4/2018. (V. 4.) Kgy jegyzőkönyv

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

K Ö Z G Y Ű L É S E

4/2018. (V. 4.)

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2018. május 4-én 10:00 órára összehívott és 10:01 órakor megkezdett ülésén.

Jelen vannak:

Borkai Zsolt polgármester,

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,

Radnóti Ákos alpolgármester,

Bárány István, Borsi Róbert, Dr. Dézsi Csaba András, Diligens Tibor, Dr. Gancz Tamás, Glázer Tímea, Hajszán Gyula, Juhász István, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Dr. Neupor Zsolt, Pollreisz Balázs, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Takács Krisztián, Takács Tímea, Varga Márk

Távolmaradását előzetesen jelezte: Fodor Roland és dr. Sik Sándor képviselők

Távolmaradását előzetesen nem jelezte: Rózsavölgyi László képviselő

Jelen vannak továbbá:

Dr. LipovitsSzilárd jegyző,

Dr. Csörgits Lajos aljegyző,

Páternoszter Piroska, a Modern Városok Program biztosa,

Nagy Tamás, a Gazdálkodási Főosztály vezetője,

Füke Péter, a Településfejlesztési Főosztály vezetője,

Szombati-Serfőző Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője,

Dr. Domanyik Eszter, a Városmarketing és Programszervezési Főosztály vezetője,

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője,

Révi Zsolt városi főépítész,

Mező Tímea, az Adóügyi Osztály vezetője,

Varga Zoltán Ákos, az Ellenőrzési Osztály vezetője,

Stipkovits Tamás, az Építéshatósági Osztály vezetője,

Hérics Tamás, a Házüzemeltetési Osztály vezetője,

Szabóné Vörös Ágnes, a Népjóléti Osztály vezetője,

Bodorné Mózes Ágota, az Oktatási Osztály vezetője,

Hoffmann Judit, a Sport Osztály vezetője,

Dr. Luksics Balázs, a Vagyongazdálkodási Osztály vezetője,

Gyertyás János, a Városfejlesztési Osztály vezetője,

Sági Géza, a GYŐR-SZOL Zrt. elnök-vezérigazgatója,

Truka István, a Közterület Felügyelet és Mezei Őrszolgálat Győr vezetője,

Sárkány Péter, a Győri Térségfejlesztő és Projektmenedzsment Kft. ügyvezetője,

Bartalné dr. Tóth Györgyi, GYMJV Egyesített Bölcsődei Intézményhálózatának vezetője,

Rákosi-Tóth Rita, a Család- és Gyermekjóléti Központ igazgatója,

Simon Csaba, a Győr Projekt Kft. ügyvezetője,

a sajtó munkatársai, valamint2 fő érdeklődő állampolgár.

Borkai Zsolt polgármester: Köszönti a Közgyűlés résztvevőit és az érdeklődő állampolgárokat.

Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket. Megállapítja, hogy az ülésen 20 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele – megjelent, tehát a testület határozatképes, az ülést megnyitja. Távolmaradását előzetesen Fodor Roland és dr. Sik Sándor képviselő urak jelentették be.

A mai ülésen az ülésen üdvözöli a Magyar Sportlövők Szövetsége képviseletében megjelent Sinka László főtitkár urat. Mielőtt megkezdenék a mai közgyűlés hivatalos programját, napirend előtt megadja a szót Sinka László főtitkár úrnak.

Sinka László, a Magyar Sportlövők Szövetségének főtitkára:Két évvel ezelőtt is itt állt a győri közgyűlés előtt és köszönetét fejezte ki a 2016. évi tíz méteres, légfegyveres Európa- bajnokság megrendezése kapcsán. Két évvel később, idén is Győrbe érkezett ez a verseny. Szeretné ezúton is megköszönni a polgármester úr kitüntető hozzáállását, hogy ismét Győrbe jöhetett ez a nívós rendezvény. Néhány hete bejeződött itt egy olyan esemény, amely nemcsak Európa-bajnokság volt, hanem a versenyt megelőző napon még az ifjúsági olimpiai selejtező versenyt is meg tudták rendezni. Hozzáteszi, ezen az Európa-bajnokságon új rekordként 48 ország több, mint 700 versenyzője vett részt, sőt a teljes európai elnökség is jelen volt, és mintegy 450 hivatalos személy látogatott el az eseményre. Több, mint száz önkéntes segítette a munkát, amit ezúton is szeretne megköszönni Győr városának és a szervezőknek.

Örömmel tájékoztatja a testületet arról, hogy 5200 vendégéjszakát töltöttek el a városban a vendégek, reméli, hogy ezzel az amúgy is jó számadatokhoz is hozzájárulhattak. Összesen 12 szállodát foglaltak el a vendégek, közel tíz napon keresztül itt volt az európai sportlövők színe-java. Az AUDI Aréna és a Magvassy Sportcsarnok ismét csodálatos helyszínnek bizonyult, nagyon jól meg tudták oldani mindazt, ami ilyenkor szükséges. Győr városa volt az egyik legfontosabb szegmens számukra, a másik természetesen a Kormány támogatása a kiemelt világversenyek rendezését illetően.Jelzi, mintegy százmillió forintos támogatásban részesültek,melyért ezúton is nagyon hálásak az államtitkár asszonynak. Nagyon jó hangulatú nyitó és záró eseményt tudtak rendezni, köszönhetően a Győri Színház tagjainak és a Győri Balett társulatának. Győr városát igyekeztek megmutatni a világnak a televíziós közvetítéseken keresztül is, több csatorna rengeteg alkalommal ismételte meg a rendezvényt. Az Internet, a Facebook világának köszönhetően pedig rengeteg felvétel, kép járta be a világot. A Honvédelmi Szövetség és a Győri Lövészklubnak köszönhetően több száz fiatal gyermek tudta kipróbálni, hogy mi is ez a sportág. A magyar válogatott kicsit elmaradt a várakozásoktól, most bronzeső érkezett leginkább, szám szerint 9 bronzérmet nyertek a versenyzők. Külön örömteli volt számára, hogy győri versenyzők, Boros László és Sike József is bronzérmesek lettek.

Összegzésként elmondja, hogy az Európai Szövetség kitűnőre minősítette ez a rendezést, Magyarországhoz méltó rendezvényt szerveztek és elvihetteGyőr jóhírét a világba mindenki, aki itt volt ezen a jeles eseményen. Ennek apropóján minden képviselő részére apró ajándékot helyeztek el az asztalán, a polgármester úrnak pedig egy aranyérmet szeretne átadni, amelyet ha a csapat nem is nyert meg, de legalább Győr városa igen.

