintból kihelyezett kamerarendszert, ahol a kihelyezett kamera alatt lévő autókat törték fel. A közös eredmények érdekében azt kéri a rendőrségtől, hogy a kamera előtt ülő kollegákat motiválják valamivel a siker érdekében, különben a lakosság méltán mondhatja, hogy hiába helyezik ki a kamerákat, ha nincs semmi értelme. Hozzáteszi,ha a lakótelepen a hajnali órákra tudnának rendőri jelenlétet koncentrálni, lehet, hogy az is megoldást jelentene.

Választókörzetében több alkalommal is előfordult, hogy a mélygarázson keresztül törtek be a lakásokba hajléktalanok. Ez ellen is biztos lehet tenni valamit, jó volna, ha az együtt elért eredményeket meg tudnák őrizni.

Szabó Jenő képviselő:Választókörzetében külön kiemeli a két körzeti megbízottat, akik közvetlen kapcsolatot alakítottak ki a lakossággal. Bármilyen rendezvény van, rögtön felajánlják segítségüket. A rendőrség beszámolóját mindenképpen elfogadásra javasolja a szervezet munkájához további sikereket kíván!

Dr. Sik Sándor képviselő:Úgy gondolja, ha a beszámolót összességében kellene értékelni elmondható, hogy Győr egy biztonságos város. Ez köszönhető annak, hogy a rendőrség nagy odafigyeléssel végzi a munkáját és annak is, hogy nagyon jól működő polgárőrség alakult ki a város területén. Utal a nemrég alakult szentiváni polgárőrségre és köszöni a rendőrség munkáját abban, hogy felismerte ennek fontosság és egy gépjárművel támogatta a polgárőrség munkáját. Ez óriási segítség volt számukra, hiszígy tevékenyen segíthetik a rendőrség munkáját. További eredményes munkát kíván a szervezetnek!

Bárány István képviselő:A beszámoló valóban nagyon jó rendőrségi teljesítményről ad képet. Külön köszöni a Bácsa, Kisbácsa és Révfalu városrészben kifejtett rendőri tevékenységet. Egy jelenséget említene, a járdán parkoló gépjárműveket. Kérése, hogy pl. az István király úton többször ellenőrizzék a parkoló autókat, mert elég balesetveszélyes, ha pl. az úttesten kell áthaladnia a babakocsis anyukának. Emellett örül annak, hogy ilyen apró ügyeket kell csak kérnie a szervezet munkatársaitól, ez azt jelenti, hogy egyébként jó a közbiztonság a városban. Az előterjesztést elfogadásra javasolja!

Szeles Sándor képviselő:Köszönet illeti a rendőrséget a tavaly elvégzett munkájáért, hiszen embertpróbáló év volt, ami egy nagy esemény az EYOF biztosításával zajlott. Ennek egyik központja éppen Szigetben volt, ahol kiváló volt a szolgáltatás minősége. Egyetlen téma, amire szeretné felhívni a figyelmet, az a közterületen történő viselkedés. Ez az általa képviselt városrészben gyakran megjelenik – italozás, hangoskodás formájában, amit az ott élők nehezen tűrnek el. Kérése, hogy erre a jövőben is fordítsanak figyelmet és ellenőrizzék sűrűn a területet! Köszöni az egész éves rendőri munkát, a beszámolót elfogadásra javasolja!

Váczi Attila, rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője:A kamerarendszerhez való városi hozzájárulást ezúton is köszöni, mely rendszert hatékonyan tudják alkalmazni a városban. Az, hogy a kamerarendszerből egyes bűncselekményeknél nem sikerül bizonyító erővel rendelkező képfelvételt készíteni, az legtöbbször rajtuk kívülálló okok miatt alakul így. A rendőrség minden egyes felhívást közzétesz mind az írott, mind az elektronikus médián keresztül, amin az elkövető nem ismerhető fel. Mindent megtesznek azért, hogy a felvételek jobb minőségben készüljenek, de ez nem mindig rajtuk múlik.

A Belváros közbiztonságának fenntartása érdekében természetesen az ellenőrzések folyamatosan zajlanak és sűrűbbé válnak a jó idő beköszöntével.

A közútfejlesztésekhez kapcsolódó közlekedési ellenőrzések kapcsán elmondja, hogy a rendőrség a fő baleseti gócpontokra fókuszál, természetesen a jelzett helyeken, melyek visszatérően problémásak, a szükséges intézkedéseket meg fogják tenni.

A hulladék-kommandó nem kérdés, hallva az Önkormányzat erőfeszítéseit, amit az illegális szemétlerakók ellen folytat.Úgy gondolja, ehhez a rendőrség is maximálisan segítséget fog nyújtani a jövőben is, mely ügykörre két kollegát függetlenítettek is.

