218/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

218/2018. (XII. 20.) Kgy határozat

A 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonása

K i v o n a t Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

2018. december 20-án tartott Közgyűlésén

készült jegyzőkönyvéből

21. NAPIRENDI PONT

A 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozat visszavonása

218/2018. (XII. 20.) Kgy. határozat

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 172/2013. (VI. 28.) Kgy. határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

K.m.f.

Borkai Zsolt s.k.

polgármester

Dr. Lipovits Szilárd s.k.

jegyző

A kivonat hiteléül:

A határozatról értesül:

Vagyongazdálkodási Főosztály

Gazdálkodási Főosztály/Pénzügyi Osztály

Időállapotok:

Ennek a joganyagnak nincs időállapota.

Kategória: Határozatok | A közvetlen link.