Borkai Zsolt polgármester:Ez az aranyérem nem a polgármesteré, hanem Győr város lakosságáé, azoké az embereké, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy az ilyen rendezvények sikeresek legyenek. Kezdődik egy önkormányzati döntéssel, aztán folytatódik a kollegák kemény munkájával és nem utolsósorban a Sportlövő Szövetség gondoskodásával, melyet az elmúlt években már megkapott a város. Köszönet ezért a főtitkár úrnak, akivel sok szép közös sikert élhettek át.Mindenkinek azt kívánja, hogy ez a kapcsolat a jövőben is folytatódjék, és még sok ilyen nemzetközi versenyt tudjon a városrendezni!

****

Borkai Zsolt polgármester:Életének 77. évében elhunyt Szük Ödön fotóriporter, aki 1970-ben került a Kisalföld Szerkesztőségébe, ahol főállású fotóriporter lett. A fotóriporteri munka mellett több hazai és külföldi kiállításon vett részt, mint fotóművész, alkotásaival számtalan díjat nyert. Szívesen fotózta a természetet, az esti belvárost, a díszkivilágítást és a fényeket. Több városi és megyei kitüntetésben részesült. A Kisalföld című napilap örökös tagja és Életműdíjasa, emellett Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2011-ben Pro Urbe Győr díjat adományozott részére, több évtizedes magas színvonalú munkája és a város hírnevét öregbítő rangos fotóművészi tevékenysége elismeréseként.

Adózzanak most e kiváló személyiség emlékének egy perces néma felállással!

****

Borkai Zsolt polgármester:A mai ülés tervezett napirendjét a kiküldött meghívó tartalmazza.

Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért, szavazzon!Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 20 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

59/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az alábbiak szerint fogadja el a 2018. május 4-i ülésének napirendjét:

1. Győr Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének, valamint a Győri Építési Szabályzatról és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I.25.) Ök. rendelet módosítására (TSZTM 2018-001, TSZTM 2018-016, SZTM 2017-040, SZTM 2018-001, SZTM 2018-005, SZTM 2018-008, SZTM 2018-011, SZTM 2018-013, SZTM 2018-015, SZTM 2018-016, SZTM 2018-017, SZTM 2018-018 és az SZTM 2018-019 számú tervmódosítások)

Előterjesztő: Révi Zsolt városi főépítész

2. Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított étkeztetés 2018. szeptember 1-jétől alkalmazandó élelmezési nyersanyagnormáira, rezsiköltségeire, valamint a térítési díjak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

3. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról, valamint tájékoztató az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat és a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai munkájának felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

4. Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

5. Javaslat az éves ellenőrzési jelentés és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentés jóváhagyására 2017. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szerezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulásának elfogadására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

7. Javaslat a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel kötött megbízási és vállalkozási szerződés módosítására és annak egységes szerkezetbe történő jóváhagyására

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8. Javaslat önkormányzati vagyon átadására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

9. Javaslat győri társasházi lakások értékesítésére (4778/72/A/27; 6190/A/1; 7139/A/2 hrsz.)

Előterjesztő: Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság

10. Javaslat elővásárlási jogról történő lemondásra (győri 0337/2; 12222 hrsz.)

Előterjesztő: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11. Javaslat alapítványok támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

12. Javaslat a Mulartz Henrik Sebészeti Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

13. Javaslat a LURKÓ Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

14. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiójának támogatására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

15. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

16. Javaslat a „Kassák utcai Bölcsőde (9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.; Hrsz.: 4778/54) fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásának utólagos jóváhagyására

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

17. Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott határozatokról

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

18. Tájékoztató a bizottságok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Előterjesztő: Borkai Zsolt polgármester

19. Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések elleni fellebbezések elbírálására (zárt ülés)

Előterjesztő: Közigazgatási és Közrendvédelmi Bizottság

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

1. NAPIREDI PONT:

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, VALAMINT A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I.25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

(TSZTM 2018-001, TSZTM 2018-016, SZTM 2017-040, SZTM 2018-001, SZTM 2018-005, SZTM 2018-008, SZTM 2018-011, SZTM 2018-013, SZTM 2018-015, SZTM 2018-016, SZTM 2018-017, SZTM 2018-018 és az SZTM 2018-019 számú tervmódosítások)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Révi Zsolt városi főépítész:Egy módosítást kíván bejelenteni.Az előterjesztésben a rendelettervezet 5. §-a visszavonásra kerül, ennek értelmében a rendelet paragrafusszámai módosulnak, illetve a hatálybaléptetést tartalmazó rendelkezések is ennek megfelelően változnak. Ennek figyelembevételével kéri az előterjesztést elfogadását!

Juhász István képviselő: Kérdése, hogy a visszavonásra kerülő 5. § miről szól pontosan és a módosítás érinti-e az SZTM 2017-040 számú szabályozási tervmódosítást?

Révi Zsolt városi főépítész: Nem érinti az említett tervszámú szabályozási tervlapot. Az 5. § az a 2013/25/2 tervszámú szabályozási terv hatályba léptetésének visszavonása, amit továbbra sem léptetnek hatályba különböző technikai okokból. Csak erről szól ez a visszavonás. A többi szabályozási tervmódosítás az állami főépítész úr egyetértőzáróvéleményével került az előterjesztésbe.

Juhász István képviselő:Azért kérdezett rá az SZTM 2017-040-es számú tervmódosításra, mert a tulajdonosokkal az egyeztetés még nem zárult le. Az egyik érintett tulajdonos jelezte neki, hogy kb. hat hónappal ezelőtt volt egy egyeztetés a területek kapcsán, de őt még sem a tervező, sem a leendő tulajdonostárs nem kereste meg semmilyen ajánlattal, ezért kéri ennek a tervmódosításnak a visszavonását.