A köszönő szavakat is köszöni Varga Márk képviselő úrnak, bízik abban, hogy a jövőben is hasonló jó véleményt alkot a szervezetről.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester úr kérdésére reagálva -ez kimaradt a beszámolóból -örömmel közli, hogy országos főkapitány úr 30 fővel bővítette a kapitányság létszámát, ez a közterületi járőr létszám emelését jelenti. Ha ez a létszám feltöltésre kerül, akkor bízik abban, hogy a következő évi beszámolóhoz kapcsolódva kevesebb lesz a közterületi járőrözés kérdése a képviselők részéről.

A Belváros rendje, a közterületi jelenlét fontos számukra, amit célirányosan hajtanak végre. A Belvárosban ismételten megjelenő hajléktalanokkal, kéregetőkkel szembeni fellépést folyamatosan végre fogják hajtani.

A kábítószer beszámoló kapcsán elmondja, ezt témát bővebben ki fogják fejteni a következő évi beszámolóban. A beszámoló tartalmazza, hogy 30 iskolarendőrrel rendelkeznek. Jelenleg 69 iskolával van együttműködési megállapodás, az iskolák jelzésére és saját észlelésük valamint a szülők jelzései alapján több esetben is folytattak intézkedéseket az iskolák környékén – sajnos – az iskolába bejutott kábítószerrel kapcsolatban. Itt fontos kiemelni azt a megelőző propaganda tevékenységet, azt a felvilágosító kampányt, amit a gyerekek körében végeztek, ezáltal megismertették a gyerekeket a szerek használatának káros hatásaival. Ígéri a következő évi beszámolóban ezt a témát sokkal részletesebben ki fogják fejteni.

A Rózsavölgyi László képviselő által említett mélygarázson keresztül betörő bűnelkövetőt sikerült elkapni, 37 rendbeli bűncselekményt sikerült az elkövető terhére róni.

A hajléktalanok problémája – úgy gondolja – egy össztársadalmi feladat, ebből a rendőrségre eső részt végrehajtják, mindent megtesznek azért, hogy ezeket az embereket helyes útra tereljék és megmentség attól, hogy bűncselekmények áldozatává vagy elkövetővé váljanak.

Dr. Sik Sándor képviselő úrnak jelzi, hogy a szentiváni polgárőrség nagyon jól működik, bízik benne, hogy ezután is ilyen jól tudnak együttműködni.

Bárány István képviselő úr kérésére a parkolásokat ellenőriztetni fogják az említett területeken. Sajnos a járdán történő parkolás a városban összproblémának is tekinthető.

Szeles Szabolcs képviselő úr felvetésére elmondja, hogy az említett viselkedésforma sajátságos az említett lakókörzetben. Ez ellen is megpróbálnak fellépni a jogsértőkkel szemben, kevés az olyan eset, ahol rendőri hatáskörbe utalják annak rendezését. Azonban a létszám emelésével itt is sűrűbben jelen tudnak lenni a városrészben.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönetét fejezi ki a rendőrségnek az elmúlt időszakban végzett munkájáért. A rendőrség – többek között – az a szervezet, akikkel az Önkormányzat sok szép feladatot tudott már megoldani. Reméli, hogy ez a jövőben is működni fog. Véleménye szerint a bűncselekmények tekintetében a legfontosabb értékmérő a felderítettség, ami a beszámolóból is kiolvasható nagyon szép eredménnyel zárult 2017-ben. Bízik abban, hogy az Önkormányzattal a társszervezetekkel együtt azokat a problémákat is orvosolni tudják a jövőben, melyeket a képviselők is említettek.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

