15/2018. (V. 04.) önkormányzati rendelet

A szöveg időállapota: 2018.IX.1. – 2018.IX.1.

Időállapot váltás:
2018.IX.1. – 2018.IX.1.
2018.IX.2. -

15/2018. (V. 04.) önkormányzati rendelet

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak, valamint egyéb köznevelési feladatok ellátásával kapcsolatos térítési díjak megállapításának szabályairól szóló 18/2013. (IV. 18.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd

jegyző

1. melléklet a 15/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 A. Ellátási forma  B. Térítési díj Ft
   
 1. Óvoda  
 1.1 Egész nap  354
 1.2. Csak ebéd  222
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  508
 2.2. Ebéd  316
 2.3. Tízórai  112
 2.4. Uzsonna  80
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  706
 3.2. Ebéd  336
 3.3. Reggeli  148
 3.4. Vacsora  222
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  203
 4.2. Ebéd  320
 4.3. Uzsonna  161
 4.4. Vacsora  226
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  354
 5.2. Óvoda – kollégium  522
 5.3. Iskola – egész nap  512
 5.4. Iskola – kollégium  614
 5.5. Gyermekotthon  614
   

A rendeletet kapják:

1.) Igazgatási Osztály – Ügyfélszolgálat

2.) Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi tér

3.) Városi Levéltár

4.) Jogi és Önkormányzati Osztály – nyilvántartásra (2 pl.)

5.) Humánpolitikai Főosztály

Időállapotok:

Kategória: Rendeletek | A közvetlen link.