139/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

139/2018. (VI. 29.) Kgy határozat

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltése

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. június 29-én tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

31. NAPIRENDI PONT

A Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ igazgatói beosztásának betöltése

139/2018. (VI. 29.) Kgy. határozat

1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Kulturális Pénzügyi-Gazdasági Szolgáltató Központ magasabb vezetői beosztásának betöltésével a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. §-a alapján magasabb vezetői jogállással a 2018. október 16. naptól 2023. október 15. napig terjedő 5 éves, határozott időtartamra Sándorné Szalay Andrea asszonyt bízza meg.

A Közgyűlés az igazgató illetményét a Kjt. szerinti illetmény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. kormányrendelet szerinti illetménypótlék összegében állapítja meg.

A személyi juttatás és járulékai forrását az Önkormányzat évenkénti költségvetési rendeletei keretében biztosítja.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a vezetői megbízás adatainak a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezettetéséről, valamint az igazgató megbízásával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről, egyben felhatalmazza a polgármestert a törzskönyvi bejegyzéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő hiánypótlások teljesítésére és az egyéb szükséges nyilatkozatok kiadására.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Kulturális és Sport Főosztály/Kulturális Osztály (érintett értesítésére is)

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.