37/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győri Rendőrkapitányság 2017. évi beszámolóját az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A KÖZTERÜLET FELÜGYELET ÉS MEZEI ŐRSZOLGÁLAT GYŐR 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Radnóti Ákos alpolgármester:Gratulál az intézményvezető úrnak és kollegáinak a tavalyi évben elért eredményekhez, különösen a köztisztasági problémákat illetően. 2014 után elindult egy határozott munka, melynek kapcsán a polgármester úr vezetésével kialakítottak egy olyan elképzelést, melyek eredményesen zárultak. Ez leginkább a szelektív hulladékgyűjtő szigetek körülött kialakult problémák miatt vált szükségessé. Ez több ütemben valósult meg, hiszen sor került létszámbővítésre, ennek eredménye látható. A sikeres feladatvégzéshez az is hozzájárult, hogy a szolgálati időt kiterjesztették az esti időpontokra és a hétvégére is, sőt olykor a hulladék kommandó együttműködve a GYŐR-SZOL Zrt.-vel, a rendőrséggel 0-24 órában működik. 2014-ben még csak 63 eset került felderítésre, 2016-ban 405, 2017-ben 805 esetet tártak fel. Úgy gondolja, a kiindulási alaphoz képest ez több, mint tízszeres, tavaly pedig megduplázták. Nyilván nem jó, hogy ennyi bírságolás van, de sajnos nem megy másképp. 2015-ben vizsgálták annak lehetőségét, hogy szóval, fegyelmezéssel, felszólítással próbálják meg a lakosságot felkérni arra, hogy tartsák be a hulladékkezelés szabályait, de nem volt eredményes. Ezért kellett drasztikus intézkedést bevezetni az illegális szemetelésekkel kapcsolatban, mert csak így lehetett visszaszorítani a renitens szemetelőket. Ezt az idén is folytatni kívánják. Az Önkormányzat olyan kampányt indított, hogy a lakosság megfelelően tudja kezelni a szemetet, hiszen az ő érdeke is, hogy ha megfelelően használja a szelektív hulladékgyűjtő edényeket. A helyes használattal a lakosság szemétdíja is csökkenthet éves szinten. A városnak közel 70 millió forintba kerül évente a zugszemét kezelése, eltávolítása. Úgy gondolja, sokkal értelmesebb célokra is fordíthatnák ezt az összeget. Minden városrészben van kihelyezett hulladékudvar, bár többen jelzik időszakonként, hogy legyen újra lomtalanítás a városban, mint a korábbi években. Nem hisziazonban, hogy ez a követendő út a 21. században. Van egy kialakult rend a városban, ahhoz kellene a lakosságnak alkalmazkodnia. Minden hónapban beszámolnak a hulladék kommandó tevékenységéről, a jelentősebb sikerekről, ez valahol megjelenik, valahol nem. Kérése, hogy a sajtó nyújtson ebben a segítséget, hogy az eredmények megjelenjenek a megfelelő média felületen.

Gratulála szervezetnek ahhoz is, hogy feladatukat humánusan végzik, hiszen látható a közlekedési szabálysértések esetében a szám kevesebb, mint az előző évben.

Fontos lakossági kérés volt a kutyatartás szabályaival kapcsolatba is, hiszen ez valós köztisztasági problémát tud okozni. Megújulnak a város terei, parkjai, így érthető igény a lakosság részéről, hogy ezeket megőrizzék, gondozzák és a kutyatartók betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat. Kérése, hogy a lehetőségekhez mérten a parkokat is ellenőrizzék és a kutyatartókkal tartassák be a rájuk vonatkozó szabályokat!

Köszöni az intézményvezető úr és kollegáinak segítségét, hiszen valóban nem könnyű az a feladat, melyet a szervezet ellát, de ahogy látható és az anyagból olvasható, eredményes munkát végeztek.

Dr. Neupor Zsolt képviselő:A közterület fenntartása mindig nehéz feladat, hiszen saját állampolgáraink ellen kell adott esetben eljárni. Igazából a közlekedési szabálysértések kivételével az összes eljárás száma növekedett. Radnóti Ákos alpolgármester adott egy magyarázatot a közlekedési szabálysértések csökkenésére. Ettől függetlenül a parkolási helyzetet meg kell oldani. Az anyagban is szó volt arról, hogy sok helyen zajlanak építkezések és az ezzel járó anyagszállítással, az érintett utcaszakaszok tisztításával vannak problémák. Információi szerint az építtető felé csak felszólítást tudnak tenni. Kérdése, hogy ezentúl mi az, amit meg lehet tenni e panasz kapcsán? Mindezek mellett a közterület rendje jó, az elvégzett munka példás és ezért köszönet illeti az Közterület Felügyeletet.

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat vezetője:Köszöni Radnóti Ákos alpolgármester úr dicsérő szavait, tolmácsolja a kollegák felé.

Dr. Neupor Zsolt képviselő úr felvetésére reagálva elmondja, a lakótelepeken azért állnak meg lehetetlen helyeken az ott lakók, mert valóban nem tudnak parkolni az adott utcában. Ezért bizonyos időszakokban kellő toleranciával viseltetetnek az ott lakókkal szemben. Ezt a jövőben is fenn fogják tartani. Nyilván amikor extrém szabálysértést tapasztalnak, azért akkor természetesen intézkedni fognak.

A másik téma kapcsán az építkezések és a sárfelhordás kapcsán elmondja, a szervezet tapasztalatai pozitívak. Azért is, mert ha valamelyik építkezésen nem együttműködő a kivitelező, akkor a szankcionálási lehetőség megvan. Tapasztalatai szerint 10-ből 8-9 kivitelező rövid időn belül megoldja ezt a valóban fennálló problémát. Hangsúlyozza, tartósan nem áll fenn ez a probléma az érintett útszakaszokon.

