102/2018. (V. 25.) Kgy határozat

102/2018. (V. 25.) Kgy határozat

Szent László Érem adományozása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. május 25-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

18. NAPIRENDI PONT

Szent László Érem adományozása

102/2018. (V. 25.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Sike József

sportlövő

részére több évtizedes példamutató és eredményes sportolói teljesítménye elismeréseként a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése alapján Szent László-érmet adományoz.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Sike József sportlövő

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.