138/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

138/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. június 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

30. NAPIRENDI PONT

A Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltése

138/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39-41. §-aiban, valamint az előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI. 15.) kormányrendelet 8. §-ában foglaltak alapján a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói beosztásának betöltésével 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig terjedő 5 éves határozott időtartamra Fűke Géza urat bízza meg.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy az igazgatóval a munkaszerződést kösse meg, azzal, hogy a vezető a kezdő személyi bérét havi bruttó 800.000,- forint összegben állapítja meg. A Közgyűlés hozzájárul a pályázóval közös megegyezéssel meghatározott, pályázati anyagban foglalt egyéb juttatási igények munkaszerződésbe foglalásához.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. július 5.

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális és Sport Főosztály/Kulturális Osztály (érintett értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.