Borkai Zsolt polgármester:Ezúton köszöni meg a szervezet munkáját.Elmondja, hogy a Közterület Felügyelet nincs könnyű helyzetben, hiszen sok esetben találkozik az állampolgárokkal,de az áldozatkész munkát, toleranciát ugyanakkor pedig a szabályok betartatását a szervezet munkatársai minden esetben nagyon jól végzik. Reméli, hogy jövőben is megmarad a jó együttműködés a szervezet és az Önkormányzat között.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 23 igen, 0 nem, 1 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

38/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

****

3. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2017-073, SZTM 2017-073 ÉS AZ SZTM 2018-004 SZÁMÚ TERVMÓDOSÍTÁSOK)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Lipovits Szilárd jegyző:Jogszabályi kötelezettsége az előterjesztőnek, hogy az állami főépítész záróvéleményét ismertesse a képviselő-testülettel. A Közgyűlés előtt lévő két módosítás az SZMT 2018-004 és az SZTM 2017-073 tervszámú szabályozási tervmódosítási javaslat, melyről az állami főépítész szakmai véleménye a következőkben foglalható össze. Az eljárás mindkét esetben szabályosan lefolyt.Vélemény, eltérés, illetve tisztázandó kérdés a tárgyi településrendezési tervmódosításai kapcsán nem maradtak fent. A településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselő-testület elé terjesztése ellen nem emelt kifogást az állami főépítész úr.

Borkai Zsolt polgármester: További kérdés, hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 21 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

39/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a TSZTM 2017-073 tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. április 30.

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 21 igen, 0 nem, 3 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

13/2018. (III. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2017-073 tervszámú szabályozási tervlap szerint.

2. §

(1) Jelen rendelet 2018. április 7. napján lép hatályba a (2) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1. §-a2018. április 22. napján lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a GYÉSZ 103. §-ának a 01455 sz. övezetre vonatkozó előírása.

Borkai Zsolt s. k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS 2018. ÉVI MUNKATERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatója:Tájékoztatja a képviselőket, hogy 25 éve, 1993-ban szavazta meg a város képviselő-testülete a Városi Levéltár újjászervezését, így ez az év a Városi Levéltár számára jubileum is.

Dr. Neupor Zsolt képviselő:Kérdése, hogy az anyagvédelem kapcsán a klimatizálás, a páratartalommal kapcsolatos technikai intézkedések hol tartanak jelenleg, megoldódnak-e a jövőben? Hogyan tervezi a Levéltár ezt a problémát megoldani, esetleg pályázati forrásból vagy adott esetben az Önkormányzat biztosít-e forrást ennek megvalósítására?

Úgy gondolja, a Levéltár mindig is rendkívül fontos és kiemelkedő szerepet töltött be a város életében, így ha önkormányzati támogatásra van szüksége, biztosan megkapják azt a várostól.

Bana József, Győr Megyei Jogú Város Levéltára igazgatója:Azokat a berendezéseket, melyekre szükség van, már megrendelték és munkába állították. Ezek annyira korszerűek, hogy már önmaguk naplóznak,így beállítva azokat a raktárba digitálisan megőrzik az információkat. Az előírások változtak, egyszerűsödtek, a szakfelügyelet tavaly ellenőrzést tartott, mely a beszámolóban is benne van. Megállapították, hogy alevéltár minden raktára megfelel a szakmai előírásoknak, itt nemcsak az UV védelemre gondol, hanem a savmentes dobozokra, melyekben az iratokat tárolják.

Borkai Zsolt polgármester:Köszöni a beszámolót, további jó munkát kíván a Levéltárnak! Természetesen az Önkormányzat ebben az évben kiemelten odafigyel a jubileumi évfordulóra.

További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

40/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó és fenntartásában működő Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A DR. KOVÁCS PÁL MEGYEI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR IGAZGATÓI BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

41/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér magasabb vezetői feladatainak ellátásával a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (1) bekezdés szerinti megbízott vezető jogállással, a 2018. május 10. naptól 2023. május 9. napig terjedő 5 éves határozott időtartamra dr. Horváth Sándor Domonkos urat bízza meg.

A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) szerinti illetménypótlékok, valamint illetménykiegészítés összegében állapítja meg.

A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében biztosítja.

2./ A Közgyűlés tájékoztatja az igazgatót, hogy a Kjt. vhr. 6/B. § (3) bekezdés b) pontja, valamint a 23. § (16) bekezdésében foglaltak alapján a megbízást követő két éven belül igazolnia kell a tárgyalásszintű idegennyelv-ismeretét. Igazolás hiányában a megbízást a közgyűlés visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt vezetői megbízásról szóló döntés meghozatalához a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján kérje ki a vezetői megbízás tekintetében egyetértési jogot gyakorló kultúráért felelős miniszter nyilatkozatát.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. március 27.

4./ Jelen határozat 1./ pontjának hatályba lépési időpontja a kultúráért felelős miniszter – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 68. § (2) bekezdése alapján – vezetői megbízáshoz történő, egyetértő nyilatkozatának kiadási napja, vagy nyilatkozat hiányában az erre irányuló javaslatnak az ágazati minisztériumban történő kézhezvételétől számított 31. nap.