Révi Zsolt városi főépítész: Tudomása szerint az egyeztetés az összes tulajdonossal megtörtént. Az az úr, aki a lakossági fórumon felszólalt kb. fél évvel ezelőtt, ő nem tulajdonos, ő egy tulajdonosi csoport képviseletében szólalt fel. Ezzel a tulajdonosi csoporttal az egyeztetés megtörtént, nem a főépítész részéről, hanem a tulajdonosok részéről. Szerződésben dokumentálták mindezt, amely dokumentum a Településfejlesztési Főosztály birtokában van. Ez a szerződés a rendezési terv módosításával lép majd érvénybe és hatályba. Tehát a tulajdonostársak megegyeztek ebben. Egyébként a tulajdonosokkal abban az értelemben nem is feltétlenül kellett volna egyeztetnie a hivatalnak, ez részben a főosztály alapossága volt. A tulajdonosi körök egyikében sem esett kár a rendezési terv módosításának eredményeképpen. A helyzet jobb lesz, mint a ma hatályos rendezési tervben van, semmilyen tulajdonost nem ér kár. Ha ez a rendezési tervmódosítás elfogadásra kerül, jobb lesz nekik, mert a szabályozás végrehajthatóbb, mint az előző.

Borkai Zsolt polgármester: Polgármesterként ő továbbra is az Önkormányzat és a város érdekeit szolgálja és nem egy-egy tulajdonos vagy tulajdonosi kör érdekét. Kérése, hogy a képviselők is tegyék ezt!

Juhász István képviselő: Felhívja a Közgyűlés figyelmét arra, hogy ha ebben a kérdésben probléma merült fel, amit a tulajdonosi kör jelzett, akkor azt is el kell fogadni, ha az érintettek tovább lépnek és jogi eljárást fognak kérni az ügyben.

Borkai Zsolt polgármester: Szeretné mindezt visszautasítani.Kérése, hogy képviselőtársa a jövőben is inkább az Önkormányzat érdekeit képviselje, és ne jogi képviselőként jelenjen meg a Közgyűlésen, ahol más tulajdonosokat képvisel.

Dr. Neupor Zsolt képviselő: Lehet, hogy furcsa, de egyetért Juhász István képviselőtársával és megvédi, mert jogos az a félelme, hogy ez a szabályozási tervmódosítás azt jelenti, hogy ez a tulajdonosi kör – jogi képviselőként nem képviseli őket – egyértelműen a szabályozási terv módosítása miatt kártérítést kérhet az Önkormányzattól. Ez az, ami Juhász István képviselőtársa szerint aggályos. Ezt a problémát a közmeghallgatás ülésén is jelezték azérintett résztvevők. Azt nem érti, hogy ezt a problémát miért nem lehet egyeztetéssel orvosolni. A szabályalkotó azt gondolja, jobb lesz a tulajdonosoknak így, véleménye szerint azonban nem lesz jobb. Juhász István képviselőtársa arra hívta fel a figyelmet, hogy ennek a döntésnek mi lesz a végeredménye.Az, hogy jogi útra terelik a tulajdonosok az ügyet. Erre világított rá a képviselő úr és szerinte ez jogos. Egyébként egyetért a polgármester úrral abban, hogy a város egészét kell nézni, de úgy látja, ez a szabályozási módosítás nem kellően körüljárt. Adott esetben az Önkormányzattal szemben jogosult kártérítés követelni a tulajdonosi kör, nem egymással szemben. Szerinte erről szól képviselőtársa aggálya az anyag kapcsán.

Borkai Zsolt polgármester:További hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 15 igen, 0 nem, 5 tartózkodó szavazattal a határozatot elfogadta.

60/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének módosítását a

TSZTM 2018-001 és TSZTM 2018-016tervlap szerint.

Felelős: városi főépítész

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt a jóváhagyott módosítások átvezetésére Győr Megyei Jogú Város Szabályozási Terve és Győr Építési Szabályzata című dokumentumokban, valamint a módosított dokumentumok megküldésére az egyeztetésében részt vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és civil szervezeteknek.

Felelős: városi főépítész

Határidő: 2018. május 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: Szavazásra bocsátja a szóban elhangzott módosítás szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő – 15 igen, 2 nem, 3 tartózkodó szavazattal a módosított rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

14/2018. (V. 4.) RENDELETE

A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I. 25.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló 1/2006. (I. 25.) Ök. Rendelet (a továbbiakban: GYÉSZ) 100. § (2a) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2a) A megengedett építményszint felett elhelyezett

a) gépészeti helyiség alapterülete lépcsőházanként 20 m2-nél,

b) lépcsőház felső szintje 40 m2-nél, és

c) gépészetihelyiségéslépcsőházfelsőszintjénekegyüttesalapterülete 45 m2-nél

nagyobbnemlehet, huzamosemberitartózkodásranemszolgálhat, belmagasságalegfeljebb 2,20 m lehetéstermészetes megvilágítását és szellőzését legfeljebb 1,60 m parapet magasságú, 40 cm magas zsalus rendszerű nyílászáró biztosítja.”

2. §

A GYÉSZ 103. § 00601, 00603, 04808 és 01390 sz. övezeti sorszám előírása helyébe a következő lép:

 00601  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 110 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 00603  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 130 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 04808  Az övezetben telekalakításra és az ingatlan beépítésére Településrendezési Szerződés (TRSZ) megkötését követően kerülhet sor.
Az övezetben legfeljebb 20 lakás építhető a megengedett paramétereken belül. Az egységes megjelenés és utcakép érdekében az egyes épületek létesítésénél a településképi rendelet hatálya alá eső eljárásokban a Tervtanács által elfogadott beépítési tervhez való illeszkedést igazolandó.
 01390  Bálint Mihály utcai oldalon az épületek legfeljebb földszint és tetőtér beépítésűek. Az övezetben a Kossuth utca felőli oldalon az épületek legfeljebb 2 szint + tetőtér beépítésűek.

3. §

A GYÉSZ 1. számú melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:

„Saroktelek: az a telek, amely legalább 8 m szabályozási szélességű út területével egynél több, egymással szöget bezáró határvonallal érintkezik.”

4. §

(1) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 1. mellékletét képező SZTM 2018-005, SZTM 2018-017, SZTM 2018-018 és az SZTM 2018-019 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(2) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 2. mellékletét képező SZTM 2017-040, SZTM 2018-008, SZTM 2018-013, SZTM 2018-015 és az SZTM 2018-016 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

(3) A GYÉSZ szabályozási tervlapja módosul a rendelet 3. mellékletét képező SZTM 2018-001 tervszámú szabályozási tervlapja szerint.

5. §

A GYÉSZ 101. § (18) bekezdés utolsó mondatában a „között legalább 11 méter távolságot kell szabadon tartani. (7. ábra)” szövegrész helyébe a „között – amennyiben a tömbfeltárást az SZT rajzosan tartalmazza – legalább 11 méter távolságot kell szabadon tartani.” szövegrész lép.

