216/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

216/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 7391 hrsz.)

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

19. NAPIRENDI PONT

Elővásárlási jogról történő lemondás (győri 7391 hrsz.)

216/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a győri 7391 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 278 m2 nagyságú belterületi ingatlanra Győrött, 2018. szeptember 25. napján Csomor Rudolf mint eladó, valamint a WHB Vagyonkezelő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9025 Győr, Erkel Ferenc utca 8.; Cégjegyzék szám: 08-09-007849; képviseli: Paár Attila ügyvezető) mint vevő között létrejött adásvételi szerződés tekintetében, a szerződés szerinti 425.000,- EUR (137.636.250,- Ft) vételáron, a Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. §-ában – a Magyar Államot követő helyen – biztosított elővásárlási jogával nem kíván élni.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály/Vagyonhasznosítási Osztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.