5./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglaltak teljesülése esetén gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

6. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT SPORTSZERVEZETEK (KIEMELT ÉS NEM KIEMELT SPORTÁGAK), VALAMINT UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉST VÉGZŐ ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET FELOSZTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Glázer Tímea képviselő:A Közgyűlés előtt lévő előterjesztés az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottsági ülésen is kiosztásra került. Ott feltettegy kérdést, hogy a NicsiJudó Klub Egyesület mért nem részesült pályázati támogatásban. A választ megkapta az ülésen az osztályvezető asszonytól, amit el is fogadott. Most vette észre, hogy a GYAC-II. kerület Dózsa Egyesületen keresztül a Judósok kaptak 10.700.000,- Ft-ot. Úgy gondolja, hogy a Nicsi Judo Klub nem tartozik ebbe az egyesületbe és szeretnék, ha összevonásra kerülnének. Kérése, ha ez a három judo egyesület nem tud együttműködni, akkor figyeljenek oda az ott lévő sportolók támogatására is. Már csak azért is, mert tavaly az EYOF fesztiválon aranyérmet nyert a Nicsi judo klub tagja. Ezért jó volna, ha részesülnének valamilyen támogatásban. További kérdése, hogy az ETO labdarúgó klubja pályázott-e, mert nem látta az ETO támogatási összegét az anyagban. Nagyon örül annak, hogy a DAC újra részesült támogatásban, reméli, hogy ennél az egyesületnél elindulhat a fejlődés és maga a létesítmény is előbb-utóbb megújulhat.

Borkai Zsolt polgármester: Mindig azt az álláspontotképviselte, ha Győrben egy adott sportágban sikeres versenyzők vannak, és több klub és egyesület működik, akkor ők egyesüljenek és segítsék egymás munkáját. Ez volt a kérés az említett kluboknál is, eddig működtek együtt, de sajnos a vezetők nem tudnak együtt dolgozni. Ettől függetlenül az ott sportolókat támogatja a város. Az ETO labdarúgó klub támogatását a költségvetés tárgyalásánál megszavazta a Közgyűlés, azért nincs az itt támogatottak körében. Számára is öröm, hogy a DAC-nál komoly támogatást tudtak ilyen úton nyújtani.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő:Ő is a Nicsi Judo Klub támogatása kapcsán kért szót. Ha megnézik a judo történetét a városban, akkor azt tudni kell, hogy a Győri Dózsában volt judosport korábban. Hogy ezek a klubok kialakultak,az mind személyes okok következménye, hiszen mikor a Dózsa megingott, mint szakosztály, akkor mindenki kialakította a saját szakosztályát. A Judo Szövetség általános alelnökeként ismeri a helyzetet és megpróbálták beolvasztani a Nicsi Judo Egyesületet a GYAC keretei közé. A judo is csapatsport, és ha kevés a partner, annál nehezebb a felkészülés. Az edzőkkel ő is megpróbált beszélni, de valóban nem tudnak ezek az edzők együtt dolgozni, viszont ez sajnos előfordul a labdarúgó sportban is. Tehát ilyen problémák előfordulhatnak más sportágakban is. Sajnálatos, hogy nem lehetett beolvasztani ezt az egyesületet a szakosztályba, hiszen a gyerekek érdeke is ez lenne. Jó volna orvosolni ezt a problémát a jövőre nézve, mert az egyesületben lévő gyerekek nem fognak kapni támogatást. Kérése, hogy a polgármester úr szíveskedjen megfontolni a probléma megoldását!

Borkai Zsolt polgármester:Nem zárkózik el a probléma megoldásától, bár azt elmondja, hogy a labdarúgásban is komoly megállapodás van a klubok között. Az elsődleges irányvonal az, hogy összevonva hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak működni az egyesületek.Az a jó, ha a klubok vezetősége egy kézben van, így nincs plusz kiadás a szervezésre, hanem adott esetben az utánpótlásra lehet azt az összeget fordítani. Át lehet gondolni a dolgot, most így kéri elfogadni az anyagot, de hajlandó arra, hogy valamilyen úton-módon összeolvasszák ezt a három judo klubot. Abban is biztos, hogy ha az edzők nem tudnak együtt dolgozni, akkor az nem lehet hátrány a gyerekeknek. Úgy érzi, ezt a problémát meg fogja oldani a jövőben. A képviselőktől is azt kéri, hogy preferálják az ilyen klubok felé, hogy olvadjanak össze és tevékenykedjenek együtt. Megjegyzi, van tartalék a rendszerben, úgy hogy az egyéni kéréseket, szakmai beszámolóval hajlandó a későbbiekben is támogatni. De mivel még ezt az ügyet nem látja megoldottnak, ezért javasolta, hogy most ne kapjanak támogatást.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő: Itt arról is szó van egyébként, hogy ki a nevelőedzője az adott sportolónak. Ha létrejön egy klub, aminek van egy edzője, az kineveli a tanítványt, akiben egy leendő olimpikont lát. Nyilván ennek az edzőnek nem érdeke összeolvadni egy másik klubbal vagy egyesülettel, mert akkor az ottani vezetőedző akarja majd a tanítványt oktatni. Így ő aratná le a babérokat az eredményes sportoló szerepléséért és nem a nevelőedző, aki kinevelte a sportolót. Emellett nyilván a sportolók is ragaszkodnak a saját edzőjükhöz. Ennek az éremnek tehát sok oldala van, nem egyszerű a kérdés.