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba a (2) és a (3) bekezdés kivételével.

(2) A rendelet 1-3. §-a, a 4. § (2) bekezdése és az 5. §-a2018. május 19. napján lép hatályba.

(3) A rendelet 4. § (3) bekezdése 2018. június 3. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

2. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN BIZTOSÍTOTT ÉTKEZTETÉS 2018. SZEPTEMBER 1-JÉTŐL ALKALMAZANDÓ ÉLELMEZÉSI NYERSANYAGNORMÁIRA, REZSIKÖLTSÉGEIRE, VALAMINT A TÉRÍTÉSI DÍJAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő -20 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

61/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által a nevelési-oktatási intézményekben biztosított élelmezési feladat ellátásával összefüggően alkalmazandó nyersanyagnormákat és a rezsiköltségeket az 1. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg 2018. szeptember 1-jétől.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester:Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintirendelettervezetet.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő -20 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

15/2018. (V. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN ALKALMAZANDÓ TÉRÍTÉSI DÍJAK, VALAMINT EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ

18/2013. (IV. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETMÓDOSÍTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2018. szeptember 1. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

1. melléklet a 15/2018. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 18/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Köznevelési intézményekben alkalmazandó nettó térítési díjak

 A. Ellátási forma  B. Térítési díj Ft
   
 1. Óvoda  
 1.1 Egész nap  354
 1.2. Csak ebéd  222
   
 2. Általános iskola  
 2.1. Napközi  508
 2.2. Ebéd  316
 2.3. Tízórai  112
 2.4. Uzsonna  80
   
 3. Középiskola  
 3.1. Egész nap  706
 3.2. Ebéd  336
 3.3. Reggeli  148
 3.4. Vacsora  222
   
 4. Gyermektábor  
 4.1. Reggeli  203
 4.2. Ebéd  320
 4.3. Uzsonna  161
 4.4. Vacsora  226
   
 5. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény
 5.1. Óvoda – egész nap  354
 5.2. Óvoda – kollégium  522
 5.3. Iskola – egész nap  512
 5.4. Iskola – kollégium  614
 5.5. Gyermekotthon  614

****

3. NAPIREDI PONT:

BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL, VALAMINT TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT SZAKMAI MUNKÁJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 20 fő -20 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

62/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint és az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai felülvizsgálatáról készített tájékoztatót a 2. számú melléklet szerint elfogadja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti feladatainak ellátásáról szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót 2018. május 31. napjáig küldje meg a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

4. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester:AZ SZMSZ szerinti határidőn túl dr. Neupor Zsolt képviselő úr bejelentette, hogy a napirendi pontnál a Demokratikus Koalíció frakciója részéről vezérszónokként kíván eljárni. A határidő túllépése ellenére a képviselő úr a napirendi pontnál a vezérszónokot megillető időkeretben teheti meg hozzászólását.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester:A 2017. évi költségvetés zárszámadása kapcsán elmondható, hogy a tavalyi év különösen speciális év volt az EYOF miatt, ami egy olyan horderejű esemény volt, melyre évek óta hosszasan készült a város. Erre a város költségvetése is felkészült, nemcsak a szervező bizottság. Úgy gondolja, közösen lehetnek büszkék arra, hogy 2017-ben az EYOF-ot sikerült magas színvonalon megrendezni úgy, hogy a város költségvetési problémákkal nem küszködött, sőt az a tartalékos és előremutató költségvetési politika, amit az azt megelőző években folytattak lehetővé tette azt, hogy ezt az eseményt megfelelő minőségben, a hozzárendelt pénzeszközökkel le tudják bonyolítani.

További örömteli tény az előző esztendőből az, hogy az Önkormányzat intézményei növelni tudták bevételeiket és a város költségvetésébe az adóbevételek szempontjából a tervezettnél majdnem két milliárd forinttal több adóforint folyt be. Látható, hogy a város gazdasága folyamatosan erősödik. Az idei év speciális ebből a szempontból, hiszen a csökkentett iparűzési adókulcs miatt majd az idei évben fogják látni azt, hogy vajon a gazdasági teljesítmény hogyan alakul ezzel az adócsökkentéssel.

Felhívja a figyelmet arra, hogy az országos törvények értelmében továbbra is minden egyes évközi betét növeli a költségvetési főösszeget.Mintegy 14 milliárd forintos maradvánnyal számolhatnak a tavalyi évben, ennek felét már az induló költségvetéskor beépítették a költségvetésbe. Azokról a tételekről van szó elsősorban, amelyek a TOP-os pályázatokhoz kapcsolódnak. Ezek olyan elven működnek, hogy nyertes pályázat esetén gyakorlatilag 100%-os előleget tudnak lehívni, ez a város költségvetésében rendelkezésre áll és ezeket az összegeket a megjelölt feladatokra tudják fordítani. A zárszámadáskor számot adnak arról a hét milliárd forintról, aminek fele kötelezettséggelterhelt összeg, melyről a hivatal szervezeti egységei vagy az intézmények szerződéses kötelezettséggel rendelkeznek.

Hangsúlyozza, hogy a vízgazdálkodási alapot tovább tudják folytatni ebben az évben is, ahogy az elmúlt években is, ez 1,3 milliárd forintot jelent. Igyekeznek egy olyan likviditási tartalékot is képezni, ami a város további fontos feladataihoz nyújthat segítséget. Ezek megfelelő pénzügyi stabilitást fognak biztosítani.

Összességében elmondható, hogy a 2017. évi zárszámadás alapján mindaz EYOF miatt, mind pedig a város különböző fejlesztései tekintetében sikeres évet hagytak a hátuk mögött. Bízik abban, hogy a 2018-as év is hasonló sikerekkel zárulhat majd.

Pollreisz Balázs képviselő:Mint ismert 14 milliárd forintos maradvány összeg keletkezett az elmúlt évben. Kérdése, hogy az amúgy is meglévő polgármesteri keretet miért kell megemelni plusz 50 millió forinttal?

A Baloldali frakció képviselői – Juhász István és Varga Márk képviselőtársaival együtt – írásban benyújtottak egy módosító javaslatot, mely 720 millió forintos nagyságrendű összegről szól. Plusz 50 millió forintos összegetjavasolnak egy olyan feladatra, ami bár az egész költségvetésben és az Útkezelő Szervezet költségvetésében is szereplő tétel, de a városban nagyon sok helyen vanbeszakadtcsatornafedél.Azok kijavítására e plusz összeg átcsoportosítására tesz javaslatot.

