137/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

137/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

A „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” kiírása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. június 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

29. NAPIRENDI PONT

A „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” kiírása

137/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése meghirdeti a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” programot az 1. sz. melléklet szerinti pályázati kiírás szerint, mellyel kapcsolatban a 2018. évben várható kifizetések fedezetére 10.755.000 forintot a „350004. Előzetes kötelezettségvállalás fedezetére” tervezési jogcímről a „309511. Sportszakmai feladatokkal összefüggő kiadásokra” tervezési jogcímre átcsoportosít.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

2. A Közgyűlés felkéri és felhatalmazza a polgármestert a „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program pályázatának az 1. pont szerinti lebonyolítására, a döntés meghozatalára, a szerződések megkötésére, módosítására esetleges megszüntetésére, az elszámolások elvégeztetésére, valamint minden szükséges cselekmény, nyilatkozat stb. megtételére.

Felelős: polgármester

Határidő: a pályázati kiírás szerint

3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, ha szükséges, az 1. pont szerinti „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program pályázatot ismételten kiírja olyan sportolók számára, akik még nem nyertek támogatást az adott Olimpiai Játékokhoz és/vagy Paralimpiai Játékokhoz kapcsolódóan, és ehhez a pályázati kiírás szerinti létszámot és a pályázati feltételeket módosítsa, valamint a szükséges forrást a költségvetésben összeghatárra tekintet nélkül teremtse meg.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4. A Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi és 2020. évi költségvetésében az. 1. pont szerinti „Győri Olimpiai Reménységek Ösztöndíj” program fedezetére.

Felelős: polgármester

Határidő: a 2019. évi és a 2020. évi Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetéséről szóló rendelet összeállítása

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A melléklet megtekinthető a Jogi és Önkormányzati Osztályon

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Jogi és Önkormányzati Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.