Borkai Zsolt polgármester:További hozzászólás nem érkezett a napirendi ponthoz, így szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 19 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

42/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlás-nevelés fejlesztést végző alapítványok támogatására szolgáló pályázati keret felosztását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázatok elbírálása alapján a támogatási szerződések megkötésére és az elszámoltatás lebonyolítására, továbbá felhatalmazza az 1.) pont szerinti döntés esetleges módosítására, az 1. sz. mellékletben tartalékkeret jogcímen szereplő összeg év közbeni felosztására, összeghatárra tekintet nélkül, és az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés megkötésére, módosítására és az elszámolás lebonyolítására.

Felelős: polgármester

Határidő: a támogatási szerződések megkötésének kezdeményezésére: a döntést követő 30 napon belül az elszámoltatás tekintetében: a 42/2013. (XII. 20.) GYMJVÖ rendeletben foglaltak szerint a tartalékkerettel kapcsolatos ügyintézésre: 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

7. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „ETO JÖVŐJÉÉRT” ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -22 igen, 0 nem és 2 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

43/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 350101 Elkülönített kizárólagos hatáskörű közgyűlési tartalék kiadási jogcím terhére „Az ETO JÖVŐJÉÉRT” Alapítvány (9027 Győr, Nagysándor József u. 31. adószám: 18984176-2-08) 12.000.000,- Ft-tal kerüljön támogatásra, működési kiadások fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt támogatásról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: azonnal

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

8. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR PROJEKT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG TISZTSÉGVISELŐINEK (FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK, KÖNYVVIZSGÁLÓ) MEGVÁLASZTÁSÁRA ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot személyenként, pontonként.

Elsőként a határozati javaslat 1. pontjában szereplő Borsi Róbert felügyelő bizottsági tag megválasztásáravonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontjában szereplő Takács Tímea felügyelő bizottsági tag megválasztásáravonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontjában szereplő Fodor Roland felügyelő bizottsági tag megválasztására vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1. pontjában szereplő, a rögzített tiszteletdíjakravonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő – 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2. pontját,a RAAB AUDIT Kft. könyvvizsgálójának személyére, dr. Szabó István megválasztására vonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a javaslatot elfogadta.

Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 3-4-5-6. pontjait, a Győr Projekt Kft. alapító okiratának módosítására, jóváhagyására és egységes szerkezetbe foglalásáravonatkozó javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a javaslatot elfogadta.

44/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába – eddig végzett munkájukat megköszönve és elismerve – 2018. március 23. napjától 2023. március 22. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra

- Borsi Róbert (anyja neve: Szabó Mária Magdolna) 9024 Győr, Ikva utca 58. VII. em. 19. sz. alatti lakost,

- Takács Tímea (anyja neve: Madarász Erzsébet) 9012 Győr, Népfőiskola u. 18. sz. alatti lakost és

- Fodor Roland Alexander (anyja neve: Jones Judit) 9025 Győr, Semmelweis u. 13. I. em. 6. sz. alatti lakost

választja meg.

A felügyelőbizottság elnöke és a tagok tevékenységüket az Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok igazgatóságának és felügyelő bizottságainak tiszteletdíja megállapításáról szóló 220/2008. (VI. 12.) Kgy. határozatban a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozóan rögzített tiszteletdíj mellett végzik.

2.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának – eddig végzett munkájukat megköszönve és elismerve -a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg.: 08-09-004846, székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. Szabó István [kamarai nyilvántartási száma: 004455, lakcíme: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.]) választja meg, 2018. március 23. napjától 2023. március 22. napjáig terjedő, 5 év határozott időtartamra, havi 80.000,-Ft+áfa, azaz Nyolcvanezer forint + áfa összegű díjazás megállapítása mellett.

3.) A Közgyűlés a korábbi tisztségviselők megbízatásának lejárta és az új tisztségviselők megválasztása között eltelt időszak alatt a felügyelőbizottság által esetlegesen hozott döntéseket, valamint a könyvvizsgáló által a Kft.-vel összefüggésben esetlegesen tett intézkedéseket hatályosként és érvényesnek fogadja el.

4.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Kft. Alapító Okirata 14. pontja 14.3. alpontját, valamint a 15. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„14.3. A felügyelőbizottság tagjai:

Név: Borsi Róbert

Lakcím: 9024 Győr, Ikva utca 58. VII. em. 19.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárta: 2023. március 22.