Minden évben javaslatot tesznek bérlakás építési program elindítására Győrben. Sok munkavállaló érkezik a városba, számukra lehetne nem szociális elven működő bérlakásokat építeni. Javaslatuk szerint a piaci árnál alacsonyabb, megfizethető áron kínált bérlakásokat építene így a város, erre 70 milliárd forintot javasolnak előirányozni.

A harmadik tétel az egy olyan piac tervezése – bár köztudott, hogy a Vásárcsarnok is megújul hamarosan és a Dunakapu téren is működik kézműves piac -,ahol egy klasszikus őstermelői piac működne. Erre a tételre szintén 70 milliárd forintot irányoz elő a javaslat.

Az utolsó tétele a javaslatnak a Győrben dolgozó közalkalmazottak részére egy olyan bérelem kialakítása, mellyel ösztönözni lehet a munkavállalókat. A győri bérelem kiegészítésére 500.140.825,- Ft-os összeget terveznek előirányozni.

Borkai Zsolt polgármester:A polgármesteri keret összege azért növekszik, mert folyamatos igényekkel keresik meg, melyeknek eleget akar tenni, meg szeretne adni. Ez nem pusztán apolgármesteri jóindulaton múlik, hanem valóban szükséges az adott szervezet, egyesület, személyek támogatása a polgármesteri keretből. Ebből olyan célok tudnak megvalósulni, mint pl. a Glázer Tímea képviselő asszony által említett lakossági kérés egy bizonyos utca közvilágításának kiépítése. A képviselőtársa által előadott javaslatokat évek óta ismeri, azokra nem kíván külön reagálni. A módosító indítványról ettől függetlenül természetesen szavazni fognak.

Dr. Neupor Zsolt képviselő:Győr erős gazdasággal bír, a helyi bevételek szintén jól alakulnak, így ki lehet könnyen tűzni olyan célokat, amelyek nemcsak állami segítséggel, hanem önerőből is meg tudnak valósulni. Tavaly a legfőbb cél az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezése volt. A 8. sz. melléklet kapcsán elmondja, hogy továbbra is benne van az anyagban kötelezettségvállalásként az EYOF megrendezése 30 millió forinttal, valamint az előkészítő munkát 11 millió forinttal. Ezt nem tartja szerencsésnek, ha ezt elfogadja az előterjesztő, akkor van egy ilyen sor a maradványok esetében, mint az előre nem látható, egyéb önkormányzati feladatok. Valószínűleg az EYOF megrendezésére 41 millió forintot már nem fognak elkölteni.

A költségvetés 55 milliárd forint főösszegről 79,5 milliárd forint módosított főösszegre javult. 24 milliárd forint az a költségvetési többlet, ami az eredeti költségvetéshez képest megjelenik az anyagban. Látható az, hogy maradványként változó nagyságrendben, 10 milliárd forintnyi összeget szokott az Önkormányzat maga előtt görgetni. Hogy ez pénzügy technikailag jó vagy sem, nem szeretné vitatni. Meglepő számára, hogy az EYOF kapcsán 2,6 milliárd forint közérdekű kötelezettségvállalás is bejött a költségvetésbe, ami szintén egy nagyobb rendezvény rendezése kapcsán lehet érdekes. Ami hosszabb távon érdeklődésre adhat okot az a lakásgazdálkodás kérdése. Ennek kapcsán látható, hogy 1 milliárd forint főösszegű bevételről beszélhetnek, 230 millió forintos felhasználás mellett. Az előterjesztő helyesen írja azt, hogy a szociális lakásépítésre – épp ezért – az ilyen felhalmozás mellett elkülönít 200 millió forintot. Úgy gondolja, hosszabb távon továbbra is nemcsak a szociális lakásépítésbe kell beszállni, hiszen a GYŐR-SZOL Zrt. által kezelt bérlakások elöregednek lassan.

A költségvetésben nagyon komoly mértékű összegek szerepelnek pl. út- és híd felújításokra. Ugyanakkor a számok azt mutatják, hogy a pénz ellenére nem használják fel ezt a keretet. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudják a kivitelezést kellő módon megszervezni?Ez nem látszik a számok mögött. A választópolgárok viszont nap, mint nap szembesítik azzal, hogy rossz az utak és hidak állapota a városban. Ebben mindenképpen tenni kellene valamit. Meglátása szerint nem elég pénzt rendelni a feladathoz, végre kell hajtani.

Az év végi maradvány 13 milliárd forint körül volt, az is látható, hogy a tartalékokat nem fogják felhasználni. Álláspontja szerint ilyen mértékű maradvány mellett a költségvetés második negyedéves módosítása után pl. ezekre a célokra – utak, hidak felújítására – a végrehajtás jobb monitorozása mellett több pénzt kellene félretenni.

Kiemeli, hogy a mostani költségvetés zárszámadása azt mutatja, hogy végrehajtható, finanszírozható város Győr. Ez a zárszámadás azt jelzi, hogy a célok, melyeket a városvezetés kitűzött helyesek, de a végrehajtás nem kellően monitorozott.

Glázer Tímea képviselő: Továbbra is minden lehetőséget meg kíván ragadni azért, hogy a város polgárainak érdekeit segítse. Köszöni az eddigi támogatásokat, reméli, hogy a jövőben is számíthat a polgármester úr segítségére.

A 8. sz. mellékletben szerepel a Tölgyes utca közvilágítására elkülönített összeg, tudomása szerint a munkálatok elkezdődtek és rendben haladnak is. Kérdése, hogy mire számíthatnak az ott lakók, folytatódik-e a fejlesztés, elég lesz-e az előirányzott összeg, és ha nem, akkor mire számíthatnak?

Borkai Zsolt képviselő:Folytatódni fog a fejlesztés, és ha nem lesz elég az összeg, akkor természetesen további összeget csoportosítnak erre a célra, akár a polgármesteri keretből.

Dr. Dézsi Csaba András képviselő:A piacok kapcsán szeretne reagálni Pollreisz Balázs képviselőtársa felvetésére, mely szerint jó volna már egy piac, ahol kistermelők is árulhatják áruikat. Szeretné tájékoztatni képviselőtársát, hogy Győrben több ilyen kistermelői piac is működik nem is egy, hanem hat-nyolc. Tehát a válasz a felvetésre, működnek ilyen piacok Győrben, csak nyitott szemmel kellene közlekedni.