Név: Takács Tímea

Lakcím: 9012 Győr, Népfőiskola u. 18.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárta: 2023. március 22.

Név: Fodor Roland Alexander

Lakcím: 9025 Győr, Semmelweis utca 13. I. em. 6.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárta:2023. március 22.

15. Könyvvizsgáló

A társaság könyvvizsgálója:

Név: ………………………………………………………………………………………………..

Lakcím: ……………………………………………………………………………………………

Kamarai nyilvántartási száma:

Cégnév: RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 08-09-004846

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10. I/3.

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Dr. Szabó István

Kamarai nyilvántartási száma: 004455

Lakcím: 9021 Győr, Árpád út 39. III/13.

Helyettes könyvvizsgáló neve:

Lakcím:

A megbízatás kezdő időpontja: 2018. március 23.

A megbízatás lejárta: 2023. március 22.”

5.) A Közgyűlés a GYŐR PROJEKT Korlátolt Felelősségű Társaság tisztségviselőinek változását érintőmódosításokat tartalmazó, 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Társasági szerződést jóváhagyja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

6.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és az ehhez kapcsolódó valamennyi eljárási cselekmény – beleértve az esetleges hiánypótlások teljesítését is – megtételére.

A Közgyűlés felkéri a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetőjét, hogy az Alapító Okirat módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.

Felelős: polgármester és a GYŐR PROJEKT Kft. ügyvezetője

Határidő: 2018. április 22.

****

9. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR, KISFALUDY U. 1. SZÁM ALATTI, 7335/A/8 HRSZ.-Ú RAKTÁR INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -22 igen, 0 nem és 2 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

45/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Kisfaludy u. 1. szám alatti győri 7335/A/8 hrsz.-ú 33 m² nagyságú raktár megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (nettó: 3.480.000,- Ft). Az ingatlan a versenyeztetési eljárás nyertesének, illetve amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával élni kíván, a Magyar Állam részére értékesíthető, a versenyeztetési eljáráson létrejött vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

10. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AGYŐR, HONVÉD U. 9/B. SZÁM ALATTI 3299/3/A/11 HRSZ.-Ú RAKTÁR INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -22 igen, 0 nem és 2 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

46/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a Győr, Honvéd u. 9/B. szám alatti győri 3299/3/A/11 hrsz.-ú 34 m² nagyságú raktár megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárás lefolytatásával történő értékesítéséhez. Az ingatlan kikiáltási ára az ingatlanforgalmi szakértő által megállapított költségekkel növelt ár (nettó: 3.110.000,- Ft). Az ingatlan a versenyeztetési eljárás nyertesének, illetve amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával élni kíván, a Magyar Állam részére értékesíthető, a versenyeztetési eljáráson létrejött vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

11. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁS VÉTELÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (4404/2/A/54 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

47/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 166/2017. (X. 27.) Kgy. határozatát visszavonja és ezzel egyidejűleg jóváhagyja a győri 4404/2/A/54 hrsz.-ú (Győr, Corvin utca 31. fsz. 1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. rendelet 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 10.839.500,- Ft vételáron.

Felelős : polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére: 2020. augusztus 07.

****

12. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI RAKTÁR INGATLAN AJÁNLATI ÁRÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA (GYŐRI 3826/A/12 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -21igen, 0 nem és 3 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

48/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a Győr, Bem tér 9/A. szám alatti győri 3826/A/12 hrsz.-ú 66 m² nagyságú raktár megnevezésű ingatlan ajánlati árának módosítását. Az ajánlati ár az ingatlan szakértő által megállapított ár (4.650.000,- Ft).

Felelős: polgármester

Határidő: az ingatlan értékesítésének napja

****

13. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JOGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(GYŐRI 11612 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

49/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 11612 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület megnevezésű, 6939 m2 nagyságú belterületi ingatlanra Tóth Szilárd mint eladó, valamint a CONTACT BUILDING Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság mint vevő között 100.000.000,- Ft vételáron 2017. december 28. napján létrejött adásvételi előszerződés tekintetében az adásvételi előszerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba 33340/2006. 02. 08. szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korában bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

14. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRBEN MŰKÖDŐ, KORÁBBAN AZ ÖNKORMÁNYZAT, JELENLEG AZ GYŐRI TANKERÜLETI KÖZPONTHOZ, A GYŐRI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMHOZ ÉS A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI CENTRUMHOZ TARTOZÓ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZAKMAI PROGRAMJAINAK PÁLYÁZATI ELJÁRÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSÁT SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET FELHASZNÁLÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -23 igen, 0 nem és 0 tartózkodó (1 fő nem vett részt a szavazásban) szavazattal a határozatot elfogadta.