Borkai Zsolt polgármester:Szavazásra bocsátja Pollreisz Balázs képviselő úr módosító indítványát az írásban benyújtott előterjesztés alapján (az előterjesztés a jegyzőkönyv végén megtalálható). Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 főre módosult – 7 igen, 14 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

Új szavazást rendel el ugyanerről a módosító indítványról. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -5 igen, 16 nem, 0 tartózkodó szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti rendelettervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -16 igen, 5 nem, 0 tartózkodó szavazattal a rendeletet elfogadta.

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

16/2018. (V. 4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed

a) Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) intézménye – ide nem értve a b) pontot – (a továbbiakban együtt: intézmény),

b) Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) (a továbbiakban a) és b) pont együtt: költségvetési szerv) és

c) az Önkormányzat

költségvetésének végrehajtására (a továbbiakban együtt: 2017. évi költségvetés).

2. §

A 3. § szerinti bevételi-kiadási előirányzati és teljesítési adatok részletezését

1. a 2017. évi költségvetés összevont (konszolidált) bevételi és kiadási főszámait bemutató 1. melléklet,

2. a 2017. évi költségvetés előirányzatait és teljesítési adatait bevételi és kiadási főcsoportok szerint bemutató 2. melléklet,

3. a költségvetési szervek által teljesített bevételeket és kiadásokat bemutató 3. melléklet,

4. az Önkormányzat teljesített bevételeit bemutató 4. melléklet,

5. az Önkormányzat teljesített kiadásait bemutató 5. melléklet,

6. a 2017. évi maradvány kialakulását bemutató 6. melléklet,

7. a költségvetési szervek 2017. évi maradvány-elszámolásának, kiutalatlan támogatása levezetésének részletezését bemutató 7. melléklet,

8. az Önkormányzat 2017. évi maradványának felosztását bemutató 8. melléklet,

9. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évben teljesített kiadásainak és bevételeinek pénzforgalmi szemléletű bemutatását tartalmazó 9. melléklet,

10. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által a 2017. évben teljesített közalkalmazotti és köztisztviselői létszámot bemutató 10. melléklet,

11. a költségvetési szervek 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 11. melléklet,

12. az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 12. melléklet,

13. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi könyvviteli mérlegét bemutató 13. melléklet,

14. a költségvetési szervek és az Önkormányzat 2017. évi vagyonkimutatását bemutató 14. melléklet,

15. az Önkormányzat lakásgazdálkodási alapja 2017. évi bevételeit, kiadásait bemutató 15. melléklet,

16. a költségvetési szervek és az Önkormányzat által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokat bemutató 16. melléklet, valamint

17. a költségvetési szervek és az Önkormányzat többéves költségkihatással járó feladatait bemutató 17. melléklet

tartalmazza.

II. Fejezet

A 2017. évi költségvetés végrehajtásával összefüggő előírások

2. A 2017. évi költségvetés bevételei, kiadásai és egyenlege, valamint maradványa

3. §

A 2017. évi költségvetés

a) módosított bevételi és kiadási előirányzata 79.574.034.007 Ft,

b) teljesített bevétele 146.869.639.120 Ft,

c) teljesített kiadása 132.783.340.383 Ft és

d) egyenlege 14.086.298.737 Ft.

4. §

A 2017. évi költségvetés maradványa

a) a költségvetési szerv vonatkozásában 92.919.392 Ft és

b) az Önkormányzat vonatkozásában 13.993.379.345 Ft.

3. A 2017. évi maradványnak a 2018. évi költségvetésben történő számbavétele

5. §

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosításával

a) a költségvetési szerv költségvetésében 92.919.392 Ft, továbbá

b) az Önkormányzat költségvetésében 7.111.649.017 Ft

maradvány előirányzatosítására kerül sor.

6. §

(1) Az Önkormányzat 2017. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 8. mellékletben részletezettek szerinti források terhére a 8. mellékletben részletezettek szerinti kiadási jogcímek előirányzatosítására kerül sor.

(2) A költségvetési szerv 2017. évi maradvány elszámolásával összefüggő, a 7. mellékletben részletezettek szerinti maradvány a költségvetési szerv költségvetési előirányzatát 2018. május hónapban megváltoztatja, ennek átvezetésére az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletén a 2018. júniusi zárással egyidejűleg kerül sor.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

4. Hatályba léptető rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2018. május 5. napján lép hatályba.

Borkai Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

(A rendelet melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

5. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ÉS AZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRA 2017. ÉVRE VONATKOZÓAN

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Dr. Neupor Zsolt képviselő:Az ellenőrzési jelentés úgy fogalmaz, hogy a személyi kiadásoknál nem megfelelően kerültek kifizetésre a járulékok. Kérdése, hogy mindez hogyan történhetett meg, ha nem az intézményeknél van a bérszámfejtés, hanem a Magyar Államkincstárnál. Az ellenőrzési jelentés azt írja, hogy számos intézménynél nem megfelelően történt a személyi kifizetések mögötti járulékok kifizetése. Ezen kívül nincsenek nagy gondok az intézményeknél, a szabályzatok aktualizálásánál van tenni való, de alapvetően nagy problémák nincsenek.

Dr. Lipovits Szilárd jegyző:Azért az látszik az ellenőrzési jelentésből, hogy a vizsgált intézmények többsége megfelelő minősítést kapott.Voltak kisebb problémák, de az ellenőrzés célja, hogy azokat feltárja. A bérszámfejtést valóban a Magyar Államkincstár végzi, de a járulékok feladását az intézmények. Ebben történt néhány nem túl jelentős hiba, ezek korrigálásra kerültek a következő számfejtésnél. Úgy gondolja, nem rendszerhibákat tapasztaltak, hanem kisebb eltéréseket, melyeket nyilvánvalóan meg kellett állapítani az ellenőrzés során.

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoztovábbi kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

63/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az éves ellenőrzési jelentést és az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést 2017. évre vonatkozóanaz 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

6. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZEREZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK, RÉSZESEDÉSEK ALAKULÁSÁNAK ELFOGADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

64/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi az alábbiakban felsorolt tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket és a részesedések alakulását.

 Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek megnevezése  Működésükből származó kötelezettségek
2017. dec. 31. (eFt)
 Önkormányzat
tulajdonában álló részesedések %
 Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.  39 477  100,00
 GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.  4 983 838  100,00
 Győr Projekt Kft.  n.a.  100,00
 Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. *  157 027  51,00
 Xantus J. Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.  18 535  100,00
 Győri Térségfejleszt. és Projektmenedzsment Kft.  72 568  100,00
 INNONET Nonprofit Kft.  89 841  84,74
 „PANNON-VÍZ” Regionális Önkormányzati Víziközmű-szolgáltató Zrt. *  34 358 251  61,13
 Győr-Pér Repülőtér Kft.  n.a.  38,70
 Győri Vásár Kft.  n.a.  25,00
 GLOVITA Kesztyű Zrt.  n.a.  2,52
 GRÁCIA Kereskedelmi Zrt.  n.a.  1,89
 AMFORA Zrt.  n.a.  0,90
 Győr-Gönyű Kikötő Zrt.  n.a.  0,03
 BÁBOLNA Mezőgazdasági és Ker. Zrt.  Felszámolás alatt  0,22

*: a beszámolót a jóváhagyásra jogosult testület még nem fogadta el.

n.a. : nem áll rendelkezésre adat

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

7. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A GYŐR-SZOL GYŐRI KÖZSZOLGÁLTATÓ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.-VEL KÖTÖTT MEGBÍZÁSI ÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS ANNAK EGYSÉGES SZERKEZETBE TÖRTÉNŐ JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -19igen, 0 nem és 2 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

65/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel fennálló, jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező módosított és egységes szerkezetbe foglalt – 2018. január 1-jétől hatályos – Megbízási és vállalkozási szerződés szövegét. A Közgyűlés egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságot, hogy a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyonkezelő Zrt. adott évre szóló üzleti tervének elfogadásával egyidejűleg az üzleti terv alapjául szolgáló, az 1. pont szerinti szerződés függelékeiben foglaltak szükségessé váló módosításait jóváhagyja.

Felelős: a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Határidő: folyamatos

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 2. pont szerinti döntését figyelembe véve az 1. pont szerinti szerződés szükséges módosítását aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

8. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÁTADÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintihatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -18igen, 0 nem és 1 tartózkodó- 2 fő képviselő nem vett részt a szavazásban – szavazattal a határozatot elfogadta.

66/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önkormányzat tulajdonában álló 100 db ágyat és 100 db ágymatracot az önkormányzati közfeladat ellátás szempontjából feleslegessé nyilvánít, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy ezen eszközök az önkormányzat vagyonából selejtezés útján kivezetésre kerüljenek.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az önkormányzat az 1. pont szerint leselejtezett eszközöket a selejtezési eljárás követően ingyenesen átruházza a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája fenntartója és működtetője, a Győri Műszaki Szakképzési Centrum részére az alábbiak szerint:

- 100 db ágy 1.890.000 Ft nyilvántartási értéken és

- 100 db ágymatrac 1.244.000 Ft nyilvántartási értéken.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

****

9. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT GYŐRI TÁRSASHÁZI LAKÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

(4778/72/A/27; 6190/A/1; 7139/A/2 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintiI. számú határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

67/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 4778/72/A/27 hrsz.-ú (Győr, Ifjúság krt. 38. fsz. 3. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 9.170.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. január 11.

Borkai Zsolt polgármester:Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintiII. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

68/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja győri 6190/A/1 hrsz.-ú (Győr, Nagysándor József utca 11. fsz. 1. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 8.260.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

az adásvételi szerződés megkötésére 2021. február 08.

****

Borkai Zsolt polgármester:Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerintiIII. számú határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

69/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése jóváhagyja a győri 7139/A/2 hrsz.-ú (Győr, Árpád út 18. fsz. 2. ajtó) társasházi lakás értékesítését.

2. Az ingatlan az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 42/2007. (XII. 21.) R. 9. §-ában foglalt szerződésen alapuló elővásárlási jog jogosultja, vagy – amennyiben a Magyar Állam az elővásárlási jogával él – a Magyar Állam részére (a volt bérlő lakáshasználati jogával terhelten) értékesíthető 15.960.000,- Ft vételáron.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, adásvételi szerződés megkötésére 2021. január 11.

****

10. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ELŐVÁSÁRLÁSI JORGRÓL TÖRTÉNŐ LEMONDÁSRA

(GYŐRI 0337/2; 7139/A/2 HRSZ.)

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti I. számúhatározati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

70/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 0337/2 hrsz. alatt nyilvántartott, szántó művelési ágú, 11 ha 0591 m2 nagyságú külterületi ingatlan 30531396/66372372 részére Balázs Eszter Réka mint eladó és Szalay Judit Andrea mint haszonélvezeti jog eladó, valamint Galgóczi István András mint vevő között 130.000.000,- Ft vételáron létrejött adásvételi szerződés tekintetében, az adásvételi szerződés szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba 33346/2006. 02. 08. szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

Borkai Zsolt polgármester:Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti II. számúhatározati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

71/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet 22. §-ában meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a győri 12222 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1 ha 0411 m2 nagyságú, a természetben Győr, Bácsai út 174. (a lakcím felülvizsgálat alatt van) sz. alatti belterületi ingatlanra a DUNA TAKARÉKBANK Zrt. (9022 Győr, Árpád út 93.) által a DUNA-REAL Ingatlanforgalmazó Kft. (9022 Győr, Árpád út 93.) mint az ingatlan jelenlegi tulajdonosa részére 71.800.000,- Ft vételáron tett vételi ajánlat tekintetében, a vételi ajánlat szerinti vételáron elővásárlási jogával nem kíván élni, azonban az ingatlan-nyilvántartásba a 33341/2006. 02. 08. szám alatt Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata javára a 2/2006. (I. 25.) Ök. rendelet alapján korábban bejegyzett elővásárlási jog fenntartását továbbra is kéri.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

11. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

72/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére a Gyárvárosi Iskoláért Alapítvány (9027 Győr, Vágóhíd u. 4. adószám: 18525034-1-08) részére 102.000,- Ft támogatás átadására kerüljön sor, testvériskolai látogatás Csíkszeredára céljából.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a polgármesteri keret 2018. évi előirányzata terhére a Kovács Margit Alapítvány (9024 Győr, Répce u. 2. adószám: 18510528-1-08) részére 114.000,- Ft támogatás átadására kerüljön sor, a „Tehetség Ünnepe” rendezvénysorozat programjainak támogatására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatásokról szóló pénzügyi megállapodások megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: 2018. május 11.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint.