50/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1.) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat 2018. évi költségvetésében biztosított, a Győrben működő, korábban az önkormányzat, jelenleg a Győri Tankerületi Központhoz, a Győri Műszaki Szakképzési Centrumhoz és a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz tartozó köznevelési intézmények szakmai programjainak pályázati eljárás keretében történő támogatását szolgáló keret felhasználására pályázatot ír ki az előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Pályázati felhívás” szerinti tartalommal.

2.) A Közgyűlés az 1.) pont szerinti támogatási keret felhasználásához a pályázat közzétételi, elbírálási, utalási és elszámoltatási rendjét a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

15. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ I. SZ. GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT IGAZGATÓI (MAGASABB VEZETŐI) BEOSZTÁSÁNAK BETÖLTÉSÉRE

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

51/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése azI. sz. Gazdasági Működtető Központ igazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával a 2018. április 1-jétől 2023. március 30-ig terjedő ötéves időtartamra Alasztics Ildikótbízza meg a közalkalmazotti törvény szerinti illetménnyel és 100.000 Ft magasabb vezetői pótlékkal.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

16. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR VÁROSI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -23 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal (1 fő nem vett részt a szavazásban) a határozatot elfogadta.

52/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Győr városi drogstratégia 2017. évi munkatervének végrehajtásáról és a Győr Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2017. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

17. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A „GYŐR VÁROSBAN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET” FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ PÁLYÁZATI KERET KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

53/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a „Győr városban működő civil szervezetek támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 25.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel. A Közgyűlés jóváhagyja a pályázati kiírást az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően, a pályázat benyújtására, elbírálására és elszámoltatására vonatkozó szabályokat tartalmazó pályázati útmutatót a 2. sz. melléklet szerint, továbbá a Pályázati Adatlapot a hozzátartozó mellékletekkel együtt.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázati felhívás közzététele: 2018. március 26.

pályázatok elbírálása: 2018. június 29.

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2018. július 31-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT AZ „EGYHÁZAK TÁMOGATÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÁLYÁZATI KERET FELHASZNÁLÁSÁRÓL” SZÓLÓ PÁLYÁZATI KERET KIÍRÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

54/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az „Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret” előirányzaton rendelkezésre álló 12.000.000,- Ft-ot pályázati úton osztja fel az elbírálás, utalás, valamint elszámoltatás rendjére vonatkozó 1. számú mellékletben és a pályázati felhívásra vonatkozó 2. számú mellékletben, valamint a 3. számú melléklet pályázati útmutatójában meghatározottak szerint.

Felelős: polgármester

Határidő: pályázat közzététele: 2018. március 26.

pályázatok elbírálása: 2018. június 29.

pályázók kiértesítése, megállapodások megkötésének

kezdeményezése: 2018. július 31-ig,

utalványozás és elszámolás: a megkötött megállapodások szerint

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

19. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -20 igen, 0 nem és 4 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

55/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

20. NAPIRENDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -21 igen, 0 nem és 3 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

56/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

21. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT A GYŐRI ZSIDÓ HITKÖZSÉG PÁLYÁZATÁHOZ TÁMOGATÁS MEGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

57/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése ezúton támogatja a Győri Zsidó Temető (9025 Győr, Temető u. 33.) vonatkozásában a Győri Zsidó Hitközség azon pályázaton való részvételét, melyet „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére”tárgyban hirdetett meg a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány, és azt, hogy a temető tulajdonosa a felújított temető 10 éven keresztüli fenntartási és gondozási kötelezettségét átvállalja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

22. NAPIRENDI PONT:

JAVASLAT GYŐRÖTT A KÁPTALANDOMBON KRISZTUS KERESZT ELHELYEZÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÁS MEGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 24 fő -24igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

58/2018. (III. 23.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő kezdeményezésére Lebó Ferenc szobrászművész „Krisztus kereszt”, 1. számú melléklet szerinti műalkotásának megvalósításával, és hozzájárul a művészeti alkotásnak a győri 7465 hrsz.-ú közterületi ingatlanon, az 1. számú melléklet szerinti térképen megjelölt helyen történő elhelyezéséhez, amennyiben a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. szakvéleménye a műalkotással kapcsolatban támogató.

2./ A Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelőnek a város környezetesztétikai értékei gyarapításában való részvételéért.

Felelős: polgármester

Határidő: a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. általkészített támogató szakvélemény beérkezése az Önkormányzathoz

3./ A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban meghatározott műalkotás felállítása tárgyában szerződés megkötésére, esetleges módosítására és megszüntetésére a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelővel.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, a szerződés megkötésére a műalkotás felállításáig/elhelyezéséig

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

NAPIREND UTÁN:

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre a közgyűlés munkatervében szereplő dátumtól eltérően 2018. május 4-én 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét a Közgyűlést 11: 24 órakor bezárja.

k. m. f.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr.Lipovits Szilárd

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.