****

12. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A MULARTZ HENRIK SEBÉSZETI ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

73/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a humán terület egyéb kiadásai között a Petz A. Megyei Oktató Kórház mellkas-sebészet támogatása jogcímen szereplő 5.000.000,- Ft előirányzat a Mulartz Henrik Sebészeti Alapítvány számára átadásra kerüljön, hozzájárulva a VATS műszertálca beszerzéséhez.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

****

13. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A LURKÓ GYŐRI KÓRHÁZ GYERMEK OSZTÁLYÁÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

74/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „LURKÓ” Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány (9025 Győr, Kis u. 27. fszt. 2., adószáma: 18973516-1-08) 12.500.000,- Ft-tal támogatásra kerüljön a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház területén megvalósuló játszótérépítés költségeinek fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban foglalt támogatásról szóló pénzügyi megállapodás megkötésére.

Felelős: polgármester

Határidő: a megállapodás megkötésének kezdeményezésére: azonnal.

az elszámolás elvégzésére a 42/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet szerint

****

14. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A MAGYAR MÁLTAI SZERETSZOLGÁLAT EGYESÜLET NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓJÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

75/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében a Népjóléti terület kiadásai előirányzatok között „Wel_hops” projekttel kapcsolatos kiadásokra jogcímen szereplő 6.000.000,- Ft előirányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-dunántúli Régiója részére átadásra kerüljön idősek lakhatását, életfeltételeit javító lakáskorszerűsítési program megvalósítására pályázat keretében, melynek az elbírálására létrejövő bizottságba az Önkormányzat részéről a 3. pontban megjelölt személyeket jelöli ki.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az 1. pontban szereplő támogatás pénzügyi megállapodásának megkötésére, előírva a pályázat elbírálásához az 1. sz. mellékletben foglalt szempontokat, valamint az Önkormányzat részéről a 3. pont szerinti bíráló személyeket.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. május 31.

3. A Közgyűlés a pályázatokat elbíráló bizottságba a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság elnökét, Takács Tímeát és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr képviselőjét, Kissné Teklovics Gabriella gondozási központ vezetőt delegálja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

15. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATAINAK MÓDOSÍTÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

76/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az irányítói jogkörébe tartozó költségvetési szervek alapító okiratát:

- Győri Nemzeti Színház 1. sz. mellékletben foglalt;

- Győri Filharmonikus Zenekar 2. sz. mellékletben foglalt;

- Győri Balett 3. sz. mellékletben foglalt;

- Győr Megyei Jogú Város Levéltára 4. sz. mellékletben foglalt;

Módosító okirat szerinti tartalommal a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába történő bejegyzés napjával módosítja.

2./ A Közgyűlés a:

- Győri Nemzeti Színház 1/A. sz. mellékletben foglalt;

- Győri Filharmonikus Zenekar 2/A. sz. mellékletben foglalt;

- Győri Balett 3/A. sz. mellékletben foglalt;

- Győr Megyei Jogú Város Levéltára 4/A. sz. mellékletben foglalt;

módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltAlapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjával jóváhagyja.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal

3./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a módosított alapító okiratok adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az alapító okiratok módosításával kapcsolatos intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős:polgármester

Határidő: azonnal,

a törzskönyvi nyilvántartás bejegyeztetésének kezdeményezésére 2018. május 10.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

16. NAPIREDI PONT:

JAVASLAT A „KASSÁK UTCAI BÖLCSŐDE (9023 GYŐR, KASSÁK L. U. 14; HRSZ.: 4778/54) FŰTÉSKORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK UTÓLAGOS JÓVÁHAGYÁSÁRA

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -21 igen, 0 nem és 0 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

77/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetért a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás alapján a „Kassák utcai Bölcsőde (9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.; hrsz.: 4778/54) fűtéskorszerűsítése” című pályázat benyújtásával.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és kiadására, valamint a felmerülő további eljárási cselekmények megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a „Kassák utcai Bölcsőde (9023 Győr, Kassák Lajos u. 14.; Hrsz.: 4778/54) fűtéskorszerűsítése” címűpályázat nyertessége esetén a pályázati önrészhez szükséges fedezet a 308055 Pályázati önerő alap terhére bruttó 15.000.000,- Ft összegben biztosítja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a pályázat nyertessége esetén a szükséges előirányzat átcsoportosítást hajtsa végre.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázat elbírálása után, annak eredményétől függően, a támogatói okirat aláírását követően azonnal

****

17. NAPIREDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATOKRÓL

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként kerül csatolásra.)

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -16 igen, 0 nem és 5 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

78/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a polgármester által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

18. NAPIREDI PONT:

TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

Borkai Zsolt polgármester: Mivel a napirendi ponthoz kérdés, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 21 fő -18 igen, 0 nem és 3 tartózkodószavazattal a határozatot elfogadta.

79/2018. (V. 4.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a bizottságok által átruházott hatáskörben hozott, 1. számú melléklet szerinti döntésekről szóló tájékoztatót, és ezzel a döntésekért való felelősséget viseli.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv végén található.)

****

Borkai Zsolt polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania – többek között – önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor.

Az ismertetett rendelkezésre tekintettel a „Javaslat önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés elleni fellebbezések elbírálására”című napirendi pont tárgyalására zárt ülést rendel el.

Megkéri a vendégeket, hogy az üléstermet szíveskedjenek elhagyni!

****

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

A Közgyűlés 10:55 órakor nyílt üléssel folytatja munkáját.

Borkai Zsolt polgármester: Kérdezi képviselőtársait, hogy kíván-e valaki kérdést, illetve bejelentést tenni?

Juhász István képviselő:Kérdése, hogy a testület mikor ismerheti meg az EYOF rendezvény végelszámolásáról szóló előterjesztést? Másik kérdése, hogy a városi buszbeszerzésekkel kapcsolatban mi a helyzet, hogy áll a pályázat?

Borkai Zsolt polgármester:Az EYOF kapcsán már megkapta a Közgyűlés a tájékoztatást tavaly a novemberi ülésen.

A buszbeszerzésekkel kapcsolatban pedig arról tud beszámolni, hogy a pályáztatás eredménytelen lett.

További kérdés nem lévén tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő közgyűlésre a közgyűlés munkatervében szereplő dátumnak megfelelően 2018. május 25-én 10:00 órai kezdettel kerül sor.

Köszöni a képviselők munkáját, az érdeklődők figyelmét, a Közgyűlést 10: 56 órakorbezárja.

K. m. f.

Borkai Zsolt s.k.
polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Jegyzőkönyvek | A közvetlen link.